Miscarea de Integrare Spirituala in Absolut (1)

Yin-Yang. Female-Male. god the Mother – god the Father.

1. Semnele Eternului Feminin în spirala bărbaţilor

“Androginul primordial este o imagine a reunirii elementelor polar opuse, complementare şi chiar a celor contradictorii ale fiinţei umane. Starea androginală glorioasă reprezintă întoarcerea fiinţei umane la starea de Unitatea Divină.”

2. Grația Divină

“Graţia dumnezeiască sau harurile dumnezeieşti sunt realităţi misterioase, nesfârşite, copleşitoare ce există în Fiinţa şi în Realitatea intimă a lui Dumnezeu Tatăl.

În anumite condiţii, fie atunci când această Graţie dumnezeiască este invocată cu o credinţă puternică, profundă, deplină, fie când un grup sau o fiinţă umană merită, Graţia dumnezeiască – sau aceste haruri dumnezeieşti – se revarsă din plin.”

3. Experiment inedit – dubla spirală yin şi yang

“Spirala yin este formată numai din femei care se aşează, în ordinea zodiilor, cu faţa către exteriorul formei ce este structurată în sensul acelor de ceas.

Spirala yang este alcătuită numai din bărbaţi, care sunt aşezaţi de asemenea în ordinea zodiilor, cu faţa către interiorul formei structurată în sensul antiorar.

Se realizează meditaţii în fiecare dintre cele două spirale, întâi cea yin, feminină, apoi cea yang, masculină. În final, are loc o meditaţie comună a celor două structuri conectate.

Zi şi noapte, cald şi rece, plus şi minus, masculin şi feminin… totul în univers este format din două jumătăţi ale unui întreg.

Într-o lume în care societatea încearcă să niveleze diferenţele de gen, prin yoga reuşim să devenim conştienţi fiecare de propria polaritate, pentru a trezi în noi omul complet, androginul primordial.”

4. Kundalini divine mother:

“Kundalini is Shakti, She is the Supreme Being, She is your Divine Mother, She is your Guru, She is Beautiful, She is Powerful, She is Everything, She is beyond everything, There is nothing beyond her in this entire Universe. She knows everything about you. She knows your past, present and future. She knows where you came from and she knows your ultimate destination (The Bliss). Most important – She knows the SHORTEST route to the ultimate destination of your journey (which no other yoga does).”

Leave a Reply