Crislamul – un amestec al Crestinismului cu Islamul

Crislamul – un amestec al Creștinismul cu Islamul

material realizat de scriitorul și apologetul evanghelic Mike Oppenheimer

crislamul

În 2010, Terry Jones, un pastor din Florida, a vrut să ardă Coranul*, aceasta aducându-i atunci notorietate națională și internațională. Ca răspuns direct la acest gest al lui Terry Jones, Larry Reimer, un pastor de la Biserica Unită din Gainesville, Florida, a decis să includă citirea unor părți din Coran ca parte a serviciului de închinare din 12 septembrie 2010. Legat de această situație, Reimer a spus:

Creștinismul, Iudaismul și Islamul sunt toate părți ale aceluiași arbore avramic al credinței. Toți credem în același Dumnezeu și în multe aspecte toți încercăm să atingem aceleași țeluri.1

Citatul de mai sus este doar un exemplu despre cum o mișcare (și un mod de gândire), numit Crislam, devine din ce în ce mai obișnuit în biserica protestantă. Un exemplu multimedia, audio-vizual despre cum Crislamul este introdus în cadrul bisericii tradiționale (în acest caz, un video cu o recitare Islamică într-o biserică Metodistă) este un alt exemplu al acestei realități care ne invadează și poate fi găsit pe YouTube.2

Acest curent care se răspândește vertiginos este creat cu scopul ca noi oamenii, în numele găsirii unui „teren comun’’, să putem să experimentăm ca un singur trup unitatea spirituală și să realizăm o coexistență mai pașnică. Insă aceasta este o pantă alunecoasă care duce întotdeauna spre dezastru (spiritual), deoarece susține în mod categoric că alte religii sunt la fel de valide ca și Creștinismul. Când te gândești la starea bisercii creștine de astăzi, mai ales la cât de superficial și diluat e mesajul evangheliei prin infuzia de interspiritualitate* și misticism*, nu ar trebui să ne surprindă prea tare că această noua credință este îmbrățișată de un număr mereu crescând de oameni.

Ce este Crislamul?

Crislamnul este o mișcare ecumenică, interreligiosă care se spune că ar fi un „dialog” cu Islamul. Este o mișcare sincretică* care vorbește deschis despre spiritualitate fără frontiere. Bisericile care îmbrățișează această mișcare diluează mesajul din Ioan 14:6 în timp ce deschid ușa pentru a permite convertirea propriilor enoriași la Islam, în contextul în care ei nu doar că pretind că sunt încă creștini, dar acordă aceeași greutate atât doctrinelor din Coran cât și celor din Biblie.

Robert Schuller, pastorul fondator al Catedralei de Cristal, este cel care a început acest proces în S.U.A oferind spațiu birourilor organizației „Creștini și muslmani pentru pace”. Robert Schuller a spus o data unui imam*, din organizația Societatea Musulmană Americană, că „dacă el [Robert Schuller] ar reveni peste 100 de ani și ar descoperi că descendenții săi sunt musulmani, nu l-ar deranja deloc.” 3

O astfel de afirmație niciodată nu ar putea fi rostită de gura unui creștin care crede în Biblie, care înțelege Scriptura așa cum vorbește ea despre Isus Cristos, Scriptură în care este scris: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. Dar această afirmație ar fi acceptabilă pentru cei care îmbrățișează și sprijinesc „noul creștinism progresiv*” al vremurilor noastre.

Presupunerea eronată care se face aici este că atât creștinii cât și musulmanii se închină aceluiași Dumnezeu, în contextul în care ei, la fel ca și evreii, provin din sămânța lui Avraam. Din păcate, deși de ani de zile noi am avertizat oamenii despre acest lucru, nimeni nu a dorit să audă alegând să fie surzi la acest gen de mesaje. Când oamenii consideră numele lui Alah – zeul Coranului – acceptabil și interschimbabil cu numele Dumnezeului din Biblie, ei uită de fapt că vorbesc despre un alt „dumnezeu”, care are o natură, divinitate și caracteristici diferite. Ei chiar merg atât de departe încât sugerează că și creștinii se pot ruga în numele dumnezeului Islamului pentru că este același „Dumnezeu”, sau consideră că musulmanii convertiți pot continua să meargă la moscheile* lor, să se închine și să se roage acolo ca și cum nu s-a întâmplat nimic cu ei. Acest mod de abordare este o metodă de prelucrare/condiționare ce subminează discernământul acelora care mărturisesc și practică creștinismul și îi determină să fie tot mai deschiși în a accepta ideea că și Coranul are parte de același fel de inspirație divină ca și Biblia.

Poate cineva să fie atât musulman cât și creștin în același timp?

Gândiți-vă la cazul preotesei episcopaliene Ann Holmes Redding, care, chiar după mai mult de douăzeci de ani de preoție, nu are nici o problemă să afirme „sunt în același timp atât musulmană cât și creștină.” 4

Duminicile dimineața, Redding își pune gulerul alb al unui preot episcopalian. Vinerile își leagă pe cap eșarfa neagră pentru a se ruga cu grupul ei de musulmani. Ea spune că atât Islamul cât și Creștinismul sunt compatibile una cu cealaltă chiar la nivelurile esențiale.5

Oare poate un om să fie și creștin și musulman în același timp? Poate cineva să slujească la doi stăpâni ? Conform cu învățăturile Coranului, Isus-ul Islamului nu este divin sau Dumnezeu întrupat, nu este singurul Fiu al lui Dumnezeu sau Mesia, nu a murit pe cruce pentru păcatele noastre, și nu a înviat din morți. Islamul neagă în mod categoric Evanghelia Creștinismului – motivul fundamental pentru care Isus a venit pe pământ. Astfel bisericile crislamiste sunt dispuse să compromită adevărul pentru a face pace!

Adevărul simplu este acela că Creștinismul nu are nimic în comun cu Islamul care să poată justifica vreodată punerea în pericol al binelui nostru spiritual în felul acesta. Biblia spune: „Căci ce legătura este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreuna lumina cu întunericul?” (2 Corinteni 6:14). Mișcarea Crislamului este apostazie în desfășurare, și ne putem aștepta la mult mai multe compromisuri de același fel.

Un Cuvânt comun?

În 2007, 138 de erudiți și clerici musulmani au trimis liderilor creștini o scrisoare deschisă intitulată „Un cuvânt comun între noi și voi *. Mulți lideri creștini de frunte din America și cunoscuți erudiți au răspuns cu o scrisoare semnată pentru a-și arăta public sprijinul în a găsi un teren comun între cele două religii și totuși nu au reușit să priceapă textul subtil al scrisorii, rămânând astfel ignoranți de faptul că scrisoarea deschisă conține o mustrare și o avertizare islamică.

După ce acest document musulman a fost emis, mulți lideri creștini au redactat o declarație intitulată „Un răspuns creștin pentru Un cuvânt comun între noi și voi ”*. Răspunsul, care poate fi citit pe internet, afirmă:

Înainte ca să „dăm mâna” ca răspuns la scrisoarea voastră, ne cerem iertare Atotmilostivului [un nume folosit pentru dumnezeul musulman în Coran] și comuntății musulmane din lume… Există atât de mult teren comun – teren comun în câteva elemente de bază ale credinței – încât ne dă speranță că diferențele incontestabile și nici chiar presiunea exterioară reală exercitată asupra noastră nu pot umbri terenul comun pe care stăm împreună. 6

Câțiva din liderii creștini care au semnat răspunsul sunt: Rick Warren, Leith Anderson (președinte NEA), Richard Cizik, Bill Hybels, Tony Jones (Emergent Village), Brian McLaren, Richard Mouw (Fuller), Robert Schuller și Jim Wallis. Pe lângă ei au semnat și alți pastori și profesori care reprezintă multe denominațiuni evanghelice și seminarii.

Este suficient ca să spunem că acum avem Crislamul, care amestecă frânturi minimale din Creștinism cu Islamul având intenția de a le acorda același statut. În anumite biserici creștine Coranul este pus pe bănci chiar alături de Biblie sub masca/pretextul „iubește-ți aproapele”, pretext care făcea parte și din scrisoarea deschisă pe care liderii creștini, fără nici o bănuială și fără discernământ, au semnat-o pentru a avea pace cu orice preț.

Aceasta face parte din Jihad*: să-i atragi pe cei care în mod normal nu sunt interesați de religia islamică folosind citate despre pace si dragoste ca și catalizator și ca un mod de dezarmare înainte de a atrage potențialii convertiți la Islam. Musulmanii cu siguranță știu cum să profite de această nouă deschidere oferită, pentru a-i converti pe kafiri (ne-musulmani) la Islam. Islamul condamnă credința în divinitatea lui Isus numind-o „shirk” (idolatrie). Trebuie să înțelegem că pentru un creștin autentic – născut din Duhul Sfânt – nu poate exista nici o polemică în care să dea înapoi în privința afirmării credinței în divinitatea lui Isus.

Dar pentru alții care sunt creștini de formă sau doar cu numele, care nu prea cred că Isus este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6), nu au nici o ezitare în a făuri o coexistență [spirituală] pașnică cu cei care devalorizează chiar religia pe care ei o profesează.

Premiza falsă a Crislamului

O afirmație care se găsește pe pagina de web a Drepturilor Omului este foarte grăitoare:

Catedrala națională din Washington D.C., împreună cu alte cincizeci de biserici din douăzeci și șase de state s-au angajat [deja] să participe în acest efort [de a susține citirea Coranului în biserică]… Credința Împărtășită (Faith Share) este un proiect al Alianței Interconfesionale și Drepturile Omului Întâi (Interfaith Alliance and Human Rights First). …

Clerul creștin din bisericile din întreaga țară a găzduit evenimente de citire a Coranului și a altor texte religioase sacre, primind cu aceste ocazii pe colegii lor musulmani si evrei.7

Pe pagina de web a Faith Shared (sponsorii evenimentului de mai sus) ni se spune că scopul lor a fost să:

contracareze bigotismul* anti-musulman și stereotipurile* negative care au apărut în toată țara în ultimul an și care au dus la concepții greșite, lipsă de încredere și în anumite cazuri la violență.8

Dar gândiți-vă un moment la cele afirmate mai sus. Ideea de bază de la care se pleaca este din start uluitor de părtinitoare în favoarea Islamului. Bigotismul este parte integrantă din Islam, pentru că ei nu au nici o toleranță pentru celelalte religii. Tensiunile și violența provin chiar din Islam în întreaga lume. Toate acestea ating un nivel exagerat de absurditate, o lipsă totală de orice sens, care trece dincolo de capacitatea umană de înțelegere când te gândești la evreii împotriva cărora Islamul continuă să facă război [conflict armat] deschis, în timp ce liderii lor religioși jură deschis și solemn să elimine evreii de pe harta pământului – ca să nu mai menționăm modul în care ei etichetează America ca fiind „Satana Creștin” și ne doresc tuturor [creștinilor americani] aceeași soartă [cu a evreilor]. Oare oamenii nu văd și nu aud ce se întâmplă ? Lăsați-i (părăsiți-i) pe cei care nu au nici un principiu și care sunt gata să creadă orice și să facă orice pentru ca ca să ignore lucrurile evidente. Gândirea liberală și practica de a fi corect din punct de vedere politic trec dincolo de orice logică, rațiune, înțelepciune și bun simț.

Dacă am pune întrebarea: „Ce ar face Isus [în privința acestor lucruri]?”, știm că Isus NICIODATĂ nu a citit și nu a citat dintr-o altă religie din zilele Lui pentru a-și promova învățătura sau pentru a o face mai agreabilă/accesibilă poporului. Isus i-a învățat și i-a mustrat, când a fost necesar, pe evreii care afirmau lucruri false/eronate – o dinamică pe care ar fi transformat-o cu siguranță în acțiune și în acest caz în ceea ce-i privește pe toți aceia care susțin că sunt adevărații Lui urmașii , pretind că vin în Numele Lui și că fac parte din biserica Lui, dar dovedesc exact contrariul prin genul de învățături și practici greșite/nebiblice descrise în acest material.

Tad Stahnke, director de politică și de programe pentru Human Rights First (organizație care afirmă că Drepturilor Omului ar trebuii să fie prioritatea numărul unu, n. tr.), spune:

Vrem să transmitem un mesaj lumii… că americanii chiar respectă diferențele religioase și resping bigotismul religios și demonizarea Islamului sau a oricărei alte religii.9

Dacă ar trebui să dau un sens acestei afirmații false, privind-o strict din punct de vedere al realității, aș spune: … America a acordat totdeauna libertate de închinare oamenilor din orice fel de religii din țara noastră, inclusiv Islamului. Totuși, chiar țările islamice sunt cele care interzic cu strictețe ca celelalte religii să se închine liber pe teritoriul lor și îi pedepsesc pe cei care nu respectă această interdicție, cu închisoare sau chiar cu MOARTEA! Islamul nu permite pe întreg teritoriul dominat/stăpânit de acesta sau în cultura sa islamică nici un fel de integrare religioasă, toleranța religioasă în zonele în care Islamul domnește este ZERO, și cu siguranță nu permit nici un fel de integrare, de nici un fel, ale altor religii cu religia lor. Pentru Islam lucrul acesta ar fi anatema!

Prin urmare suntem în fața unei situații dificile, aceasta fiind următoarea: Islamul este cel care e intolerant; Islamul este cel care seamănă sămânța bigotismului, dar cu toate acestea Islamiștii afirmă ferm că noi, cei din America (și din occident), suntem bigoții și cei care dau dovadă de ură pentru că îi judecăm pe ei după propriile lor cuvinte, din propria lor carte „Sfântă” (Coranul) și din acțiunile lor nihiliste*.

Ne cheamă oare Dumnezeu să închidem ochii cu bună știință la sutele de afirmații ticăloase, nelegiuite care încurajează vărsarea de sânge nevinovat și care nu prețuiesc deloc viața umană, pe care le găsim în Coran, pentru ca să dovedim că nu suntem bigoți ? Dumnezeu a spus foarte clar că cei care trăiesc din sabie, vor muri de sabie. Și totuși dumnezeul musulman, Alah, este „dumnezeul sabiei”! De fapt, cuvântul Alah în esența înseamnă: Dumnezeul sabiei !

Mai jos este un pasaj din Coran, istorisit de Abu Huraira :

Apostolul lui Alah [Mohamed*, n.tr.] spune:

Mi s-a poruncit să lupt cu oamenii până când aceștia sunt gata să spună: „Nimeni nu are dreptul să primească închinare decât Alah” și oricine spune „Nimeni nu are dreptul să primească închinare decât Alah”, viața și proprietatea lui vor fi apărate de mine [Mohamed] atât timp cât acesta nu calcă legea islamică, și el va fi la mâna lui Alah, dând socoteală în fața lui Alah (fie să-l pedepsească fie să-l ierte).10

Nu este nici pe departe și niciodată nu a fost problema dacă noi evanghelicii îi respectăm pe musulmani sau nu, ci mai degrabă problema se pune dacă musulmanii ne respectă pe noi sau pe alții? Îi vedem noi pe islamici că acordă drepturi egale acelora care practică alte religii în propriile lor țări musulmane? Sigur că nu. De fapt, în cele mai multe țări islamice celelalte religii sunt SCOASE ÎN AFARA LEGII. Odată ce o cultură (fie propria lor cultură sau o cultură pe care au supus-o) este forțată să se supună Legii Sharia (Legea Islamică), devine dificil să se mai poată permite ceva care ar fi contrar acestei legi islamice, mai ales că încălcarea ei ar putea duce la moarte. Să nu trecem cu vederea lucrurile evidente, chiar dacă sunt bine camuflate nefiind vizibile/evidente la o cercetare superficială (un lucru mic numit știrile de noapte). Dintre toate compromisurile făcute în aceste zile din urmă, aceasta este modalitatea cea mai stupidă, cea mai ridicolă, cea mai mioapă și cea mai flagrant ignorată pentru ascunderea adevărului.

Avem libertatea de a ne închina în ce mod vrem în America. Încercați să aveți aceeași libertate sau să promovați o agendă interreligioasă în oricare țară în care Islamul este religia predominantă (religie de stat). Asta în eventualitatea dacă veți mai rămâne în viață ca să ne spuneți ce s-a întâmplat.

Adevărul este că singura religie care promovează astăzi violența este Islamul. Trebuie să începem să gândim mai critic în ceea ce privesc aceste lucruri, să încetăm să mai fim ca niște oi oarbe și reduse intelectual și să ne trezim! Trebuie să începem să gândim singuri, pentru noi înșine, și să nu înghițim ușor orice cămilă pe care media dorește să ne-o vâre pe gât. De ce majoritatea teroriștilor din lume provin din Islam? V-ați gândit vreodată să vă puneți această întrebare? Este din cauza Coranului, după care musulmanii își modelează viața și nu din cauza etnicității lor, așa cum se crede. În cuvinte simple, religia lor (Islamul) este cea care le afectează în mod radical perspectiva asupra vieții, îi afectează însuși pe susținătorii ei, și respectiv cultura lor.

Rezultatul Crislamului

Ideea împăcăciunii propuse de Crislam ar putea etala un anumit nivel de toleranța/acceptare fața de Islam, dar dovedește o lipsă totală de loialitate față de Cristos atât de profund încât nu poate fi calificat. Acei creștinii care practică Crislamul, își compromit credința într-un mod atât de iremediabil, încât nu vor putea să facă față valului de persecuții care cred că se va abate curând asupra bisericii. Nu poți susține ceea ce nu știi. Acești trădători ai credinței, foarte posibil, se vor converti la Islam în totalitate pentru că deja sunt pe jumătate convertiți. Ei sunt creștini doar cu numele pentru că ei nu vor fi gata să-l mărturisească pe Cristos și Evanghelia Lui. Acest lucru dovedește cine este adevăratul cap al bisericii lor „Creștino”-Islamice. Căci Domnul Însuși nu e luat în seamă și ei au părăsit capul Trupului (Bisericii Creștine) de dragul corectitudinii politice și au luat-o pe calea lumii care duce spre moarte.

Se presupune că agenda Crislamului include și abordarea religioasă a evreilor. Susținătorii Crislamului doresc să citească din „textele sacre” a fiecărora. Să ne așteptăm oare ca să se citească și Scriptura evreiască sau cea creștină și să fie vorbită de bine în moschei? Este prea mult oare ca să cerem să-i vedem [pe crislamiști] făcând același lucru pentru Israel cum fac și pentru Islam, să ia poziție pentru drepturile poporului evreu de a exista și de aș putea și ei practica propria religie, nu doar în patria lor ci și în țările musulmane? Nu doar că e prea mut ca să cerem așa ceva, acest lucru este de neimaginat pentru mințile acelora care aderă la doctrinele Islamului așa cum sunt ele prezetate în Coran.

Într-un articol intitulat „Colegi de amvon: creștinii, evreii, musulmanii plănuiesc o închinare împreună”, iată ce se afirmă:

Activiștii religioși și cei care militează pentru drepturile omului cer bisericilor din S.U.A. să invite clerul evreilor și musulmanilor în sanctuarele lor ca să citească din textele sacre luna viitoare într-o inițiativă menită să cotracareze bigotismul anti-musulman.

Inițiativa din 26 iunie, numită Credința împărtășită: unindu-ne în rugăciune și înțelegere”, este co-sponsorizată de Interfaith Alliance (Alianța Interreligioasă) și de Human Rights First (Drepturile Omului Întăi ). Liderii celor două grupuri din Washington au spus că evenimentul speră să demonstreze respect pentru Islam, după exemplul arderii Coranului care a avut loc în lunile recente.11

The Berean Call (TBC este o cunoscută asociație apologetică evanghelică din S.U.A, n. tr.) a postat fragmente din acest articol, menționat mai sus, împreună cu un comentariu interesant despre acest articol, făcut chiar de un ateu. „Chiar și ateii, în anumite ocazii, au recunoscut că amenințarea reală căreia trebuie să-i facă față nu este Creștinismul biblic, ci Islamul12, este mesajul postat de cei de la TBC, mesaj care precede comentariile ateilor care afirmă:

În trecut am spus că nu sunt religios, dar scopul meu este să ajut la educarea și unitatea ateilor și a membrilor religiilor non-islamice împotriva unui dușman comun. Dușmanul acesta este Islamul. Vestea bună este că vocea noastră contra Islamului se aude tot mai tare, iar vestea proastă este că prea mulți americani care se identifică ca și „creștini” o iau pe calea mai ușoară și se apleacă în fața Islamului, într-un efort de a evita un conflict  care de 1400 de ani a scăpat de sub control.13

Opriți-vă acum și priviți atent la acest tulburător fragment de pe pagina de web a TBC-ului. Este din Cartea Musulmană Hadith*:

A fost istorisit de ,,Umar b. al-Khattib” care spune că l-a auzit pe Mesagerul lui Alah/Mohamed (pacea fie peste el) spunând: îi voi expulza pe evrei și pe creștini din Peninsula Arabică și nu voi mai lăsa aici decât pe musulmani.14

Un conflict pe care, în mod cât se poate de regretabil, creștinii (și evreii) îl pierd evident!15 au exclamat cei de la TBC.

Sunt unii care în mod disperat încep să facă strădanii ciudate ca să demonstreze respect pentru o religie care se consideră pe ea însăși superioară tuturor celorlalte religii și care pune sub semnul întrebării autoritatea Bibliei, în aproape tot ceea ce afirmă ea, și preferă să accepte o minciună în locul adevărului Cuvântului fără greșeală al Lui Dumnezeu.

Agenzia Fides Continental News (serviciul de informații al Societăților Misionare Pontificale) anunță o creștere a numărului de violuri și a căsătoriilor forțate cu scopul deschis de a converti fetele creștine și hinduse la Islamism în Pakistan, care e o țară musulmană. Lucrul acesta se întâmplă la o scară chiar mai mare în Africa. Asta este ceea ce Islamul permite și îngăduie sub Legea Sharia? Nu vedem nici o repercursiune pentru toate acestea în Islam. Aceasta este ceea ce ei vor ca noi să respectăm? Mi-e teamă că da.

Coexistența musulmani-creștini începe în Africa

În Africa, Islamul și Creștinismul devin din ce în ce mai integrate una cu cealaltă.

Nigeria, ca multe alte țări africane, a experimentat o violență crescândă între musulmani și creștini. Ceea ce consideră ei o soluție a venit însă pe cale religioasă, nu politică.

Cea mai populară mișcare crislamistă din Lagos, Nigeria din prezent, se numește Oke Tude: Muntele eliberării din sclavie. Mișcarea crislamistă mai veche se numește Ifeoluwa: Misiunea Voia Lui Dumnezeu.

Oke Tude a fost fondată în 1999 de un musulman care s-a autointitulat Profetul Dr. Shamsuddin Saka care s-a născut într-o familie de musulmani. A crezut în Alah și a mers în pelerinaj la Mecca* de patru ori. În timpul celui de al doilea pelerinaj din 1990, Saka a primit o „chemare divină” din partea lui Alah, care i-a spus că el trebuia să unească creștinii cu musulmanii explicându-le că ei „de fapt” slujesc aceluiași „Dumnezeu” dar în diferite feluri:

Viziunea de a aduce o înțelegere reciprocă între musulmani și creștini mi-a fost revelată mie de către Atotputernicul Dumnezeu, când mă odihneam lângă Ka‘aba*. Într-un vis Dumnezeu mi-a arătat imagini cu intoleranța religioasă din Nigeria și El m-a însărcinat să aduc înțelegere între cele două religii și să opresc uciderile. Inițial nu am înțeles visul. De Revelion am invitat la mine acasă câțiva erudiți musulmani. S-au rugat și apoi au adormit. S-a dovedit că toți au avut același vis: în visul lor m-au văzut aducând laolaltă creștinii cu musulmanii. Așa a început totul.16

În ianuarie 2006, Christian Science Monitor a publicat un articol despre mișcarea Crislam afirmând:

Pastorul Saka explică faptul că tatăl său era fitolog și că atât musulmanii cât și creștinii veneau la el pentru vindecare. Deși a crescut ca musulman și a mers la Meca în pelerinaj de câteva ori, nu a putut înțelege conflictul sectar din Nigeria. Acum se consideră creștin, „dar asta nu înseamnă că Islamul e greșit”. Ba din contră. Lângă moschea lui se află visul unui tele-evanghelist – o aulă cu 1500 locuri, mulțimi de vorbitori, o orchestră și reflectoare. În timpul serviciilor de duminica corul trece ușor de la cântece musulame la cele creștine, iar pastorul Saka predică și din Biblie și din Coran. Predicile lui sunt adesea transmise pe postul local de TV.17

Dar hai să ne oprim un moment și să ne gândim la ce ni se spune aici. Afirmația lui este de fapt că „Dumnezeu” (Alah) i-a spus că este același Dumnezeu pentru ambele religii și că ar trebui să oprească omorurile (pe care de fapt musulmanii le-au început inițial). Această nouă revelație a unui musulman a pornit acest nou amestec sintetic care a devenit „răspunsul” pentru conflictele din Africa.18

Acest concept se numește „coexistența musulman-creștină”. Totuși ca să accepți premizele și practica mișcarii coexistenței trebuie să te depărtezi de credința în Isus Cristos și de tot ceea ce se spune despre El în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste religii sunt fără legătură între ele și niciodată nu au fost menite să fie unite, ci dimpotrivă să rămână pentru totdeauna total separate și distincte una de alta. În mod evident avem pentru noi azi exemplele Scripturii din istoria căderilor în genul acesta de păcat al poporul evreu:

S-au intors la nelegiuirile celor dintâi părinți ai lor care n-au vrut să asculte cuvintele Mele și s-au dus și ei după alți dumnezei că să le slujească. (Ieremia 11:10)

Islamul crede că Creștinismul are un alt Dumezeu dar dacă este avantajos pentru ei se prefac că acceptă ideea că ar avea o sursă asemănătoare.

Numele lui Dumnezeu

Dacă Creștinismul și Islamul ar avea același Dumnezeu și aceleași învățături, atunci numele Dumnezului celor două religii poate să fie interschimbabil. O problemă care apare în mod continuu este că numele Alah ar fi un nume generic potrivit pentru Dumnezeu. Unii consideră că este acceptabil ca acest nume să fie folosit în biserică.

După ce israeliții au fost sclavi printre păgânii din Egipt timp de peste 400 ani, Domnul care a promis și a profețit robia și eliberarea Israelului a făcut lucrul acesta prin Moise (Gen. 15:13-18). În timp ce erau în Egipt, israeliții au locuit printre cei care făureau si se închinau la zei ai naturii; chiar și conducătorul lor, Faraonul, era manifestarea unui zeu al naturii. A fost ușor pentru Dumnezeu să scoată Israelul din țara numeroșilor zei, dar nu a fost atât de uțor să-i facă să creadă într-un singur Dumnezeu care i-a eliberat prin Moise.

În călătoria lor spre țara promisă, Domnul (YHWH) l-a chemat pe Moise sus pe munte și i-a dat zece porunci pe table de piatră pentru Israel. Exod 20:2-5 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.” Li s-a poruncit să nu confecționeze nimic asemănător cu Dumnezeu și li s-a poruncit :să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos.”

Aici aflăm că Dumnezeu e gelos. Poate vă întrebați, gelos pe ce? El nu vrea să confundăm alți zei cu El sau să ne închinăm Lui la fel cum se închină alții zeilor lor! Unul din modurile principale prin care se pot identifica acești alți zei ar fi numele lor, dar Dumnezeu spune în Exod 23:13: „să nu rostiți numele altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră.

Gelozia lui Dumnezeu nu este ca gelozia umană. Este vorba de adevăr; este vorba despre relația noastră cu El și de consecințele neascultării voite în închinare și slujire.

Nici unul din zeii Egiptului nu erau ca Dumnezeul lui Israel. De aceea adevăratul Dumnezeu a spus: „voi face judecata împotriva tuturor zeilor Egiptului, Eu, Domnul.” (Exod 12:12; vezi și Ieremia 46:25). Evreii nu au adoptat numele zeilor egipteni, Amon sau Ra (două variante ale numelui zeului soare în mitologia egipteană, n.tr.). Ei știau cine e adevaratul Dumnezeu și nu au folosit în închinare alte nume!

Deci pentru a răspunde la întrebarea fundamnetală: Afirmă Creștinismul și Islamul o credință în același Dumnezeu, sau au același cod moral bazat pe cele zece porunci? Răspunsul este NU ! Dumnezeul lor nu este Dumnezeul nostru. Dumnezeul lor nu este Dumnezeul lui Israel. A-L numi pe Dumnezeu, Alah, ar fi o batjocură pentru adevăratul trup al lui Cristos, care a fost cumpărat cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Alah nu recunoaște că Israelul, evreii, Creștinismul sau Biblia sunt legitime sau că vin de la Dumnezeu. Gândiți-vă la Iosua 23:7:

Să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi; să nu rostiți numele dumnezeilor lor și să nu-l întrebuințați în jurământ; să nu le slujiți și să nu vă închinați înaintea lor.

Cu alte cuvinte, zeii altor popoare nu trebuie incluși în închinarea sau slujirea noastră.

Islamul spune că Coranul este semnul lui Mohamed că el e profet. Un exemplu pentru noi, a modului cum se aplică doctrina biblică la o astfel de situație îl găsim în Deuteronom 13:2-5 unde Israelul avea un profet sau visător care dă un semn, face o minune dar care în schimb afirmă următoarele:

…”Haidem după alți dumnezei”, dumnezei pe care tu nu-i cunoști, “și să le slujim!”

(Pricipiul biblic pentru această situație este) :

să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți dupa Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeti; poruncile Lui să le păziți; de glasul Lui să ascultați; Lui să-I slujiți și de El să vă alipiți (…) a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli.

Aici se află motivul pentru care nu putem să numim pe Creatorul cel viu, care este Dumnezeul nostru, Alah – pentru că ar însemna atunci că nu mai este Dumnezeul cel adevărat. Această prezentare a numelui lui Alah ca un nume generic pentru Dumnezeu are ca scop să aducă acest nume islamic exclusivist pentru dumnezeul musulmanilor (Alah) în biserica creștină și să-i facă pe creștini să creadă că toți ne închinăm aceluiași Dumnezeu. Acesta este un produs secundar al Crislamului, Crislam care este un amestec intenționat între religii care va distruge credințele esențiale/de bază ale Creștinismului în bisericile care iau parte la asemenea lucruri.

Acest sincretism are loc de mult timp, dar acum se infiltrează între zidurile bisericii și începe să aibă recunoaștere publică și acceptare în biserică. Este introdus de oameni care s-ar putea chiar să se numească pe ei înșiși evanghelici, dar care în teologie și practică nu sunt.

Aceste concepte sunt prezentate ca niște scopuri nobile considerându-se că în felul acesta „se merge înainte” pentru făurirea unității. Totuși avem nevoie să avem un nume mai bun pentru Crislam – poate Crislamitate (Crislam plus calamitate) – pentru că de fapt este o islamizare a Creștinismului și doar va dăuna, nu va ajuta deloc la predicarea Evangheliei celor pierduți.

Referințe:

1.“UCC Pastor to read Quran in Response to Dove Quran Burnings” (The Creative Seminole, http://web.archive.org/web/20101028184745/http://creativeseminole.com/2010/08/19/if-they-can-burn-it-we-can-read-it-a-ucc-ministers-response-to-burning-the-quran/ ).

2. http://www.youtube.com/watch?v=ybSAinBMb_g .

3. Dave Hunt, “What’s Happening to the Faith? (The Berean Call, April 1998).

4. Janet I. Tu, “I am both Muslim and Christian” (Seattle Times, June 17, 2007, http://seattletimes.com/html/localnews/2003751274_redding17m.html ).

5. Ibid.

6. Yale Center for Faith and Culture: http://www.yale.edu/faith/acw/acw.htm .

7. Faith Shared press release, June 26, 2011, http://www.humanrightsfirst.org/2011/05/17/faith-shared-june-26-2011 .

8. Ibid.

9. http://www.faithshared.org/aboutus.html .

10. Bukhari, Hadith, Vol. 4, Book 52, p. 196.

11. Adelle Banks, “Pulpit pals: Christians, Jews, Muslims plan shared worship” (Religion News Service, May 17 2011, http://www.sltrib.com/sltrib/lifestyle/51832311-80/initiative-religious-christians-human.html.csp ).

12. Taken from https://www.thebereancall.org/node/9230 .

13. Ibid., taken from “More Than 50 U.S. Churches Agree to Hold Koran Readings!!,” http://loganswarning.com/2011/05/17/more-than-50-u-s-churches-agree-to-hold-koran-readings/#sthash.WLBEAHTp.dpuf .

14. Ibid., quoting the Muslim Hadith Book 019, Number 4366.

15. Ibid.

16. Dr. Marloes Janson, “Chrislam: Forging Ties in a Multi-Religious Society.”

17. Abraham McLaughlin, “In Africa, Islam and Christianity are growing—and blending” (Christian Monitor, January 26, 2006, http://www.csmonitor.com/2006/0126/p01s04-woaf.html ).

18. http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/episodes/february-13-2009/chrislam/2236 .

ANEXĂ – ,,omul păcii’’ musulman al pastorului Rick Warren

Așa cum am prezentat în această broșură, Crislamul este un amestec al Creștinismului cu Islamul. Este de fapt îndepărtarea zidurilor care asigură menținerea deosebirilor dintre cele doua mari religii și determinarea oamenilor să creadă că Islamul și Creștinismul venerează același Dumnezeu. Un lider creștin care a jucat un rol în această schimbare de paradigmă este și (mega-pastorul american, n.tr.) Rick Warren . Un articol de știri postat în 2012 de Orange County Register (Registrul districtului Orange, district din California unde e situată și mega-biserica păstorită de Rick Warren, n.tr.), intitulat ,,Rick Warren construește un pod spre musulmani’’1, relata despre eforturile interreligioase în desfășurare ale lui Rick Warren cu musulmanii. Acest articol specifica și următoarele: ,,Rick Warren [încheind] posturile Ramadamului* la moscheea din Mission Viejo (sudul districtului Orange din California, n. tr.), [întâlnind] lideri musulmani din străinatate, și [adresându-se] la 8000 de musulmani la convenția națională în Washington D.C.Și totodată aminti-vă că el a fost unul din semnatarii documentului Christian Response to ,, A Common Word Between Us and You’ (Un răspuns creștin pentru Un cuvânt comun între noi și voi).

Această relatare de presă, mai sus amintită, a fost urmată de o dezaprobare din partea lui Rick Warren, negând afirmațiile pe care articolul cu pricina le-a făcut. Dar hai să examinăm puțin conceptul său de ,,om al păcii”, care e parte a Planului său P.E.A.C.E (P.A.C.E).

În 2005, Rick Warren s-a adresat către Pew Forum on Religion unde e a spus următoarele:

Cine-i omul păcii în orice localitate –– sau ar putea fi o femeie a păcii –– omul care este cel mai respectat, care este deschis si care este influent ? Nu trebuie să fie un creștin. De fapt poate să fie un musulman, dar e deschis si e influent și lucrezi cu el pentru ca să ataci cei cinci giganți* . Și asta va aduce a doua Reformă.2

Rick Warren a repetat aceste idei în 2006 când a fost intervievat de Charlie Rose, renumitul reporter american care realizează interviuri si care face jurnalistică în mass media audio-vizuală. Acest interviu ne-a arătat visul lui Rick Warren de a vedea creștini și catolici unindu-se unii cu alții, afirmând că ,,diferențele doctrinare minore” nu ar trebui să-i țină separați. Cu această ocazie R. Warren a afirmat: ,,Ceea ce mă interesează este să aduc biserica împreună…nu vom fi niciodată de acord asupra multor lucruri, dar găsesc că suntem de acord asupra scopului.’’ El vorbea despre scopurile pentru care toți catolicii și protestanții sunt de acord. Dar R. Warren și-a dus ecumenismul un pas mai departe decât doar o uniune a catolicilor cu protestanții. La fel cum R. Warren a făcut în 2005 la Pew Forum on Religion, el i-a explicat conceptul său de ,,om al păcii’’ lui Charlie Rose și i-a spus că orice localitate, orice guvern, orice loc are un om (sau o femeie) a păcii. El a adăugat următoarele:

Omul păcii este deschis și influent … și aici este un alt lucru, omul păcii nu trebuie să fie un credincios creștin… ar putea fi un musulman, ar putea fi un evreu.3

Dar R. Warren a răstălmăcit învățăturile lui Isus din Matei. Isus le-a spus ucenicilor lui să meargă și să cheme oamenii la pocăință pe când R. Warren sugerează că noi trebuie să ignorăm diferențele dintre religii și să lucrăm împreună pentru pace. Pacea nu a fost un țel (misiune, obiectiv, n.tr.) pe care Isus l-a trasat ucenicilor Săi să-l realizeze, ci mai degrabă o binecuvântare pe care ucenicii Săi o puteau da unei case care primea mesajul lor (Matei 10:5-15).

În timp ce noi creștinii ar trebui să-i tratăm pe oameni, semenii noștrii, cu respect și amabilitate, totuși cum putem să afirmăm că cei care au o religie –care respinge credința biblică că Isus Cristos e Dumnezeu, că El este singurul Mântuitor al lumii, și că doar cei care Îl numesc pe Isus Cristos ca Domn și Mântuitor pot fi mântuiți– vor ajuta la aducerea unei a doua reforme (creștine). Despre o asemenea ,,reformă’’ interreligioasă suntem avertizați de Scriptură că va fi o religie mondială care va ajuta, va pregăti apariția pe scena istoriei a Anticristului.

Referințe:

1. Jim Hinch, ”Rick Warren builds bridge to Mulslims” (Orange County Register, February 23, 2012, http://www.ocregister.com/articles/muslims-341669-warren-saddleback.html ).

2.”Miths of Modern Megachurch” ( May 23, 2005, http://www.pewforum.org/2005/05/23/myths-of-the-modern-megachurch ).

3. More about this Rose/Warren interview: http://www.lighthouse-trailsresearch.com/blog/?p=8948 .

GLOSAR:

*Coranul = Carte considerată sacră de adepții religiei Islamice, care cuprinde cuvântul lui Alah (zeul mahomedanilor) transmis prin revelație profetului Islamului, Mahomed, aprox. prin sec. VI d.Hr. Coranul e alcătuit din diviziuni care conțin precepte religioase, etice și juridice, legende și mituri. Este prețuit de musulmani la fel ca și Biblia de creștini.

*interspiritualitate = este ca un fel de ‘’bufet suedez’’ multireligios de unde poți sa-ți alegi ce vrei să servești și poți să faci ce combinații dorești, căci ipoteza de la care se pleacă este că toată mâncarea spirituală oferită e bună, căci toate religiile sunt bune și adevărate la nivelul mistic; sau altfel spus este polimerizarea încrucișată a diverselor tradiții religioase, este împletirea practicilor ezoterice (oculte) din diferite religii în timp ce cineva se identifică cu propria religie, de exemplu: credința că cineva poate fi un creștin mai bun când practică, sau dacă practică, meditația budistă , yoga, rugăciunea contemplativă, etc.

*misticism = în apologetica evanghelică misticismul este echivalent cu ocultismul (practicile spirituale păgâne interzise de Biblie, care de multe ori sunt deghizate azi ca fiind creștine în aparență). O definire amplă a termenului este făcută în excelenta carte de apologetică evanghelică Misticism sau Creștinism autentic scrisă de Timotei Pop, editura Agape.

*sincretism (religios) = amestec, combinație dintre doua sau mai multe doctrine diferite provenind din două sau mai multe religii diferite

*imam = preot musulman, în religia islamică, religia mahomedanilor

*creștinism progresiv = este o mișcare recentă în creștinismul evanghelic, care promovează în special agenda așa zisei ‘’evanghelii sociale’’ (o formă hibridă între marxism și creștinism), care se axează puternic pe promovarea ‘’justiției sociale’’ și ecologismului, și care include deseori și puncte de vedere revizioniste, ne-ortodoxe, asupra Scripturii, fiind foarte deschis ecumenismului radical (unitatea doctrinară a tuturor religiilor planetei, sincretismului religios).

*moschee = loc de cult, clădirea în care se oficiază slujba religioasă în religia musulmană, echivalentul bisericii la creștini sau sinagogii evreiești

*,,Un cuvânt comun între noi și voi” / *„Un răspuns creștin pentru Un cuvânt comun între noi și voi ”- Pentru edificare accesați și studiați aici: https://ioan8.wordpress.com/2011/10/03/lectorul-universitar-emanuel-contac-de-la-itp-promoveaza-pe-blogul-lui-teologi-apostati-care-sunt-un-pericol-pentru-crestinism/

*Jihad =  Războiul sfânt islamic, obligație a comunității musulmane de a lupta în primul rând fizic, dar și ideologic, cu necredincioșii pentru a răspândi Islamismul. Cei morți într-un astfel de război (confruntare armată) mergând direct în raiul Islamic, care conform doctrinei Coranului este un loc al placerilor carnale (sex și alcool la discreție). Parte a Jihadului este și amăgirea, înșelarea, manipularea ne-musulmanilor asupra intentiilor, scopului și doctrinelor mai greu de digerat ale Islamului. Taqiyya este cunoscuta doctrină islamică a înșelării ne-musulmanilor prin minciună și manipulare cu scopul promovării Islamului în ochii ne-musulmanilor, care nu numai că este permisă în Islam dar este și poruncită divin în situațiile când este favorabilă răspândii Islamului.

*bigotism = fanatism religios (manifestat adesea prin intoleranță față de alte religii); atitudine, comportare de bigot (care se conformează strict tuturor preceptelor rituale ale unei religii; habotnic) ; habotnicie. 

*stereotip = o idee fixă, preconcepută, un clișeu, pe care oamenii o au despre cineva sau ceva, în special despre ceva greșit

*nihilism = 1. modalitate de gândire specifică oricărei doctrine filosofice care își propune negarea radicală a unui sistem de valori 2. atitudine, tendință, concepție sau manifestare care neagă rânduielile, instituțiile, morala, tradițiile culturale existente într-o societate dată, fără să le opună, în schimb, altele superioare; atitudine de negare absolută

*Mohamed = (570-632 d.Hr.) este întemeietorul religiei Islamice fiind considerat, de către musulmani că e un mesager și un profet al lui Alah (dumnezeul musulmanilor) , el este considerat de catre musulmani ca ultimul care a adus revelația lui Alah, care e prezentată în Coran. El nu a scris Coranul căci era analfabet, ci alți adepți ai săi l-au redactat ulterior după moartea lui.

*Hadith = reprezintă consemnarea unei fapte sau spuse a profetului Muhammad (d. 632). În sens mai general, termenul poate fi folosit și cu referire la o faptă sau spusă a unuia din tovarășii săi sau succesorilor săi, hadith-urile explică și completează Coranul; aproximativ echivalează ca și importanță teologică pentru musulmani cu Sfânta Tradiție din Catolicism și Ortodoxism.

*Mecca = este un oraș situat în partea de vest a Arabiei Saudite, este locul de naștere al  profetului Mahomed, este leagănul Islamului, locul de pelerinaj anual al musulmanilor

*Ka‘aba = este un lăcaș de cult care se găsește la Mecca. Este cel mai sfânt loc al Islamului, este un sanctuar care se află la Mecca sub forma unui cub.

*Ramadam = este a noua lună a calendarului islamic, care durează 29 sau 30 de zile. Este luna postului, fiind sărbătoarea musulmană cea mai importantă care celebrează perioada în care profetul Mahomed a primit revelația Coranului. Se postește toată luna de dimineață până la asfințit.

*cinci giganți = în viziunea globalistă a evangheliei sociale” a mega-pastorului baptist american, Rick Warren, cei cinci giganți mondiali pe care dânsul crede că este misiunea, mandatul principal al Bisericii de azi să-i înfrângă, sunt: sărăcia, boala, ignoranța (analfabestimul), lipsa de speranță (goliciune spirituală), lipsa de lideri slujitori.

17 Comments

 1. Dupa parearea mea “Crislamul” este, categoric, DOAR o etapa de tranzitie spre Islam.
  Islamul este sistemul religios pe a carui background isi va instaura anticrist domnia.
  [embed]https://www.youtube.com/watch?v=nibwp-OgJQI[/embed]

 2. Daniel,

  Islamul si Crislamul sunt doar doua piese dintr-un puzzle spiritual gigant, apostat, care va duce în final la un sincretism religios global, religia mondială unică, care-l va venera pe Anticrist, conform cu Scriptura.

  Mai sunt și alte piese din acest puzzle multi-religios apostat, chiar cu mult mai periculoase si mai complexe ca si Islamul, dar fiecare cu rolul ei determinat, la fel cum isi au si Islamul si Crislamul rolul lor. Din păcate ti-am scris un mesaj consistent de o pagină ca sa-ti explic punctat aceste aspecte, dar din gresala l-am pierdut ( apasand gresit pe o tasta), nu-l mai găsesc. Se mai întămplâ… imi pare doar rău de timpul alocat scrierii lui, la mine timpul e totdeauna o problemă.

  Ne mai auzim, Daniel.

 3. Acesta este clipul de prezentare a dvd-ului THE DECEPTION OF CHRISLAM ( predica folosind powerpoint) realizat de apologetul american Eric Barger (Take A Stand Ministries).

  The Deception of Chrislam intro clip – Eric Barger.wmv

  • Forta ideologica a islamului e mai mare decat cea a cultului sincretic denumit “crislam”.
   Daca studiem islamul in sitorie si metodele sale de extindere, vom observa ca islamul s-a raspandit in cel mai mare procent prin forta si brutalitate.
   Mohamed a practicat inca de la inceput brutalitatea si si-a impus religia sa cu forta in regiunile cucerite. In acest mod s-a extins si inca se extinde islamul.
   In spatele islamului se ascund puteri demonice foarte puternice. Aceste forte demonice isi doresc mai degraba islamul decat sincretismul denumit crislam.
   Crislamul nu are o politica de jihad si de distrugere totala (fizica) a crestinismului. In islamul fundamentalist jihadul violent este esenta.
   Din crislam poti sa evadezi fara sa fii considerat apostat si sa risti decapitarea. Din islamul radical nu prea ai cum.
   De aceea puterea ideologica (satanica) din islam este mult mai mare decat cea din crislam si eu consider in continuare crislamul ca fiind o etapa de tranzitie spre islam.
   In primul rand cred acest lucru deoarece “crislamul” este o UTOPIE. Orice om zdravan la cap isi da seama de acest lucru. Cei ce imbratiseaza crislamul, fie nu cunosc doctrina fundamentala biblica, fie nu o cunosc pe cea islamica. In momentul in care iau contactul cu imamii (liderii religiosi absoluti din silam) “credinciosul” din crislam va fi convertit la islam, sau va pleca din secta, deoarece islamul este intolerant absolut fata de sincretismul religios.
   In al doilea rand, daca scoti doctrina fundamentala prin care Domnul Isus Hristos nu mai este considerat Dumnezeu si Il consideri doar un profet, atunci crislamul este de fapt “ISLAM” deghizat, deoarece coranul accepta Evangheliile, dar nu Il considera pe Domnul Isus ca fiind Dumnezeu si nici lucrarea mantuitoare pe care a facut-o la Calvar. Deasemenea islamul prevede ca ai dreptul sa minti si sa te deghizezi in necredincios(musulman), dar cu scopul ascuns de a promova in ascuns islamul.
   De aceea teoria precum crislamul este doar o etapa de tranzitie spre islam are o logica destul de evidenta pentru mine, mai ales ca liderii din islam (imamii) care sunt total intoleranti fata de alte religii o promoveaza.

 4. Mai simplu: “nimeni nu poate sluji la 2 satapani….” Aici e vorba despre Dumnezeul Bibliei si Allah.
  Intr-un sincretism religios, care este cel care guverneaza? Eu cred ca Allah, pentru ca Dumnezeu nu are ce cauta in aceasta “struto-camila”. Insa Allah are de mii de ani un sistem si o doctrina bine defininte nu ca in sincretismul “crislam”, iar Allah in cele din urma isi va atrage adeptii spre sistemul si doctrina sa bine definite, deoarece “crislamul” este utopic si ca doctrina e hilar pentru un om zdravan la cap, insa nu se poate spune asta si despre islam, care e periculos si nu e utopic ci bine definit.
  De aceea islamul este mai puternic ideologic decat crislamul care, dupa parerea mea e doar o “etapa de tranzitie” spre sistemul si doctrina satanica mai bine fundamentata care este islamul.

  • Dani,

   Ai dreptate in rationamentul tau, adevaratul Dumnezeu nu este venerat de “struțo-cămila Crislamului” .

   Doar ca trebuie să înțelegi că Scriptura ne descoperă că o religie mondială ( un conglomerat/amestec MULTI-religios/spiritual babilonic va duce la formarea unei religii mondiale unice care-l va venera pe Anticrisit, nu doar Islamul singur ( Apoc. 13:8, Apoc. 17, etc.). Anticristul va pretinde ca e Dumnezeu (2 Tes.2 :4). Islamul trebuie si el deconstruit/”prelucrat” teologic și amestecat cu altceva ( Hinduism, Budism, New Age, etc.) ca să accepte un lider mondial care pretinde că e Dumnezeu . Ori exact acesta-i rolul globalizări & Ecumenismului Radical, Misticismului, etc.! Asta-i SCHIMBAREA DE PARADIGMĂ A OMENIRII de care se tot vorbeste la nivel mondia, desi unii vorbesc desi nici nu inteleg ce presupune.

   M-am uitat putin pe clipul postat de tine cu Islamul. Vreau sa fiu sincer cu tine si să-ti spun ca făcând abstracție de unele lucruri interesante doar ca informație istorică, foarte rar am mai văzut un asemenea exercitiu de hermeneutică fantezistă. Imi pare rau dar autorul/autorii respectivi fac exact opusul exegezei . Ei inserează programat, de la ei putere, în textul sacru, în informatia bibliei care descrie profetic anumite evenimente/situatii/personaje, propria lor informatie despre evenimente/situatii/personaje, folosind textul bibliei doar ca suport pentru sustinerea acestor idei ale lor. Imi pare rau dar e destulă confuzie in acel documentar, mi-ar lua prea mult timp explicatiile. Gresala principala este ca datorita unor interpretari deficitare ( ca sa fiu galant) a profetiilor bibliei, doctrina realizatorilor documentarului reduce tot ceea ce presupune activitatea Anticristului, doar la Islam, care e asa cum ti-am mai spus DOAR o piesa dintr-un puzzle spiritual mondial anti-cristic. Acolo mai e si Catolicismul, New Age-ul, Hindusimsul, Budismul, Neo-liberalismul teologic evanghelic ( Biserica Emergentă, P.D.C, Carismatismul, etc.), Shamanismul mondial, Masoneria, Iluminati, etc.

   Dani, trebuie sa intelegi ca doar Catolicismul singur ( ca putere religioasa, politica, militara, etc.) este cu mult superior Islamului, si a fost tot timpul in Istorie. Elitele mondiale doar folosesc Islamul pt. atingerea scopurilor lor globaliste, ecumenice .

   ITI RECOMAND PENTRU INCEPUT DOUA DOCUMENTARE SERIOSE DE APOLOGETICA EVANGHELICA, REALIZATE DE APOLOGETI CARE AU IN SPATE O MUNCA SERIOASA DE DECENII DE CERCETARE BIBLICA. ELE TE VOR AJUTA SA TE ORIENTEZI PRIN INFORMATIILE PE CARE TOT LE TRÎMBIȚEZ PE AICI:

   Meghido I – Marşul către Armaghedon (subtitrare în limba Română)
   https://www.youtube.com/watch?v=Eifsm2oqDMk

   Meghido II – Noua Eră – (subtitrare în limba Română )

 5. Cunosc aceste teorii pe care mi le-ai prezentat deja. Mi-a plăcut să studiez escatologia Biblică și în general este adevărat ce ai scris în postul tău. Am mai auzit teoria precum islamul de fapt ar fi opera catolicismului. Prima soție a lui Mahomed dacă nu mă înșel fiind o fosta calugarita catolică.
  Și teoria prin care catolicismul (iezuiții) ar controla toate organizațiile secrete gen iluminati si masonerie.
  Problema este ca islamul a fost mereu în război cu “lumea creștină” asta însemnând și catolicism. În Evul Mediu în istorie islamul(imperiul Otoman) a fost la “un pas” să cucereasca Europa de vest, iar in majoritatea profețiilor escatologice legate de dușmanii Israelului, are de-a face cu țări islamice.
  Eu nu cred ca Islamul poate fi prelucrat. Părerea mea este ca el e prelucrat deja perfect de diavol pentru instaurarea regimului lui anticrist pentru ca sunt izbitoare asemănările dintre islamul radical și descrierea regimului lui anticrist din apocalipsă. Apoi chiar escatologia islamica se potrivește în context.
  Îmi rezerv dreptul de a crede ca celelalte religii vor fi prelucrate (reformate) pentru a accepta islamul si pentru faptul ca acestea sunt mult mai tolerante. De fapt eu cred ca anticrist va putea face asta deoarece în fiecare religie majoră există conceptul apariției unui mesia la un moment dat în istorie. Diavolul si-a înoculat acest detaliu în fiecare religie falsă majoră.
  Eu nu am cum să cred ca islamul în marea lui majoritate sunit sau radical va fi vreodată tolerant. Să nu ne păcălim singuri, islamul nu a fost și nici nu va fi vreodată tolerant. Islamul este vârful icebergului în ceea ce privește sistemul religios al diavolului.
  Ca o paranteză, nu e o întâmplare faptul ca prima dată în istorie un papă catolic saruta un coran și o declara o carte sfântă. Papă Francisc nu a fost văzut niciodată sărutând Biblia, dar a sărutat în schimb coranul, iar musulmanii radicali iinurăsc de moarte pe catolici, asta mie îmi spune multe.

 6. Dani,

  Te ROG sa fii atent la amanuntul despre Islam pe care ti l-am indicat in comentariul anterior. Islamul, asa cum e el azi, nu s-ar inchina unui lider mondial religios care ar pretinde ca este Dumnezeu ( asa cum ne precizeaza biblia ca va pretinde Anticristul), nu ar permite construnctia celui de al treilea templu evreiesc ( unde va intra Anticristul, cum ne spune biblia) in Ierusalim, pe Muntele Templului, unde azi troneaza Moscheea Al-Aqsa ( al 3-lea loc sfant pt. Islam), etc., etc. Va trebuii prelucrat teologic/ideologic si politic Islamul pentru asta, este, si va fi cu sigurantă mai mult….de asta sengrijește duhul lui anticrist.

  Dani, Catolicismul a fost un monstru INTOLERANT religios de la fondarea lui, DAR ia dă-i o privire mai jos să vezi ce UNIVERSALIST si TOLERANT e azi in numele UNITATII pentru PACE si SECURITATE:

  Dani, te citez “Ca o paranteză, nu e o întâmplare faptul ca prima dată în istorie un papă catolic saruta un coran și o declara o carte sfântă. Papă Francisc nu a fost văzut niciodată sărutând Biblia, dar a sărutat în schimb coranul, iar musulmanii radicali iinurăsc de moarte pe catolici, asta mie îmi spune multe.”

  Atunci, Dani, ce spui de faptul că fostul papa Ioan Paul II, in “buna” lor nouă tradiție catolică ECUMENICĂ, ia aprobat liderului budist tibetan, Dalai Lama, care e venerat ca un dumnezeu de tibetani, să pună în interiorul bisericii catolice St. Peter Church din Assisi statuia lui Buda ( a cărui reîncarnare se crede) și 2 cărți păgâne budiste, deasupra tabernacolului din această biserica catolică, si le-a permis călugărilor budiști tibetani ai lui Dalai Lama să facă un ritual de închinare budist la această statuie a lui Buda, acolo. TOTUL IN INTERIORUL CLADIRII BISERICII CATOLICE, LANGA TABERNACOL, TOTUL PUBLIC ! Tot papa Ioan Paul II în vizita sa religioasa in Bombay, India, primeste pe frunte semnul adoratorilor lui Shiva ( tilac/tika) de la o preoteasa hindusa, TOTUL ÎN PUBLIC ! Ca să nu se simtă și șamanii (vrăjitorii) neglijați, tot Ioan Paul II s-a îmbrăcat în public de mai multe ori in diferite costume ceremoniale de shamani (vrajitori tribali) si s-a lăsat fotografiat, și tot el a acceptat să i se și facă ritualuri shamanice de ”binecuvantare”, de catre diferiti shamani cu care a avut intalniri publice în toată lumea. Tot papa Ioan Paul II s-a rugat în mari întruniri religioase publice ecumenice împreună cu peste 100 din liderii din marile si ”mijlociile” religii mondiale. Deviza fiind “ne rugăm la același ‘dumnezeu’ comun tuturor”.
  http://www.mostholyfamilymonastery.com/16_JohnPaulII.pdf
  http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A111rcWojtylaShaman.htm
  http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A169rcBuddhaAssisi.htm

  Dani, NU DE TEROAREA IATAGANULUI SEMILUNEI TREBUIE NOI CA BISERICA SA NE INGRIJIM AZI, CI DE APOSTAZIA DE LA CRESTINISMUL BIBLIC, DE EREZIILE CARE VIN PESTE NOI ȘI RĂPESC/SUFOCĂ ȘIRET CREDINȚA MULTORA. ISLAMUL E DOAR UN AGENT, UN INGREDIENT IN TOATA POVESTEA ACEASTA, cu un rol major evident ! Dar în afară de să ne taie capul sau să ne arunce în aer ( si să ne trimită mai repede la Isus) nu pot sa ne faca altceva. Dar apostazia de la crestinismul biblic e mortală pentru suflet și asigura o vesnicie în iazul de foc !!! Mentalitatea si ideologia INCLUSIVISTĂ si apoi UNIVERSALISTĂ (necesare ECUMENISMULUI), pe care le oferă construcții maligne ca și Crislamul, sunt pericolul teologic pentru crestini, nu atat ideologia Islamului.

  Studiază, te rog, foarte atent cele 2 documentare pe care ti le-am trimis. (nu fac referire la Crislam)

 7. Un blog cu informatii importante, Domnul sa binecuvanteze lucrarea de aici pentru ca noi crestinii sa nu fim in nestiinta de planurile celui rau(2 Cor2:11).
  Un fapt pe care musulmanii in exploateaza, numele ” Dumnezeu” in Biblia in limba araba a fost tradus tot cu Allah ca in Coran. Este cunoscuta situatia din Malaezia unde musulmanii interzic folosirea numelui Allah de catre crestini pentru a-L numi pe Dumnezeu. Imi rezerv dreptul de a crede ca traducatorii Bibliei in limba araba au picat in plasa musulmanilor sau au fost fortati sa o faca.
  Clar pentru mine, atributele lui Allah din Biblie sunt total diferite de atributele lui Allah din Coran.
  Inca o pista pe care musulmanii o speculeaza, numele “Dumnezeu” in aramaica, “lingua franca” in Orient pana in secolul 9 si vorbita si de evrei in vremea Domnului, este Alaha, asemanator cu Allah in araba. Nici acesta asemanare nu poate aduce confuzie decat acolo unde este confuzie. Noi ne uitam in Biblie si intelegem cine este Yehova Elohim si in Coran pentru a intelege cine este zeul Coranului Allah.

  • Domnul sa va binecuvinteze si pe dumneavoastra! Ma bucur ati gasit informatii pe care le considerati importante. Va recomand sa studiati si celelalte brosuri din categoria “Brosuri de apologeica”. Speram ca in viitorul apropiat sa publicam si mai multe traduceri din limba engleza ale acestor brosuri.

Leave a Reply