Atractiile deosebite pentru New Age ale pastorului Bill Johnson de la biserica Bethel din Redding, California

Atractiile deosebite pentru New Age* ale păstorului Bill Johnson*

de la biserica Bethel din Redding, California

de John Lanagan

bill-johnson-new-age

În acea perioadă nu am putut găsi nici un lider creştin, cu un interes similar pentru a descoperi dacă existau adevăruri ascunse în cadrul New Age. Începem să auzim tot mai multă revelație care este în conformitate cu ceea ce au spus adepţii New Age de la bun început, şi începem să auzim din ce in ce mai multă învăţătură, potrivit căreia creştinii încep să „ia înapoi adevăruri” din sfera New Age, care aparţin cu adevărat cetăţeniilor Împărăţiei lui Dumnezeu.1

Ellyn David, co-autoare a cărţii „Fizica Cerului”

În Redding, California, Biserica Bethel a devenit una dintre cele mai mari biserici evanghelice din America de Nord. Mulţi oameni din întreaga lume călătoresc spre Redding, California, pentru a studia la Şcoala Bethel de Slujire Supranaturală, iar Peter C. Wagner („fondatorul” mişcării Noua Reformare Apostolică) l-a numit pe pastorul senior al Bisericii Bethel, pe Bill Johnson, un „apostol”.

Avand in vedere titlul de pe pagina de internet a bisericii care pretinde că Bethel are un „impact global ca o resursă a trezirii spirituale şi un centru de echipare2, este rezonabil şi responsabil să îl examinăm pe B. Johnson şi să determinăm dacă el este într-adevăr un apostol trimis de către Dumnezeu, Trupului lui Cristos.

Fizica cerului, o carte apărută recent, la care a contribuit și Bill Johnson și la care asistenta lui este co-autoare, ne revelează o imagine foarte diferită de cea a apostolilor descrişi în Biblie. Se pare că, mai degrabă decât să fie considerat un apostol al lui Dumnezeu, Bill Johnson poate fi surprins în postura de a fi un vehicul care duce New Age-ul şi spiritualitatea cuantică adânc în Trupul lui Cristos.

Să fie atras de idei New Age nu este ceva nou pentru liderul bisericii Bethel. Într-o carte apărută în 2006, cu titlul „Visând cu Dumnezeu”, Johnson scrie referindu-se la o practică asociată New Age-ului:

Mulţi pastori şi conferenţiari proeminenţi pun combustibil pe focul fricii, presupunând că, din moment ce este promovată de New Age, originea sa trebuie să fie de la diavol. Găsesc această formă de raţionament slabă, în cel mai bun caz. Dacă vom continua în aceeaşi direcţie de gândire, vom continua să îi dăm diavolului uneltele pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru succes în viaţă şi slujire.3

Haideţi să ne oprim şi să ne gândim la ceea ce se afirmă aici: „uneltele pe care ni le-a dat Dumnezeu” au ajuns, cumva, în cadrul New Age-ului? Cum s-a petrecut aceasta? Şi despre care unelte vorbeşte el? De ce ar spune un creştin practicant un lucru ca acesta? Învăţătura New Age se află în opoziţie totală faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. A sugera că practicile New Age sunt defapt doar adevăruri creştine deturnate este un lucru cât se poate de absurd.

Analistul de cercetare Ray Yungen explică baza gândirii New Age:

Orice lucru care există, văzut sau nevăzut, este alcătuit din energie – particule minuscule de energie vibratoare, atomi, molecule, protoni etc. Totul este energie. Această energie, cred ei, este Dumnezeu şi prin urmare totul este Dumnezeu. Ei cred că din moment ce toţi facem parte din această „energie dumnezeiască” atunci şi noi, la rândul nostru, suntem Dumnezeu. Dumnezeu nu este perceput ca fiind o Fiinţă care locuieşte în ceruri, ci ca însuşi universul.4

Bill Johnson şi Biserica Bethel exercită o influenţă de proporții asupra trupului lui Cristos. Iar oricare ar fi cărarea pe care ar călători Bethel şi liderii săi, aceea va fi cărarea pe care mulţi o vor urma. Trebuie să fim atenţi la ceea ce se întâmplă aici, folosind discernământul şi înţelepciunea evlavioasă.

În timp ce abordarea lui Bill Johnson fața de rugăciune şi închinăre şi accentul excesiv pus pe semne şi minuni i-a îngrijorat pe mulţi, cartea din 2012, intitulată „Fizica cerului” (la care Johnson este unul dintre cei unsprezece care au contribuit), este cea care indică direcţia reală în care Johnson şi Bethel se îndreaptă.

Pe lângă propria contribuţie a lui Johnson la carte (de un capitol întreg), asistenta lui personală, Judy Franklin, este co-autoare; iar cuvântul înainte al cartii Fizica cerului” este scris de către Kris Vallotton, lider senior asociat al Bethel. Vallotton îi laudă pe contribuitori ca fiind „profeti5. Banning Liebscher, director al slujirii Jesus Culture a Bisericii Bethel, îşi aduce şi el lauda6. Soţia lui Bill Johnson, Beni Johnson, are de asemenea un capitol care îi aparține în această carte. Acestea fiind spuse cartea „Fizica cerului” are aprobarea de netăgăduit a liderilor Bethel.

Aşadar, ce ne dezvăluie cartea „Fizica cerului”?

Următoarea mişcare a lui Dumnezeu?

Ellyn David, una din autorii cărţii „Fizica cerului” , afirmă urmatoarele :

[Colaboratorii la carte] suntem cu toţii de acord că următoarea mişcare a lui Dumnezeu va cauza o modificare a cine suntem noi la cel mai profund nivel – poate chiar la acel nivel „vibraţional” pe care mişcarea New Age îl explorează. Ei, deasemenea, sunt cu toţii de acord că există adevăruri preţioase ascunse în New Age, care ne aparţin nouă ca și creştini, şi care trebuie extrase dintre cele lipsite de valoare.7

Colaboratorul Jonathan Welton adaugă:

Am găsit pe întreg cuprinsul Scripturii cel puţin 75 de lucruri pe care New Age-ul le-a imitat, precum faptul de a avea un ghid spiritual*, transele*, meditaţia*, aurele*, obiecte ce conţin putere, clarviziunea*, clarauzul* şi altele. Acestea defapt aparţin Bisericii, dar au fost furate şi iscusit reambalate.8

Welton crede că :

Trebuie să incepem sa folosim imitaţiile New Age drept indicii. De fiecare dată când se iveşte câte o imitaţie, ia-o ca şi când Domnul ţi-ar oferi o oportunitate de a revendica … proprietatea furată a Bisericii.9

Aceasta este ca și cum ai lua o sticlă cu un avertisment de „Otravă!”, lipit pe ea, şi apoi sa o reetichetezi „Miere”. Rugăciunea contemplativă, care este în esenţă meditaţia orientală/New Age deghizată în terminologie creştină, a intrat în Biserică tocmai în această manieră.

Co-autoarea Ellyn Davis susţine:

Nu este ca şi cum aş fi dorit să devin o adeptă New Age, ci doream doar să aflu dacă ei nu au descoperit, poate, nişte adevăruri pe care Biserica nu le descoperise.10

E. Davis încearcă să îşi justifice poziţia pretinzând că multe din cele pe care le-a descoperit contin „principii biblice încorporate” şi „pot fi sprijinite de către Scriptură”.11

În contrast cu o astfel de mentalitate, Scriptura ne îndeamnă:

Şi nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai degrabă osândiți-le. (Efeseni 5:11, VDCC)

Comparaţi dorinţa lui E. Davis, de a degusta înţelepciunea New Age, cu decizia creştinilor proaspăt mântuiţi din Fapte 19. Aceşti sfinţi s-au separat de ocult; ei nu şi-au examinat cu grijă literatura ocultă pentru o ultimă oară, în cazul în care s-ar fi aflat nişte „adevăruri” ascunse acolo. Cărţile necurate au fost adunate şi li s-a dat foc:

Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor: prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. (Fapte 19:19, VDCC)

Decizia luată de aceşti îndrăzneți noi credincioşi a facut ca Evanghelia să se răspândească.

Cu atâta putere se răspândea și se întărea Cuvântul Domnului. (Fapte 19:20, VDCC)

Lipsindu-i discernământul de bază cu privire la implicarea în New Age, co-autoarea Ellyn Davis, conducerea de la Bethel Redding şi ceilalţi colaboratori i-au făcut un mare deserviciu Trupului lui Cristos. Colaboratorii Bethel, în special, au potenţialul de a face cel mai mult rău, datorită popularităţii şi aparițiilor lor din ce in ce mai numeroase in spațiul evanghelic.

Modul în care Bill Johnson priveşte Scriptura ne poate oferi un indiciu a faptului cum a ajuns el să fie atras de tendințe extra-biblice. Potrivit lui Johnson:

Aceia care se simt în siguranţă datorită înţelegerii lor intelectuale a Scripturii se bucură de un fals simţământ de siguranţă. Nici unul dintre noi nu deţinem o înţelegere plenară a Scripturii, dar toţi avem Duhul Sfânt. El este numitorul nostru comun, care ne va conduce în adevăr. Dar, pentru a-L urmări, trebuie să fim dispuşi să Îl urmăm în afara hărţii – să mergem dincolo de ceea ce cunoaştem.12

Această gândire este periculoasă. Biblia este harta noastră. A merge „dincolo de ceea ce cunoaştem” înseamnă să ieşim din parametrii Scripturii.

Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea! Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. (Psalmul 119:103-105, VDCC)

Cartea Fizica cerului, fie intenţionat fie neintenţionat, slujeşte drept ilustraţie a felului cum se va forma biserica falsă – sau, mai precis, a cum se formează. Practicile New Age vor fi din ce în ce mai bine primite în trupul lui Cristos. Aceste practici vor fi prezentate ca răscumpărate sau creştine în esenţă. Biserica va fi subminată – întoarsă spre misticismul oriental, New Age, cuantic. Limbajul, termenii şi podoaba exterioara ar putea rămâne, în esență, „creştine” – dar acceptarea Cristosului biblic se va diminua.

O punte spre New Age?

Bill Johnson are o învăţătură interesantă cu privire la Cristos, care poate fi percepută ca o punte între două sisteme de credințe – New Age şi creştinismul biblic.

Johnson crede într-o învăţătură numită kenosis, o convingere neortodoxă*, eretică, conform căreia Cristosul întrupat şi-a pus deoparte atributele divine, şi a umblat pe pământ ca un om complet limitat.13 Potrivit lui Johnson, Cristos „a făcut minuni, miracole şi semne, în calitate de om care se afla într-o relaţie corectă cu Dumnezeu … nu în calitate de Dumnezeu. Dacă El ar fi făcut minuni deoarece El era Dumnezeu, atunci aceste minuni nu ar fi posibile pentru noi. Dar dacă El le-a făcut ca om, atunci eu am responsabilitatea de a-I urma stilul de viaţă. A regasi acest simplu adevăr schimbă totul.”14

Cu alte cuvinte, Bill Johnson crede că minunile pe care le-a făcut Isus s-au înfăptuit deoarece El, ca om, şi numai ca om, a avut acces la puterea Duhului Sfânt. Prin urmare, Johnson invața că creştinii ar trebui să fie în stare de acte miraculoase de vindecare şi să înfăptuiască minuni datorită propriei noastre relaţii cu Duhul Sfânt.

In acest mod doctrina kenosis a lui Johnson duce la micşorarea Cristosului biblic şi la inălțarea omului. După cum evidenţia un apologet:

Isus nu mai este unic, ci doar un iluminat special, care ar putea deschide calea multor altor iluminaţi de felul acesta în viitor. Astfel avem de a face cu un Cristos al New Age-ului.15

Kenosis provine dintr-o înţelegere greşită a versetului din Filipeni 2:7. Este dovedită ca fiind eronată nu numai prin simplul fapt că Cristos a creat universul, dar El îl și ţine laolaltă. Dacă Cristos ar fi renunţat la puterea Sa şi la atributele Sale divine, şi ar fi lucrat doar ca un simplu om până la Înviere, toată creaţia s-ar fi destrămat (Coloseni 1:17)! Mai mult chiar, când Isus a spus „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte să se fi născut Avraam, Eu sunt!” (Ioan 8:58, NTR), El făcea o declaraţie categorica prin care afirma că El este atât Dumnezeu, cât şi om – la timpul prezent!

O a doua Cincizecime* şi Vibraţiile cuantice

Bill Johnson crede, adiţional, că nişte creştini selecți din vremurile din urmă vor fi înzestraţi cu o mare putere de a face minuni, vindecări, semne şi miracole. Aceşti creştini supra-împuterniciţi, generaţia lui Ilie, se presupune că vor aduce o trezire nemaipomenită. Johnson afirmă:

[O] generaţie este în formare …, care vor umbla într-o ungere cum nu a mai fost cunoscută de omenire până acum, nici măcar de către ucenici.16

În 2014, Johnson a participat la conferința Împuterniciţi, Ediţia a 21-a, o adunare a creştinilor care sunt convinşi că „o a doua Cincizecime” va avea loc în anul 2033.17 Prin influenţa Bisericii Bethel, a „apostolilor” Noii Reformări Apostolice, şi a altora, o mare parte din biserică este de părere acum că va avea loc un eveniment supranatural al vremurilor din urmă, o revărsare de mare putere.

Aceste eveniment presupus nu este răpirea. Precum co-autoarea cărţii „Fizica cerului, şi asistenta personală a lui Johnson, Judy Franklin, afirmă:

Cea mai mare eroare pe care am putea-o comite ar fi să gândim că lumea aceasta ar putea deveni atât de rea, încât El ne va smulge rapid înainte de a muri cu toţii. 18

Aceasta nu înseamnă … a arăta lumii ce puternici suntem, deoarece Dumnezeu ne-a dat puterea Sa.19

Mulţi din această tabără sunt dominionişti*. Înţelegerea lor este că Adam şi Eva şi-au pierdut stăpânirea pământului faţă de Satan, Cristosul cel înviat a învestit Biserica cu rolul de a o recâştiga, iar Cristos fie nu Se va întoarce fie nu poate să Se întoarcă până când Biserica nu şi-a îndeplinit sarcina. Dacă nu aţi găsit vreodată această teologie în Biblie, aceasta se datorează faptului că ea nu se află acolo.

Dr. Orrel Steinkamp afirmă:

Aceasta mentalitate a dominionului este concepută drept o trezire a vremurile din urmă, de proporţii uriaşe, care va cuprinde întreg pământul când se va declanşa. … O societate de elită de învingători, provenită din Biserica mai mare, va supune toate lucrurile şi va fi aşa de îmbrăcată cu putere supranaturală încât îi va face invidioşi pe apostolii Bisericii Primare pe puterea apostolilor zilei de pe urmă.20

Sunete cuantice?

În lumina acestor lucruri, haideţi să analizăm cum anume descrie cartea Fizica cerului” ceea ce urmează, în mod presupus, să facă Dumnezeu. O temă a cărții este aceea ca Dumnezeu ar putea cumva să acorde credincioşilor puteri incredibile, prin vibraţii, sunete, frecvenţe, energii, cuvantul „sunet” fiind menţionat de mai multe ori în întreaga carte:

Această carte este doar un precursor al revelaţiei pe care ne-o va oferi Dumnezeu când va emite un sunet nou, transformator.21

Este vorba despre o putere de 10 ori mai mare decăt cea care a fost eliberată la Cincizecime.22 Sunetul pe care doreşte Dumnezeu să îl emită va alunga religia din biserică şi va aduce adevărul.23

Bănuim că Dumnezeu pune la cale ceva nouceva ce ne va transforma la cel mai adânc nivel a ceea ce noi suntem şi care va fi anunțat printr-o nouă formă de „sunet” sau „vibraţie”.24

Acest nou sunet ce va veni … poate schimba ADN-ul astfel încât să ne maturizăm din punct de vedere genetic. Genetica voastră este la fel ca și cum era a Lui. Genetica noastră provine de la Tatăl, prin spiritul nostru. Devenim ca un instrument care este acordat, unde genetica noastră este aliniată cu genetica Tatălui, în armonie cu El.25

Dar dacă intr-adevar există „vibraţii bune” pe care Dumnezeu le-a aşezat în tot ce a creat, iar noi trebuie doar să fim deschişi pentru a le putea experimenta ?26

Am devenit interesaţi de asemenea fenomene ciudate şi minunate, precum energie, frecvenţe, vibraţii şi fizică cuantică.27

Ceea ce cartea Fizica cerului face, este să Îl transforme pe Dumnezeu mai mult într-o forţă cuantică cosmică, care pătrunde totul, mai degrabă decât într-un Creator care este distinct faţă de creaţia Sa, așa precum Îl prezintă Biblia (de ex., Romani 1:25; Isaia 42:8, 46:9). Adepţii New Age vorbesc frecvent despre sunete şi vibraţii ca semne ale acestei „forţe-dumnezeu”. „Profetesa” ocultă Alice Bailey spune:

Există un grup de fiinţe umane, care se reunesc acum … asupra căruia este aşezată povara conducerii umanităţii. Iniţiază mişcări care au în ele noua vibraţie, afirmă lucruri care sunt universale în tonul lor, enunţă principii care sunt cosmice.28

Faptul că aceşti colaboratori cred că cei aflaţi în New Age pot înţelege maniera în care o pretinsă „următoare mişcare a lui Dumnezeu” s-ar putea petrece, este înfiorător. Este o coincidenţă că lidera New Age, Barbara Marx Hubbard, de-asemenea prevesteşte o viitoare modificare spirituală, cu o semnificaţie imensă?

Hubbard prezice venirea unei „Cincizecimi planetare”, care va însemna că „diviziunile cauzate de religii vor înceta”.29 Ea explică:

Vom şti fiecare că Dumnezeu este înauntrul nostru … . Dacă toţi care simt că suntem conectaţi unii cu ceilalţi, la natură şi la Dumnezeu, se unesc într-o Cincizecime planetară, vom fi schimbaţi în cursul acestei vieţi. Eu cred în această a Doua Venire paşnică.30

Acest fals „cristos”, care a comunicat cu Hubbard timp de decenii, a descoperit că această Cincizecime planetară va transforma instantaneu aproape toţi oamenii (mai puţin pe creştini şi pe alţii care nu cred că Dumnezeu este în fiecare) într-o rasă evoluată din punct de vedere spiritual.

Dar dacă oare această „următoare mişcare a lui Dumnezeu”31, pe care cartea „Fizica cerului o aşteaptă, şi „Cincizecimea planetară” a New Age-ului sunt unul şi același eveniment? S-ar putea ca ei să aştepte ca acelaşi „cristos” să efectueze această modificare „vibraţională” în cadrul umanităţii? Este, oare, posibil? Ar putea fi aceasta necurata înşelătorie cu privire la care am fost preveniţi de către Biblie?

Dacă cineva vă va spune atunci: „Iată, Cristosul este aici!“ sau „Este acolo!“, să nu credeți! Căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și minuni, pentru a-i înșela, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși. (Matei 24:23-24, NTR)

Fostul adept New Age, Warren B. Smith, ne-a prevenit despre aceasta cu ani de zile în urmă:

Aşteptând numai trezire şi întoarcerea adevaratului Cristos, va fi oare înşelată Biserica de acela care va veni în numele lui Cristos şi va pretinde că este El? Prinsă pe neaşteptate, va confunda biserica „Cincizecimea planetară” a falsului Cristos cu măreaţa „mişcare a lui Dumnezeu”, pe care li s-a spus să o aştepte ?32

Bethel şi Rugăciunea contemplativă

Unii ar putea întreba, ce anume ar putea-o face pe o biserică evanghelică să devină receptivă la idei şi concepte New Age? Pentru Johnson şi biserica sa Bethel, precum şi pentru atât de mulţi alţi lideri creştini şi biserici din ziua de azi, rugăciunea contemplativă a jucat un rol semnificativ în „condiţionarea” oamenilor de la Bethel pentru a o lua în direcţia New Age. Multă ironie se ascunde în spatele sugestiei „De fiecare dată când se iveşte câte o imitaţie, ia-o ca şi când Domnul ţi-ar oferi o oportunitate de a revendica … proprietatea furată a Bisericii.”33, din moment ce acesta este modul în care s-a furişat rugăciunea contemplativă în trupul lui Cristos, în primul rând.

Susținătorii (spiritualității) contemplative, precum Richard Foster, au convins creştinii că meditaţia orientală şi New Age sunt defapt imitaţii ale originalului (adică, ale rugăciunii contemplative). Rugăciunea contemplativă este prezentată ca o tradiţie creştină străveche.

Totuşi, rugăciunea contemplativă nu este rugăciune defel. Este în esenţă meditaţie orientală / New Age, acoperită fin cu terminologie creştină. Obiectivul rugăciunii contemplative este să oprească procesul gândirii şi să se intre în ceea este cunoscut drept „liniştea”. Aceasta se realizează prin repetarea unui cuvânt, sau al unei fraze, de nenumărate ori (sau prin concentrarea asupra respiraţiei), până când acel cuvânt îşi pierde însemnătatea şi mintea se goleşte.

În acest gol – această linişte – multe inșelătorii uimitoare pot apărea: ghizi spirituali, maeştrii ascendenţi, percepția transcedentală de uniune/contopire cu divinitatea, apariția stării de extaz mistic, falși „cristoşi”. Inșelătoria care apare prin practicarea rugăciunii contemplative distruge integritatea doctrinară şi în ultimă instanţă chiar şi credinţa.

Prin comparaţie, atunci când „medităm” cu adevărat la Cuvântul lui Dumnezeu, mintea rămâne activă, şi noi cugetăm asupra sau ne gândim la Cuvântul Lui Dumnezeu. Niciodată nu încercăm să oprim gândul activ, pentru a ne goli minţile, sau, aşa cum spune Ray Yungen, să ne punem mintea într-o stare „neutră34 astfel încât Dumnezeu să o poată chipurile umple.

Care este poziţia bisericii Bethel în privinţa rugăciunii contemplative? Există dovezi ample cum că Bethel au adoptat-o. Un exemplu este soţia lui Bill Jonson, Beni, care supraveghează mijlocitorii în rugăciune şi Casa de Rugăciune a bisericii Bethel. Într-o carte pe care Beni a redactat-o, într-un capitol pe care l-a scris despre rugăciune, intitulat „Mistici, experienţe mistice şi rugăciune contemplativă”, ea spune că acel capitol este „dedicat misticilor, contemplativilor, celor de acum şi celor care au plecat înaintea noastră.”35

Asemenea tuturor contemplativilor dedicaţi, Beni crede că „atunci când vine vorba de rugăciune şi mijlocire, limbajul este important, dar nu este necesar”.36

Practicarea rugăciunii contemplative va schimba modul în care cineva percepe lucrurile spirituale. Beni scrie:

Un loc subțire este locul în care cerul şi pământul sunt aproape. Este mai uşor să experimentezi tărâmul spiritual în aceste locuri.”37

Aşa cum explică Roger Oakland în cartea lui Credința desființată : biserica emergentă – o nouă reformă sau o inșelătorie a vremurilor din urmă”, termenul de loc subțire „provine din spiritualitatea celtică (adică, contemplativă), şi este în acord cu panenteismul**.38 Beni crede că Ashland, Oregon, parți ale Irlandei şi fortăreaţa New Age din Sedona, Arizona, din Statele Unite, sunt locuri subțiri. Ea susţine:

În rugăciunea contemplativă descoperi că atmosfera din jurul tău se subțiază până în punctul în care nu mai există nici o separare între Cer şi pământ.39

Analizaţi următoarea descriere a meditaţiei, oferită de Bill Johnson:

Meditatia are o inimă liniștită şi o minte „controlată”. A „reflecta asupra unui cuvant în inima noastră, cu preocuparea care ţâşneşte din inima unui copil plin de curiozitate, înseamnă a medita.40

În mod ironic, chiar înainte de indicaţia cu privire la folosirea repetitivă a unui cuvânt, (A „reflecta” asupra uni cuvânt în inima noastră…), Johnson afirmă:

În timp ce cultele religioase învaţă lumea să-şi golească mintea cu ajutorul meditație, Biblia ne învaţă să ne umplem minţile cu Cuvântul lui Dumnezeu.41

Johnson aparent ne previne cu privire la golirea minţii, iar apoi oferă instrucţiuni tocmai pentru realizarea acesteia!

Rugăciunea contemplativă a fost, de asemenea, predată în cadrul claselor de studiu la Bethel.

Cursul lui Bonnie Johnson, „Locul secret”, se desfăşura în vederea „Introducerii şi activării în meditaţie şi rugăciune contemplativă”, cu accent pus pe misticul catolic Bernard de Clairvaux.42 Lucrarea ei, Unirea cu Dumnezeu: Un studiu al misticilor, meditaţiei şi miracolelor este sustinută în magazinul online al bisericii Bethel.43

Casa de Rugăciune de Alabastru, a bisericii Bethel, este deschisă 24 de ore. Potrivit paginii web a bisericii, „Casa de Rugăciune de Alabastru şi grădinile înconjurătoare sunt locuri tăcute şi liniştite, potrivite pentru a te afla în rugăciune contemplativă şi a absorbi prezenţa divină.44 Aceasta are drept scop „întâlnirea prezenţei lui Dumnezeu de către oameni”.45

Această Casă de Rugăciune nu este descrisă ca fiind un loc pentru studiu biblic, sau un loc unde cineva poate aduce cereri stăruitoare si rugăciuni de mijlocire catre Dumnezeu. Ea este gândită să faciliteze rugăciunea contemplativă, iar rugăciunea contemplativă, la rândul său, a facilitat intrarea în New Age.

O transformare cuantică

Fără îndoială, Ellyn Davis şi Judy Franklin au ales ca „Fizica cerului să fie titlul cărţii lor datorită fascinaţiei lor pentru fizica cuantică şi pentru misticismul cuantic. Davis remarcă:

Fizica cuantică sugerează că toate (lucrurile) sunt „vibraţii” – câmpuri de energie vibratoare. În schimb, misticismul cuantic afirmă că până şi gândurile şi emoţiile noastre emană vibraţii sau energii.46

Spiritualitatea cuantică, sau misticismul cuantic, este o interpretare spirituală, s-ar putea zice, a fizicii cuantice. Susţinătorii New Age o acceptă deoarece ei presupun că acordă validitate nu numai crezului lor că totul este energie interconectată, dar şi că totul este Dumnezeu. Astfel, noi suntem toţi Una. Totul este interconectat. Desigur, dacă aceasta ar fi fost adevărat, atunci nu ar mai fi fost nevoie de Cruce ca un mijloc de salvare a omenirii.

Judy Franklin a ajuns să creadă că „dacă această lume va fi ceea ce a fost creată de la început să fie, acum că Isus a răscumpărat totul noi trebuie să cunoaştem ce este această putere, această ‘mare de lumină cuantică’, ce susține totul. Şi, mai ales, trebuie să cunoaştem cum o putem accesa.47

Dacă nu ar exista o conectivitate universală, de ce ne-ar trata Dumnezeu ca fiind ‘toţi în Adam’ sau ‘toţi în Cristos’?”, întreabă Ellyn Davis.48

Dar Warren Smith ne previne:

New Age-ul / Noua spiritualitate trâmbiţează fizica cuantică drept bază „ştiinţifică” pentru afirmaţia lor că Dumnezeu nu este numai transcendent, ci şi imanent – „în” oricine şi orice.49

În „Fizica cerului” se afirmă că „vocea lui Dumnezeu umple fiecare atom din univers”.50 Aceasta este o perspectivă deghizată a panenteismului şi este ceea ce învaţă New Age-ul. De exemplu, Matthew Fox, citându-l pe Pierre Teilhard de Chardin*, spune că Dumnezeu se află în „cel mai mic atom”.51 Adepţii New Age ne învaţă că prin spiritualitatea cuantică omul îsi va da seama de propria divinitate şi va vedea că el întruchipează „cristosul cosmic” (o conştiinţă cristică).

Annette Capps, fiica autorului de mare succes şi liderului carismatic Charles Capps, a ajutat la introducerea spiritualităţii cuantice în Biserică. Într-o broşură pe care a scris-o, intitulată „Credința cuantică ea afirmă:

În timp ce studiam teoriile fizicii cuantice, mi-a fost amintită o profeţie oferită de tatăl meu …: „Anumite lucrurile, care necesitau credinţă pentru a le crede, nu vor mai necesita credinţă, deoarece vor fi dovedite a fi adevăruri ştiinţifice.52

Definiţia şi înţelegerea a ceea ce este „Dumnezeu” se schimbă pentru mulţi. Aceasta s-a întâmplat gradual, dar acum accelerează până în punctul în care mişcătorii şi scuturătorii (şi alţii) de la biserica Bethel au ajuns ascultători de „adevărurile” New Age.

Dumnezeu nu este în toţi oamenii. Biblia ne spune că doar cei care Îl cunosc pe Cristos îl au pe Dumnezeu înlăuntrul lor:

Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. (Romani 8:9, NTR)

Dumnezeu nu este o forţă energetică impersonală, iar oamenii nu sunt „Dumnezeu” din cauză că ar face parte din această forţă energetică. Misticismul cuantic şi New Age-ul se află în opoziţie totală faţă de Biblie.

Fie că Bill Johnson şi liderii de la Bethel Redding realizează ramificaţiile acţiunilor lor, sau nu, contribuţia și aprobarea lor la cartea Fizica cerului, impun întrebarea:

Este biserica Bethel o ameninţare care va sluji ca vârf de lance pentru sinteza ştiinţei-vrăjitorie a misticismului New Age/cuantic în trupul lui Cristos?

GLOSAR ( nu apare in versiunea in lb. engleza ) :

*New Age ( „Era Nouă”): Denumire a unui curent religios, care apare încă de la sfârșitul secolului 19 (Alice Bailey, teozofie) și are o influență mai puternică, înainte de toate, în a doua jumătate a secolului 20. El se sprijină pe teorii astrologice (intrare în noua „zodie a Vărsătorului”) și în speculații oculte de nuanță predominant hindusă. Potrivit doctrinelor New Age, „dumnezeu” este perceput ca o energie cosmică prezenta în tot sau în toți; fiecare om este chipurile „dumnezeu” și doar trebuie să conștientizeze lucrul acesta. De New Age sunt legate nenumărate teorii și secte oculte. Deși concepția este în esență anticristică, adepții New Age vorbesc și despre un Cristos (adică Anti-Cristos), întrebuințează noțiuni care sună a fi parțial creștine și au avut în ultimele decenii o influență mai puternică în cercurile creștine .

*Bill Johnson – pastor al bisericii hiper-carismatice americane Bethel din Redding California, lider în mișcarea eretică contemporană, Noua Reformă Apostolică, supranumit de teologul român, Iosif Țon, „cel mai mare om în lucrarea Lui Dumnezeu de azi , alaturi de ‘siamezul’ său hiper-carismatic, Randy Clark”.

*Ghid spiritual – entitate spirituală demonică deghizată sub forma de spirit călăuzitor care „ghidează” prin intermediul unui medium sau canal uman. Spiritul oferă călauzire doar după ce mijlocul uman și-a lăsat în voia acestuia puterile sale cognitive sau perceptive.

*transa – stare psihică specială, de conștiință modificată, caracterizată prin reducerea sensibilității la stimuli și chiar o pierdere temporara a contactului cu mediul ambiant, precum și slăbirea atitudinii discriminatorii, critice la acțiunea unor sugestii sau autosugestii. Ea poate fi indusă prin hipnoză sau auto-hipnoză, consum de substanțe psihotrope sau practici religioase mistice. D.p.d.v spiritual cel ce se află în transă mistică ocultă este supus manipulării și călăuzirii din partea spiritelor demonice care însă de cele mai multe ori apar deghizați ca „îngeri de lumină”.

*meditația – practică spirituală mistică provenită din Hinduism care urmarește golirea minții practicantului, oprirea procesului gândirii, prin focalizarea intelectului pe repetarea îndelungată a unui cuvânt sau propoziție (mantra) sau pe o tehnică de respirație, cu scopul de a experimenta conecția cu divinul din interiorul ființei umane în vederea obținerii iluminarii spirituale (obținerea stării de pace și armonie universală prin conștientizarea propriei divinitați în interconecție cu întreg universul).

*aura – în filosofia religioasă ezoterică New Age aura este un cerc radiant sau halo de energie luminoasă ce îi înconjoară pe oamenii aflați în viața.

*clarauzire – capacitatea paranormală, ocultă, de a auzi cu mintea fără utilizarea urechilor.

*clarviziune – capacitatea paranormală, ocultă, de a vedea mintal fără utilizarea ochilor, depăşind graniţele obişnuite ale timpului şi spaţiului; mai este numită “vedere secundară” (“second sight”, engl.).

*neortodox – termenul este folosit în apologetica evanghelică occidentală si desemneaza doctrine care nu sunt în conformitate cu crestinismul biblic (ortodoxismul evanghelic), și care nu are de a face bineințeles cu crestinismul” ortodox răsăritean (de la noi din România de exemplu).

*Cincizecime – sau Pentecost , este ziua de Rusalii, ziua pogorârii Duhului Sfânt peste ucenici.

*dominionist – persoană care aderă la erezia numită teologia dominionului care mai e cunoscută și sub denumirea de Creștinism reconstrucționist si Teonomie. Teologia dominionului afirmă ca Creștinismul va conduce toate sferele societății, personal si colectiv. Deasemenea afirmă că societatea va fi reconstruită de Legea Lui Dumnezeu. Dominionismul este post-milenist iar scopul lor principal este dominația politică și religioasă a lumii.

*maeștri ascendenți (sau înălțați) se referă la acei ghizi spirituali care au atins cel mai înalt nivel de conștiință spirituală și care prin revelațiile lor conduc întreaga omenire la o evoluție spirituală.

*Pierre Teilhard de Chardin – preot iezuit francez din perioada modernă, cercetător evoluționist convins dar și mistic, susținator al unirii științei cu religia, considerat patriarhul mișcarii oculte New Age, susținător al doctrinei zeificării omului in evoluția sa spirituală, scrierile sale sunt extrem de eretice fiind îmbibate de panteism.

** Panenteism – în timp ce Panteismul susține ca Dumnezeu este totul ( confundându-l cu creația Sa), Panenteismul susține ca Dumnezeu este in toți si toate.

Referințe :

1. Ellyn Davis, The Physics of Heaven (Crossville, TN: Double Portion Publishing, ediţie Kindle, 2013), locaţie Kindle: 405.

2. Pagina web a bisericii Bethel Redding, http://bethelredding.com/about .

3. Bill Johnson, Dreaming With God: Secrets to Redesigning Your World Through God’s Creative Flow (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006), p. 86.

4. Ray Yungen, For Many Shall Come In My Name (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 17.

5. Kris Vallotton, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 96.

6. Ibid., Banning Liebscher, locaţie Kindle: 85.

7. Ibid., Ellyn Davis, locaţie Kindle: 447.

8. Ibid., Jonathan Welton, locaţie Kindle: 808.

9. Ibid.

10. Ibid., Ellyn Davis, locaţie Kindle: 392.

11. Ibid.

12. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles (Shippensburg, PA., Destiny Image Publishers Inc., 2003, ediţie Kindle), p. 1113.

13. Kenosis, Christology, and Bill Johnson, Crosswise Blog, http://notunlikelee.wordpress.com/2011/06/16/kenosis-christology-and-bill-johnson-part-ii .

14. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles, op. cit., locaţie Kindle: 259.

15. Bob Dewaay, “An Invasion of Error” (Critical Issues Commentary, Issue 124 Jan.-Feb. 2013, http://www.cicministry.org/commentary/issue124.htm ).

16. Bill Johnson, The Supernatural Power of a Transformed Mind: Access to a Life of Miracles (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers Inc., 2005, ediţie Kindle), locaţie Kindle: 1959.

17. Chris Mitchell, “Spirit-Empowered Believers Praying For Second Pentecostal Outpouring” ( Charisma, 4/1/14, http: empowered21.com/about ) .

18. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op.cit., locaţie Kindle: 202.

19. Ibid., locaţie Kindle: 203.

20. Dr. Orrel Steinkamp, “Assessing Current Teachings, Issues, And Events With Scripture: A Second Pentecost?” (http://www.deceptioninthechurch.com/secondpentecost.html ).

21. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 188.

22. Ibid., Bob Jones, locaţie Kindle: 522.

23. Ibid., Ray Hughes, locaţie Kindle: 1125.

24. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, locaţie Kindle: 471.

25. Ibid., Bob Jones, locaţie Kindle: 534.

26. Ibid., Ellyn Davis, locaţie Kindle: 860.

27. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, locaţie Kindle: 470.

28. Alice Bailey & Djwhal Khul, “The Labors of Hercules—Labor XII,” Lecture by A.A.B.—1936, (Caux, Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 2002), http://www.netnews.org, http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/hercules/herc1062.html .

29. “Barbara Marx Hubbard and the Armageddon Alternative” Brooks Alexander, SPC Vol. 19:2/3, 1995, p. 49.

30. Ibid.

31. The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 447, 1462.

32. Warren B. Smith, False Christ Coming: Does Anybody Care? (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2010), pp. 119-120.

33. Jonathan Welton, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 808.

34. Ray Yungen, For Many Shall Come in My Name, op. cit., p. 19.

35. Compiled by Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2012), p. 51.

36. Ibid, p. 11.

37. Ibid, p. 65.

38. Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 119.

39. Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level, op. cit., p. 65.

40. http://bjm.org/qa/how-do-i-receive-revelation ; (#3) .

41. Ibid.

42. The Secret Place, curs, Bonnie Johnson http://bethelredding.com/get-involved/classes/secret-place .

43. https://shop.ibethel.org/products/union-with-god .

44. http://bethelredding.com/ministries/prayer-house .

45. Ibid.

46. Ellyn Davis, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 1742.

47. Ibid., Judy Franklin, locaţie Kindle: 317.

48. Ibid., locaţie Kindle: 1825.

49. Warren B. Smith, A “Wonderful” Deception (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2009), p. 167.

50. Larry Randolph, The Physics of Heaven, op. cit., locaţie Kindle: 1425.

51. Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ,(San Francisco, CA: Harper & Row Publishers, 1988), p. 129.

52. Annette Capps, Quantum Faith (England, AR: Capps Publishing, 2003, 2007), p. 6.

27 Comments

  • Da, si mie mi-e suficient sa vad “tunelul de foc” de la biserica Bethel a lui Bill Johnson .

   Dar crestinii ca sa nu cada victime flagelului inselator al hiper-carismatismului, au mare nevoie sa inteleaga DE UNDE vin aceste practici spirituale aberante si doctrine nebiblice abil travestite in terminologie crestina.

  • Pentru ca am constat in urma feedback-ului pe care l-am primit dupa aparitia traducerii acestor 2 brosuri, care prezinta pe scurt infiltratia practicilor si doctrinelor New Age in crestinismul evanghelic contemporan, ca intre crestinii evanghelici exista o confuzie generata de o lipsa de intelegere a periculoaselor doctrine si practici oculte ale miscarii oculte New Age , sugerez NEAPARAT ca fratii si surorile in Domnul ISUS care abordeaza aceste teme de apologetica sa studieze mai intai cel putin aceste 2 surse crestine autentice care prezinta foarte scurt, in lumina Bibliei, miscare oculta New Age si practicile ei periculoase :

   NEW AGE dintr-o perspectiva biblica de M. Basilea Schlink
   https://archive.org/stream/Basilea_Schlink-New_Age_Dintr-o_Perspectiva_Biblic/Basilea_Schlink-New_Age_Dintr-o_Perspectiva_Biblica_09__#page/n0/mode/2up

   Yoga şi Meditaţia Transcedentală
   http://meditatiayoga.blogspot.ro/

   Al doilea material prezentat il puteti achizitiona la o suma ridicol de mica de la editura evanghelica Agape din Romania !

 1. Traian, am gandit cu voce tare si s-a inteles altceva. Imi cer scuze! Bineinteles ca e nevoie de un demers ca al lui Paul! Ar fi bine să se trezească și alții, să nu mai doarmă în front! Paul s-a înhămat la un jug greu potrivit priceperii omenești! Hristos să-l călăuzească!

  • Da e un jug greu, suntem limitati ca oameni dar Hristos ne da intelepciune si ne calauzeste! Sunt multi care imi zic “de ce iti pierzi vreamea cu lucrurile astea?”, dar eu cred ca la un moment dat fiecare avem o chemare sau o lucrare de indeplinit. Desigur nu am auzit nici o voce care sa-mi spuna asta, dar am vazut o necesitate si astfel am constientizat ca e nevoie sa fac ceva in acest sens. Nu imi pare rau deloc, acest blog mi-a deschis ochii in multe privinte. Sau mai bine zis prin acest blog Dumnezeu m-a luminat in multe privinte. Sper ca si altii sa beneficieze de toate informatiile prezentate pe acest blog si sa-i ajute sa discearna mai bine lucrurile in toata aceasta mare de idei si invataturi.

 2. Sfatul meu e sa demascati raul, dar sa protejati identitatea demascatorilor. Promovati materialele lui Traian, dar nu si pe … Traian. Nu trebuie sa se expuna inutil. De regula, oamenii (persuasivi si capabili) ca el, si nu sunt multi, devin incomozi, iar mai devreme sau mai tarziu, tinta predilecta a … stiti voi cui. Daca credem ca masonii/illuminati/iezuitii (care controleaza absolut tot in societate, inclusiv religiile) fac pur si simplu abstractie de deconspirarile repetate din partea unora ca Traian – ne inselam amarnic! Va veni si vremea martirajului. Acum, insa, avem nevoie de informatori (in sensul bun al cuvantului). Cu cat mai anonimi, cu atat mai bine! Parerea mea.

  • Draga Chris, sunt de acord cu ceea ce spui. Eu il promovez pe Traian din doua motive: este cel care se ocupa de realizarea acestor traduceri si mi se pare normal sa se stie cine le realizeaza. In al doilea rand nu le pot publica doar asa fara nici o explicatie si cineva sa creada ca e munca mea, cand nu e. Oricum daca fratele Traian vrea sa se ascunda cred ca prea tarziu 🙂 La fel si cu mine… Doamne pazeste-ne si da-ne intelepciune, deoarece suntem ca niste oi in mijlocul lupilor…

 3. In toata aceasta retea complexa de informatie, exista totusi oameni care nu au capacitatea nativa de a asimila un volum atat de mare de informatie astfel incat sa aiba un discernamant bun. Nu toti au potentialul si posibilitatea de a face studii teologice, de a face doctorate in acest domeniu. In consecinta ce facem cu oamenii simplii, care nici macar nu s-au batut de acest segment informational? Pe de alta parte cunoasterea nu asigura si punerea in practica a ceea ce stim. Vad in permanenta oameni a caror teorie si actiune se afla intr-o discrepanta destul de mare. Sa ii aruncam pe toti in malaxorul relei vointe?

  Sa nu uitam totusi ca Dumnezeu prin credinciosia Lui ne ajuta in slabiciuni. Luca 11 scoate in evidenta credinciosia Lui Dumnezeu(nu mentionez versetul ca este prea evident). Pana acum nu am vazut facandu-se apel decat la cunoastere, nicidecum la faptul ca Dumnezeu ar avea vreun rol in corectarea noastra. O relatie functionala, autentica, plina de incredere in Dumnezeu deschide porti spre El. Cred ca asta este una din caramizile de baza necesare dobandirii unui bun discernamant. Altfel toata informatia devina ineficienta. Prin asta nu vreau sa minimalizez rolul informatie, subliniez asta ca sa nu existe neclaritati. Tot ce vroiam sa spun este ca informatia fara o relatie vie cu Dumnezeu este inutila.

  • Desigur ca nu ii putem arunca pe toti in malaxorul relei vointe. Doar Dumnezeu cunoaste inima fiecaruia in parte. A fi naiv nu e totuna cu a fi rau intentionat.

   Referitor la oamenii simpli de care spui, cred ca acestia se impart in doua categorii: sunt unii carora le explici si Dumnezeu ii ajuta incet incet sa vada lucrurile. Dar s-a intamplat sa intalnesc si persoane la care am incercat sa le explic anumite lucruri si toate s-au lipit ca nuca de perete. E foarte greu sa decizi daca asta e din caza ca Dumnezeu nu ii ajuta sau ca nu au o capacitate nativa de a asimila anumite informatii. Sau poate ca nu am fost eu in stare sa explic. Cu siguranta Dumnezeu e suveran in toate astea si El decide cum si cand sa-i lumineze mintea fiecaruia. Desigur o credinta vie si autentica te va ajuta sa ai si un bun discernamant.

   Cand spui ca pana acum nu ai vazut decat facandu-se apel decat la cunoastere te referi la acest blog/post sau asa in general?

   Update: Citeam in dimineata aceasta 2 Petru cap. 1 si acolo scrie urmatoarele: “De aceea, dati-va si voi toate silintele ca sa uniti cu credinta voastra fapta; cu fapta, cunostinta; 6. cu cunostinta, infranarea; cu infranarea, rabdarea; cu rabdarea, evlavia; 7. cu evlavia, dragostea de frati; cu dragostea de frati, iubirea de oameni. 8. Caci, daca aveti din belsug aceste lucruri in voi, ele nu va vor lasa sa fiti nici lenesi, nici neroditori in ce priveste deplina cunostinta a Domnului nostru Isus Hristos. 9. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umbla cu ochii inchisi si a uitat ca a fost curatat de vechile lui pacate.”

   Aceste cuvinte intaresc aceeasi idee: cine are aceste lucruri din belsug nu poate fi nici neroditor si nici lenes, dar cine nu le are umbla cu ochii inchisi. Fiind oameni si fiind limitati nu putem trai la inaltimea maxima a invataturilor crestine si astfel fiecare dintre noi avem momente in care suntem orbiti ba de una ba de alta. Doar Dumnezeu ne ridica din astfel de stari sau momente. Cunoasterea este doar un aspect al discernamantului care are valoare doar atunci cand exista in armonie cu evlavia, dragostea, infranarea, rabdarea.

   Eu sper sa nu fie nimeni care citeste acest blog si care sa inteleaga ca doar prin asimilarea unor informatii complexe vor fi in stare sa aiba discernamant. Acest blog fiind unul de nisa se bazeaza in mare pe furnizarea de informatii pe care eu personal sau altii le culeg si le prezinta celor care sunt interesati de ele si care sunt capabili sa le inteleaga. Sunt constient ca nu toata lumea e in stare sa le asimileze la fel cum nici eu nu sunt in stare sa asimilez informatii si mai complexe. Totusi prefer sa nu fiu ignorant si sa-mi doresc sa asimilez cat mai mult fara sa uit ca atat capacitatea nativa de a le intelege cat si cea dobandita pe parcursul vietii sunt in final daruri pe care le-am primit de la Dumnezeu. Fiecare suntem diferiti, dar Domnul sa ne ajute sa nu umplem randurile celor “nestiutori si nestatornici”.

  • R,
   Sunt de acord cu concluzia ta :”Tot ce vroiam sa spun este ca informatia fara o relatie vie cu Dumnezeu este inutila.”.
   Totusi trebuie sa-ti fac neaparat precizarea ca APOLOGETICA crestina autentica NU PRESUPUNE doar un act intelectual sec de culegere, interpretare teoretica si apoi diseminare de “informatie” ! A defini apologetica crestina, adica prezentarea Adevarului prin expunerea invataturilor gresite care au diluat grav viata teoretica si practica a crestinismului contemporan cu termenul sec de (prezentare) de “informatie” aduce un deserviciu slujirii apologetice. Apologetica crestina autentica nu prezinta “informatie” ci prezinta Adevar . E o mare diferenta ! VETI CUNOASTE ADEVARUL SI ADEVARUL VA VA FACE LIBERI (Ioan 8:32) !

   Apologetica se face intr-o relatie de interdependenta puternica cu Mantuitorul nostru Isus, prin cunoasterea si studierea temeinica a capodoperei Duhului Sfant (Biblia), printr-o reala calauzire a Duhului Sfant in viata credinciosului (apologetului autentic). Ea presupune o viata de rugaciune sustinuta in comun si de alti frati, presupune o dorinta insuflata de Duhul Sfant pentru raspandirea Evangheliei (a Adevarului) din dragoste de Dumnezeu si oameni , dorind ca ei sa fie eliberati pentru a nu-si petrece eternitatea in iad, despartiti vesnic de Creatorul lor. Aceasta slujba presupune multe eforturi, sacrificii, indurarea multor persecutii si apozitii… dar toate purtate cu bucurie de dragul Domnului Isus. TOATE ACESTEA SE VAD DIN PLIN IN TRAIREA SI VIATA APOLOGETULUI AUTENTIC. Cristos lucreaza in el si nu omul. El traieste in consecinta o viata abundenta in har, de separare de pacat, in sfintenie, in dragoste dezinteresata fata de Domnul sau si fata de semenii sai. Dar in final el nu va uita NICIODATA ca nu este decat un biet pacatos salvat prin Har !

   Te asigur ca asa stau lucrurile si in viata apologetilor care au documentat si elaborat aceste materiale. Trairea lor practica este model de viata crestina, in contrast puternic si evident cu cei din ”tabara” pe care ei o expun in lumina Bibliei.

  • Frate Paul,

   Domnul sa te binecuvinteze in continuare in lucrarea la care te-a chemat !

   Domnul ne-a dat Cuvantul Sau nepretuit, care ne lamureste in orice privinta si ne ajuta sa “răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu” (2 Cor.10:5).

   Iata ce ne spune Scriptura vizavi de problemele discutate de voi aici :
   “Şi mă rog ca DRAGOSTEA* voastră SA CREASCA tot mai mult în CUNOSTINTA şi ORICE PRICEPERE,
   ca să DEOSEBITI lucrurile alese, pentru ca SA FITI CURATI şi SA NU VA POTICNITI până în ziua venirii lui Hristos, PLINI de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.(Cornilescu)
   *Pt. cuvantul DRAGOSTE este folosit AGAPE in originalul grecesc in acest verset

   “And this I pray, that your LOVE may abound still more and more in KNOWLEDGE and ALL DISCERNMENT,
   that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ,being filled with the fruits of righteousness which [are] by Jesus Christ, to the glory and praise of God.” (NKJV)

   Deci AGAPE, conform Scripturii, creste neincetat in CUNOSTINTA si ORICE PRICEPERE cu scopul de a putea DEOSEBI lucrurile alese…DE A AVEA DISCERNAMANT SPIRITUAL !

  • Frate Paul,

   Am discutat aceste teme de apologetica cu diferite categorii de oameni, crestini practicanti sau doar nominali, de la oameni simpli pana la intelectuali cu diferite specializari si chiar teologi titrati, cu unii care puteau retine ”cat le poti da” sau cu altii care trebuie sa-si noteze ca sa nu uite pana a doua zi, cu unii care intelegeau imediat ce le vorbeai sau cu altii la care trebuia sa le explici tot timpul de la termenii folositi in astfel de expuneri apologetice pana la doctrine biblice la care aveau mari lacune (fara sa stie insa, sau sa realizeze acest aspect).
   CONCLUZIA MEA PERSONALA ESTE CA NU NEAPARAT I.Q.-UL CUIVA, PREGATIREA INTELECTUALA, BAGAJUL DE CULTURA GENERALA SUNT ASA DE IMPORTANTE PENTRU A PUTEA INTELEGE SI ASIMILA ACESTE CUNOSTINTE DE APOLOGETICA EVANGHELICA. Mult mai important este cat de mult este cineva pasionat sa cunoasca Adevarul, sa doreasca sa traiasca in Adevar, sa vrea sa fie curatit si iertat de Adevar, sa iubeasca Adevarul, sa vrea sa se lase calauzit de Adevar, cat de mult a studiat si studiaza el Adevarul (Scriptura) ca sa IL cunosca pe Domnul si voia Sa asa cum se reveleaza El in Scripturi. Fara studierea si intelegerea doctrinelor fundamentale ale crestinismului biblic, si acceptarea lor prin credinta, TOATE ACESTE INFORMATII SUNT IN MARE PARTE DE NEINTELES, DE NEELUCIDAT, FARA UTILITIATE SPECIFICA, PENTRU ORICE OM INDIFERENT DE PREGATIREA LUI SI DE I.Q-UL LUI ! E ca si cum ai incerca sa studiezi medicina fara sa cunosti anatomie umana, si apoi culmea sa te miri de ce nu intelegi medicina si nu o poti deloc practica.

   Cu adevarat “poporul piere din lipsa de CUNOSTINTA, caci a lepadat cunostinta si Legea Domnului”(usoara parafrazare dupa Osea 4:6)….De aceea APOSTAZIA este la nivelul la care este si majoritatea isi dorm linistiti somnul nepasarii, dar fiind in schimb tare preocupati de partea cunoasterii “emotionale”, “experimentale” a divinitatii, si de ceea ce le poate da Domnul AICI si ACUM, si nu de ceea ce le va da, conform promisiunilor Lui din Scripturi, ATUNCI (cand vor pleca din lumea asta la El)…

 4. Draga Paul, desi nu am avut obiceiul, datorita programului foarte aglomerat de la job, am scris comentariul pe fuga. Se pare ca este un obicei nou, la care trebuie sa ma adaptez.

  Ce vroiam sa spun este ca in peisajul de ansamblu se poate scapa contributia Lui Dumnezeu. Se poate subintelege ca un bun cunoscator al tuturor acestor doctrine inplineste totul fara probleme si ca singurul ingredient necesar este cunoasterea (intelectuala). Vroiam sa zic ca in tot acest peisaj trebuie sa se inteleaga ca nu actul uman, intelectual este singura variabila a ecuatiei, ci este doar o mica parte. Fara Dumnezeu viata spirituala nu exista. Ce vroiam sa subliniez este cumva si o reactie la o tendinta moderna care, se pare ca transpare tot mai des, acea de a sublinia ca omul face totul. Am trait in biserici in care niciodata nu se sublinia necesitatea harului in viata cotidiana. Lucrurile ar sta cam asa, ori toti aceia din biserica erau super crestini si stapaneau foarte bine conceptul de har si de relatie cu Dumnezeu, ori intr-adevar nu intelegeau nimic din dependenta pe care a aratat-o Cristos fara de Tatal si din dependenta apostolilor si a bisericii primare de har si de Dumnezeu.

  Un alt aspect este cel al intelegerii fenomenului New Age. In ultimii cativa 4 ani am incercat sa parcurg cat mai mult material de acest fel pentru a putea intelege ce este in mintea pasionatului de New Age si cum se poate face o apologetica ok. Dupa parerea mea unele chestiuni scrise de autorii crestini anti-New Age(nici eu nu sunt pro-New Age) sunt scrie, dar fara a fi fundamentate. Aici un pasionat New Age poate afirma rapid “astia vorbesc ca sa se afle in treaba”. Parerea mea nu toti apologetii crestini anti-New Age au inteles fenomenul acesta si unii care se declara fost New Agisti nu stiu daca chiar au fost.

  Spre exemplu, citit majoritatea postarilor ma intreb cum as putea analiza obiceiul lui Einstein. El obisnuia sa isi imagineze ca calatoreste pe o particula de lumina si ca strabate universul. Sigur obiceiul lui era foarte elaborat si amplu, imposibil de descris in 2 cuvinte. Asta a stat la baza formarii capacitatii lui de analiza, asta il inspira. Isi folosea imaginatia intr-un mod cum noi, oamenii de rand, nu o facem. Era aceasta o practica New Age? De ce? Specialisti in matematica si informatica mediteaza foarte mult la problemele lor. Pasionatii de geometrie si cand merg pe strada viseaza la figurile lor. Pasionatii de programare, mergand spre strada nu vad strada, oamenii din jur, vad doar algoritmii lor. Decuplarea aceasta de realitate, intr-un mod complemplativ este meditatie New Age? De ce? As putea deduce ca pasionatii de astfel de domenii fac meditatii New Age? Ma rog, fara sa stie. Idea este a din descrierile apologetilor crestini orice proces de meditatie si comtemplare poarta in sine samanta unui New Agism. Incepe sa imi fie teama sa meditez la ideile mele. Oare gresesc eu, sau lucrurile sunt duse la extrem de apologeti? La acest aspect mi se pare ca trebuie putin clarificat. E adevarat ca oamenii simplii nu stiu ce e aia sa contemplezi ca este calator pe o particula de lumina, dar ma refer aici la oameni cu un nivel putin mai ridicat de gandire.

  • Deobicei cei din miscarea New Age vad rugaciunea sau meditatia ca si o forma de a intra in contact cu o divinitate sau cu “cristosul cosmic”, de a se contopi si pierde in divinitate. Mi se pare astfel destul de evidenta diferenta dintre acestia si cei care mediteaza de exemplu la solutia unei probleme de geometrie. In cazul newagerilor acest proces de meditatie presupune in majoritatea cazurilor golirea mintii iar in cazul celorlati e o meditatie care se bazeaza in general pe un proces activ de gandire. Si eu meditez la anumite idei dar o fac activ, prin urmare nu consider ca asa ceva se numeste “meditatie contemplativa”.

   Ma gandesc ca atunci cand spui ca unele chestii scrise de autorii crestini anti-New Age nu sunt fundamentate, te referi la faptul ca nu sunt explicate mai in amanunt. Desigur nu am citit toata cartile anti-New Age, dar am citit cateva si am ascultat destule prezentari despre asa ceva. Deobicei (si asta mi se intampla si mie) astfel de autori presupun ca cei care ccitesc sau asculta au o anumita baza despre ceea ce inseamna atat worldview-ul crestin cat si cel New Age asupra lumii, prin urmare nu explica totul complet si exaustiv din lipsa de timp si spatiu. E una sa intelegi anumite lucruri si e cu totul alta sa sti sa le si prezinti. Eu de exemplu ma prin de unele lucruri destul de repede, de altele mai greu, dar ceea ce e si mai greu e sa le explic, sa pot sa prezint lucrurile in asa fel incat vorba aia si bunicamea sa le inteleaga. Tocmai de aceea trebuie sa veghem unii asupra altora in asa fel incat atunci cand e cazul sa ne corectam unii pe altii. Si din nou mentionez ca sa fie clar, Dumnezeu este in primul rand cel care ne corecteaza, ne ridica, ne indreapta, ne lumineaza. Uneori o face si prin oameni.

  • Draga R,

   Apologetii crestini anti-New Age prezentati pe acest blog, cel putin ei, au inteles EXTREM de bine fenomenul New Age. Oamenii acestia, pe langa ca au o viata de crestini autentici, au in spate decenii de studiere a acestui fenomen la un nivel profesionist, precum si a modului pervers cum acesta infiltreaza doctrina crestina contemporana. New Age-rii, sau “PASIONATII” de New Age la care faci tu vorbire, de care afirmi ca ar putea spune dupa ce studiaza informatiile unora din apologetii anti-New Age, ca “astia vorbesc ca sa se afle in treaba”, sunt culmea chiar ei cei ce RECUNOSC, SUNT DE ACORD ca dovezile care demonstreaza ca doctrinele si practicile New Age au infiltrat Crestinismul contemporan cat si gandirea occidentala SUNT ADEVARATE, SUNT REALE SI SUNT DEMONSTRABILE la un studiu atent si calificat. Evident, asta e de bun augur in opinia lor, dar ei recunosc deschis ca in Crestinismul contempran in special hiper-carismatic, cat si in Misticismul Catolic si in intregime tot ceea ce inseamna Rugaciune Contemplatica/Centrata, etc. sunt DOCTRINE si PRACTICI New Age evidente… si provin din Hinduism !!!

   Departe de mine gandul sa te jicnesc cu ceva, dar din afirmatiile tale si intrebarile tale (retorice sau nu) se vede clar ca nu ai inteles defapt ce presupun unele din practicile si doctrinele fundamentale din New Age in realitate. Nici o problema, daca esti sincer in cautarea Adevarului, si in consecinta vrei sa depui efort in studiu si rugaciune asta se poate rezolva. Domnul iti va arata Adevarul daca-l vei cauta.

   Pe scurt Meditatia (ORIENTALA), Yoga , Meditatia Transcedentala si alte practici mistice Hindus-Budiste presupun tehnici ”spirituale” de GOLIRE a mintii cu SCOPUL de a realiza conexiunea, unirea practicantului cu “divinitatea” care conform doctrinei lor se afla in interiorul ORICAREI fiinte umane pentru a realiza iluminarea (in Hinduism, de exemplu, iluminarea inseamna sa realizezi ca esti DUMNEZEU…literal). In occident asta se vinde in New Age ca o metoda de a experimenta pace, liniste, imbunatatirea starii fizice, mentale si spirituale, dobandirea diferitelor capacitati paranormale specifice ocultismului New Age, etc. CUM SE REALIZEAZA TOTUSI ACEASTA PRACTICA??? Se alege sau primeste de la guru (maestru) o mantra (care poate sa fie o silaba, suntet, cuvant, propozitie, fraza). Practicantul cauta un loc retras, linistit, pretabil pt. aceasta activitate si apoi incepe sa recite mantra… de mii de ori concentrandu-se pe cuvantul respectiv si uneori si pe tehnici de respiratie specifice, cu scopul de A OPRI MINTEA SA GANDEASCA, SA STOPEZE PROCESUL COGNITIV. Culmea este, ca desi pare o ciudatenie pentru noi crestinii, aceasta practica spirituala mistica “da rezultate” ! Practicantul se conecteaza cu ”ceva”, apare uneori dupa un anumit timp transa mistica oculta, subiectul experimenteaza diferite situatii : aude voci, are vedenii, leviteaza, apare glosolalia, intalneste ghizi spirituali din alte lumi, etc., adica experimenteaza stari de constiinta alterata cu tot cortegiul de fenomene . BIBLIA INTERZICE CATEGORIC ASTFEL DE PRACTICI.

   In Rugaciunea Contemplativa sau Centrata LUCRURILE STAU EXACT LA FEL, cu specificatia ca terminologia folosita este ”crestinizata”. Originile doctrinare si practice ale R.C au fost demonstrate de apologetica evanghelica si RECUNOSCUTE CHIAR SI DE MARII MISTICI CONTEMPORANI CARE O DISEMINEAZA SI PRACTICA, ca provin din Hinduism-Budism. New Age-ul nu este altceva decat doctrina Hindus-Budista in terminologie occidentala seculara si crestina.

   Un om fie el simplu sau un intelectual, sau savant, cand isi imagineaza un lucru sau un plan, adica cand se gandeste profund in mintea lui parcurgand cu ochii mintii detaliile proiectului sau lucrului respectiv, aceasta NU ESTE RUGACIUNE CONTEMPLATIVA , evident. Un matematician care isi ”tortureaza” mintea la o problema de geometrie in spatiu vizualizand mental figurile geometrice in 3d, sau cand citesti o carte care descrie ceva si vizualizezi acel lucru in mintea ta NU ESTE RUGACIUNE CONTEMPLATIVA. Este doar un proces normal specific fiintei umane. Apologetii evanghelici anti-New Age, atat cei prezentati pe acest blog cat si altii, au explicat FOARTE CLAR acest aspect important semnalat de tine in cartile, expunerile si documentarele lor.Oricum tu confunzi aici Rugaciunea Contemplativa cu Imaginatia Dirijata/Ghidata (o alta practica oculta New Age ce e mai vizibila in shamanism). Dar stai linistit ca procesul INTELECTUAL normal la care faci referire si despre care am amintit si eu nu e nici macar I.Dirijata.

   Nu vad insa sincer de ce un om ar avea un nivel mai ”ridicat” de gandire daca s-ar cobora la nivelul lui Harry Po(k)er si “sa contempleze ca este calator pe o particula de lumina”… . De ce ? Doar pentru ca unii spun ca si Einstein o facea? Tot respectul pentru fizicianul de geniu care a fost E., dar el era un om nemantuit, neregenerat, nu era crestin, in consecinta a trait si gandit de multe ori pe masura. Ca fizician nota zece, in rest …

 5. La 21 de ani m-am îndrăgostit de Hristos! În inima mea nu mai era loc decât pentru El! L-am mărturisit în public, cu mâna dreaptă ridicată sus: ”Eu sunt creștin!”. Duhul Lui Dumnezeu m-a înconjurat atunci cu toată iubirea Lui Dumnezeu!
  Eram atât de fericit! Am mers și pe la secta Moon, și le-am spus că sunt rătăciți! Câteva fete au părăsit mișcarea aceea! Eram înflăcărat dar nu cunoșteam mai nimic despre felul mincinos în care unii știu a răstălmăci Cuvântul! Așa se face, că la ceva timp, un fost coleg de liceu, un pastor adventist, mi-a întunecat trăirea: ”nu se poate mântuire fără sabat”, ”nu se poate mântuire dacă mânânci carne de porc” etc…
  Eu i-am dat crezare pe atunci, mai ales că omul era pastor! Găsea versetul imediat, dar habar n-aveam că de fapt aveam de-a face cu un constructor de silogisme ale Satanei! Apoi am dat piept cu niște penticostali: ”Ce băi frate, preocupările tale nu zidesc! Nu sunt importante!”

  Care erau preocupările mele? Biblia adliteram și atât! Încet, încet, am început să mă întristez: fiecare dorea să-și impună punctul de vedere, și să mă convingă că… altminteri nu se poate! Apoi, am căzut în păcat! M-am răcit! Ani de zile am trăit ca un fiu rătăcitor, departe de dragostea Lui Dumnezeu, ca păgânii! Iar loviturile vieții nu au întârziat să apară! Acum, mulți dintre acei ”creștini”, pomeniți mai sus, trăiesc după poftele lumii acesteia, departe de dragostea sacrificală! Străini! Pastorii și preoții dorm în front! E bine ca, creștinii să cunoască lucrarea minciunii! Altminteri vor sfârși pe la Martorii lui Iehova sau agnostici! Cunosc mulți din aceștia! Pe blogurile mele fac munca pe care trebuiau să o facă păstorii, și nefăcând-o ei, turma le-a fost risipită! Poate că munca mea nu înseamnă nimic, căci doar puterea Lui Dumnezeu scoate din groapă un păcătos! Însă, măcar am o consolare, lupii în blănuri de oi, prădătorii, nu vor putea să-i zică Tatălui, ”Doamne, n-am știut!” Oamenii care mi-au făcut cel mai mult rău în relația mea cu Hristos, sinceră, de copil, au fost oamenii care vând astăzi unele dintre mizeriile satanice expuse de mine! Fără milă pentru minciună! Dacă stăm să ne gândim la meritele morale ale autorului, suntem pe o pistă falsă! Nu am să afirm niciodată că sunt fără păcat, ci dimpotrivă! Sunt cel mai păcătos! Și dacă sunt păcătos, să tac? Da, se vor găsi versete biblice care să susțină tăcerea! Dar, e un mare dar! Vă aduceți aminte de curva aceea, Maria Magdalena, cum l-a cinstit ea pe Domnul Isus? Uite așa îl cinstesc și eu, tot ca un nemernic! Dacă, fariseii, cărturarii, erudiții tac sau lucrează în front comun pentru ecumenism sau crislam? Atunci vorbesc eu, cu haina mea plină de petice! Alții care sunt mai neprihăniți, culmea, ucid turma lui Hristos cu adormirea necredinței! Amin!

  • Draga frate Daniel, desi avem cu siguranta experiente de viata diferite cred ca ceea ce ne uneste este tocmai ce ati spus la final. Suntem niste pacatosi, dar prin harul Domnul avem iertare. Dar chiar daca suntem pacatosi asta nu inseamna ca trebuie sa tacem si sa ne facem ca ploua. Ma bucur ca putem sa facem un front comun de pacatosi care sa-l marturisim pe Hristos si sa scriem impotriva ecumenismului, crislamului, globalizarii etc. Asta da unitate in diversitate 🙂

   Cu Domnul inainte!

  • Amin, Daniel !

   In privinta celor spuse de tine iata ce ne zice Scriptura in Efeseni 5:11 :
   “Si NU luati DELOC parte la lucrarile neroditoare ale intunericului, ba inca mai degraba OSANDITI-LE”(Cornilescu)
   “NU luaţi parte la faptele nefolositoare ale întunericului, ci mai degrabă DEMASCATI-LE” (NTR)
   “And have NO fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather REPROVE [them]” KJV

 6. Scuze ca revin in secvente, dar criza te timp este destul de acuta. Daca meditatiile sunt subiectul percutor al intrarii in universul New Age, cum se poate diferentia o meditatie New Age de una de alta natura. Meditatiile formeaza o paleta foarte vasta de practici, de la meditatia poetica, in care poetul contempla un peisaj in asa masura incat se transpune complet in ea si traieste in acea realitate, care il inspira, la pasionatul de muzica care se lasa duc de universul muzical pe niste culmi. Ce face ca o meditatie sa devina meditatie New Age? Intensitatea, subiectul meditatiei, durata? Ce se intampla in momentul in care studiez fizica cuantica(ma refer pur la fizica ca stiinta, nu ca subiect meditativ, pueril, extras din context de catre New Agisti) si in procesul de asimilare devin fascinat de lumea creata de Dumnezeu si prin ochii imaginatiei incep sa “vad” particulele care ma inconjoara si sa imi fac un obicei din a medita la asta. Cei care lucreaza in cercetare(indiferent de domeniul stiitific) stiu ca comtemplarea cu ochii deschisi este o parte componenta a celor care ajung la o anumita performanta, pentru ca isi imbiba mintea cu aceste notiuni. Intrebarea este daca procesul tau de meditatie, gandire, contemplare intra pe un astfel de fagas ai intrat pe teritoriul New Age sau esti inca in limitele normale ale vietii?

  Am tinut sa punctez aceste aspecte pentru ca meditatia, in cazul multor oameni este un proces normal al gandirii, cat si contemplarea. Sa ii spui unui pictor sa nu mediteze si sa nu contemple este ca si cum am bana profesia lui. Cei mai capacitivi oameni de-alungul istoriei au fost oameni care au avut facultatile de meditie si contemplare bine dezvoltate. De acea, probabil ca ar fi util sa se defineasca limitele.

  • Cred ca am raspuns la acest comantariu in cel anterior. Sunt perfect de acord ca trebuie sa existe niste limite si ele sa fie bine definite, desi uneori nu e chiar asa simplu sa o faci. Dar cred ca nimeni nu chiar atat de incuiat incat sa catalogheze orice forma de mediatie a fi une de timp New Age. Eu nu am intalnit astfel de oameni si astfel de exemple.

  • R,

   Urmeaza in celelalte aproape 50 de brosuri pe care intentionam sa le traducem sa fie explicate in detaliu si aspectele la care te referi tu aici. Numai cine nu vrea nu va intelege !
   Oricum NICI UN APOLOGET CRESTIN CONTEMPORAN NU A CONCLUZIONAT VREODATA CA un pictor, poet, muzician care viseaza cu ochii deschisi contempland frumusetea operei lui sau a altora ar intra intr-o stare de constiinta modificata specifica transei mistice, indusa de practicile de tip New Age de genul MEDITATIEI ORIENTALE/YOGA/RUGACIUNE CONTEMPLATIVA, ETC.

   In schimb daca practici ce spui tu aici : “devin fascinat de lumea creata de Dumnezeu si prin ochii imaginatiei INCEP SA “VAD” particulele care ma inconjoara si sa IMI FAC UN OBICEI din a medita la asta… ASTA POATE SA FIE O PROBLEMA, MAI ALES DACA IN URMA ACESTEI PRACTICI CHIAR TI SE INTAMPLA SA VEZI CEVA, IN AFARA SFEREI DE PERCEPTIE NORMALE ALE OMULUI. Chiar daca o percepi ca pe ceva inofensiv, ceea ce descrii tu ca faci pare sa se apropie de tehnica Vizualizarii din New Age/Shamanism, de ceea ce se numeste Imaginatie Dirijata/Ghidata sau Stimulata.
   Iata mai jos explicatia termenului de Vizualizare data de catre scriitorul si apologetul evangelic german Rudolf Ebertshauser (un specialist in domeniu, fost New Age-er):
   VIZUALIZARE (engl. visualize; lat. visus = vãzul): Înseamnã mai
   întâi „a prezenta ceva vizibil”; în limbajul religios, vizualizarea denotã
   reprezentarea prin imagini dirijatã în mod activ a ceva dorit, care,
   potrivit acestei conceptii magice, devine prin aceasta realitate.
   Vizualizarea este o tehnicã *ocultã strãveche, care a fost introdusã
   în psihologie prin C. G. Jung si în crestinism prin Yonggi Cho,
   Agnes Sanford, Robert Schuller si alti învãtãtori falsi.

   Deasemenea cred ca ar trebuii sa citesti cel putin capitolul 10, intitulat ALCHIMIE MINTALA, din cartea SEDUCEREA CRESTINATATII (carte care e un fel de ABC al apologetului evanghelic contemporan) scrisa de unul din cei mai bine documentati apologeti evanghelici americani, dr. Dave Hunt.

 7. Draga Traian,

  ” se vede clar ca nu ai inteles defapt ce presupun unele din practicile si doctrinele fundamentale din New Age in realitate” – da-mi voie sa zambesc si sa imi exprim totodata intreaga apreciere pentru efortul pe care il depui.

  Multe lucruri nu se pot exprima pe internet, si, probabil nici pe mail pana cand nu ajungi sa cunosti pe cineva face to face. Fac referire la niste lucruri pe care nu le pot exprima pe internet si, poate, cand ne vom intalni odata face to face vom discuta mai pe larg ca sa intelegi anumite aspecte, pe care, nu le pot impartasi altfel.

  Nu cred, pe de alta parte, ca trebuie sa facem o competiti cine stie mai bine si cine a studiat mai mult si cati ani. Exista intr-adevar unii care studiaza mult, pe durata de timp mare, anumite lucruri, dar asta nu este garantia unui rezultat autentic.

  Ca sa mut putin debateul pe o alta tematica, in prezent medicina are la baza fizica newtoniana ca suport si ca instrumentatie, in toata cercetarea pe care o intreprind. Unii medici, studiind si descoperirile lui Einstein(care deja au facut centenarul) concluzioneaza ca datorita noiilor descoperiri(daca descoperiri de 100 de ani pot fi numite noi) baza intregii medicini ar trebui asezata pe fizica cuantica si sa se abandoneze fizica newtoniana. Cele doua baze induc modificari dramatice in metodologia de studiu, in rezultatele obtinute, cat si in optica de a intelege lucrurile. Cele doua tabere sunt formate din profesionisti de marca, doar ca unii prefera sa aleaga un fundament si altii sa il aleaga pe celalalt. Sigur debateul e lung. Idea este ca ambele categorii au specialisti de mare valoare si totusi, concluziile si abordarile sunt diferite. Putem sa afirmam ca unii is mai putin calificati decat altii? Putem face diferentieri de valoare? Cred ca lucrurile sunt mult mai adanci si a concluziona ca unii is mai destepti si altii mai putin, unii mai informati si altii mai putin este o judecata de valoare prea putin palpabila. Si ca sa revin la tema articolului, cred ca a califica si descalifica pe cineva ca stiind sau fiind prea putin informat, poate fi in unele situatii, o chestiune superficiala.

  Sa iti dau un alt exemplu. In prezent, cel putin in anumite cercuri din Romania, teologii cu doctorate sunt etichetati ca singurii care stiu. Pentru ca am o tangenta buna cu cercetarea, dar nu in teologie, stiu ce implica, stiu si care sunt metodele folosite la noi in tara, vad destul de bine maniera in care suficienti de multi tocilari, care nu inteleg fenomenul , dar memoreaza bine, primesc astfel de titluri. Invatamantul modern marginalizeaza creativitatea ca factor esential si determinant in obtinerea unor astfel de titluri, astfel ca in cele mai multe cazuri, asimilarea pasiva, punerea cap la cap a unor citate din anumiti autori, compilarea unui material in care se diversifica foarte putin ideile altor autor din bibliografie, sunt considerate teze autentice de doctorat si, cei in cauza, primesc titulatura dorita. Astfel de doctori nu ii pot numi decat oameni ambitiosi si perseverenti, dar nu creativi si talentati. Asa ca daca ne luam de titulatura si o invocam ca autoritate, vom ajunge la anumite concluzii, dar nu neaparat de valoare. Tot la fel cu alte categorii de oameni care sunt experti si ultraexperti, putem cadea in greseala de a-i ridica pe un piedestal pe care il merita sau poate nu. Cred ca teologia trebuie gandita de fiecare din noi in parte. Trebuie considerate si parerile celor care isi investesc viata in ea, dar trebuie sa analizam lucrurile cu intelepciunea Duhului Sfant si cu rugaciune. Avem aceste resurse, trebuie sa facem uz de ele ca sa intelegem Adevarul.

  Eu nu ii descalific pe cei care ii nominalizezi tu ca autori ai bibliografiei studiilor pe care le faci. Metoda mea este de a citi autorii si concluziile lor dupa care analizez si materialele pe care le-au studiat si ei. Daca vei sta de vorba cu multi tineri, din biserica, sau dinafara si vei cita doar concluziile autorilor din bibliografie, fara sa cunosti bine fenomenul new age, tot ce vei putea sa le spui acestora este ca nu e corect ce fac. Ca sa dau o alta imagine, multi pastori esueaza in a da sfaturi celor din biserica, chiar daca stiu teoria. Nu de putine ori am asista la situatii cand acestia nu aveau capacitatea de a-si imagina cel putin ca problematica ridicata de unii tineri exista, daramite sa mai fie si reala in cazul acestora. Pur si simplu nu stiau ce se intampla in viata reala si in cercurile sociale in care traiesc acestia. La biserica ai un mediu crestin, la scoala, la job ai un mediu care aduce o complet alta gama de probleme. Pastorul care sta doar in cercul celor de la biserica nici macar nu isi poate imagina cu ce probleme se confrunta cei dinafara, asa ca tot ce pot spune este sa ii ridiculizeze. Astfel ca tinerii pleaca cu idea ca nu au avut un dialog cu cineva care si intelege problematica. David Wilkerson pana nu s-a coborat in mijlocul celor cu probleme nu a putut sa ii inteleaga.

  Ca sa revin, studiul teoriei apologetilor nu ne echipeaza cu un instrument complet, decat daca analizam si materialele studiate de acestia. Pe de alta parte nu ai posibilitatea de a intelege cadrul larg al cunostiintelor cuiva din 2-3 comentarii. Eu ma feresc sa descalific pe cineva dintr-o “fereastra” asa de mica de informatie. Lucrurile sunt mult mai complexe si repet, nu tot ce se poate da pe net reprezinta tot ce stie cineva. Porneste de la premiza ca ce se poate spune pe net e doar 20-30%.

  • Imi pare rau R, dar cu atat mai mult si dupa acest luuung comentariu al tau trebuie sa raman la concluzia mea initiala “se vede clar ca nu ai inteles defapt ce presupun UNELE din practicile si doctrinele fundamentale din New Age in realitate”. Dar ti-am spus si o repet ca asta se poate rezolva prin studiu aprofundat, rugaciune si pasiune pentru cunoasterea Adevarului (Scriptura). Acest comentariu al tau este doar un alt Q.E.D in acest sens. Din pacate simpatia ta pentru tot ceea ce presupune PSIHOLOGIA iti obtureaza intr-o anumita masura sfera de perceptie BIBLICA a realitatii.Nu poti intelege in realitate corect ce sunt doctrinele si practicile hinduse din New Age cat timp privesti si prin ochelarii PSIHOLOGIEI. Mai multe ti-as spune doar in privat.
   Nu te supora pe mine te rog, dar trebuie sa iti spun adevarul !

   Daca Domnul va vrea si ne va da ocazia sa ne intalnim sa vorbim mai pe larg acest subiecte ar fi o o ocazia buna sa dezbatem aceste subiecte precum si altele.

   Numai bine R !

 8. Draga Paul,

  Poate s-a inteles gresit, idea mea nu este de a intra in polemici de dragul lor. Comentariile mele vizau un brainstorming, nimic mai mult. Daca s-a inteles ca vreau sa deturnez idea de baza a articolului imi cer scuze. Pentru mine a pune la finalul comentariilor “Quod Erat Demonstrandum” nu este un obiectiv. Tinta mea este de a trai in Adevar si de a ma umple de iubire Celui Prea Inalt.

  Dar cum nu exista adevar fara iubire si iubire fara adevar, desi lumea teologica moderna promoveaza adevarul fara a uita ca Cristos, desi era Adevarul, nu a taiat urechea soldatului, ci a lipit-o. Cred ca taiem prea mult si lipim prea putin, dar Cristos nu separa nici teoretic, nici practic cele doua.

  Cu drag
  Romulus

 9. „În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare,…” (2 Petru 2:1)
  Trebuiesc mai întâi identificați acei prooroci și învățători mincinoși, după care trebuie să vă păziţi de ei, adică să nu ai nimic de-a face cu ei. Dar, desigur, asta nu înseamnă că s-a terminat aici și că poți rămâne nepăsător. Pentru că Biblia spune că “adevăratul creștin” trebuie să fie ascultător dar și împlinitor al cuvantului (Iacov 1:23).
  Deci, lucrurile trebuiesc cercetate și ce nu este “lucrare roditoare” trebuiește osândită.
  Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. (Efeseni 5:10-11)
  Petru 2 spune:
  Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. (2 Petru 2:2)
  În aceste zile din urmă (2 Timotei 3:1; 4:3; Luca 18:8), faptul că mulţi îi urmează pe aceşti învăţători mincinoşi, este un semn că sunt falşi, adică nu sunt adevăraţii învăţători. Dumnezeu spune, că sunt puţini cei ce urmează adevărul.

  Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viată și puțini sunt cei ce o află. (Matei 7:14)

  Dar, cei mulţi vor urma acești învățători și minciunile lor, (2 Petru 2:2) astfel se face că şi unii şi alţii se găsesc pe calea lată care duce la pierzare (Matei 7:13), adică atât învățătorii, cât şi cei care-i urmează nu vor vedea pe Dumnezeu. Şi, chiar şi din acest context despre mulţi şi puţini se poate vedea cine sunt “oamenii lui Dumnezeu” (2 Petru 2:1-2).
  Avertismentul lui Isus din Matei 7:13-14 este pentru cei care se numesc “sarea pământului” şi “lumina lumii”.
  De asemenea, 2 Ioan 7 spune:
  Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!
  Ce înseamnă, şi cine sunt cei ce “nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup”? Practic, este a nega adevărul din 2 Petru 1:3 şi 2 Timotei 3:16-17, sau cei ce neagă ceea ce este arătat în 1 Ioan 2:26-27 – că tot ce ai nevoie este Hristos, Cuvântul Său şi Duhul Său.
  Dacă cineva vine şi spune că ai nevoie de tradiţiile oamenilor pentru a înţelege corect Cuvântul lui Dumnezeu şi că trebuie să trăieşti această viaţă aşa cum ar învăţa ei – acesta este Anticristul. Dacă vine cineva cu amăgire deşartă, îndepărtându-vă de calea dreaptă ce urmează Cuvântul lui Hristos – acesta este Anticristul. Dacă cineva caută să te convingă prin filozofie sau pragmatism (învăţăturile începătoare ale lumii) – acesta este Anticristul.
  Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:8-10)
  1 Ioan 2:4 vorbeşte foarte clar.
  Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.

  Învăţătorii mincinoşi conduc oamenii spre iad, şi ei înşişi sunt pe drumul lor către iad (2 Petru 2:17; Iuda 4,13). Orice expunere biblică a unui învăţător fals are această înţelegere, adică nu se poate ca un mântuit (ex. în drumul său spre cer) să fie lup. Învăţătorii mincinoşi distrug sufletele, şi ei înşişi vor fi distruşi (2 Petru 2:3). Ei sunt laşi (Apocalipsa 21:8) deoarece le este frică să facă distincţie ca să arate adevărul şi să-i expună pe cei mincinoşi.
  Dumnezeu spune: “şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai de grabă osîndiţi-le, sau altfel spus, expuneţi-le”. (Efeseni 5:11)
  Unii învăţători, pastor sau orice alt lider “creştin”, refuză să expună faptele întunericului. Apropo, învăţătorii falşi sunt lucrători ai întunericului, 2 Corinteni 11:13-15.
  De obicei, nu numai că învăţătorii falşi nu expun, dar tocmai ei dau, de asemenea aprobările şi aprecierile lor pentru mulţi dintre învăţătorii din zilele noastre care sunt vorbiţi de bine (Luca 6:26). Ei nu numai că refuză a expune lucrările neroditoare ale întunericului, dar au, de asemenea, părtăşie cu ei prin exaltarea lor, tratând-ui ca pe nişte oameni evlavioşi. Foarte adesea menţiunile lor pe anumite cărţi, este semn de deosebită preţuire şi stimă acordată celui ce a scris o carte.

Leave a Reply to Traian Cancel reply