Un „Nucleu Comun” pentru o comunitate globala: Ce este rezervat educatiei copiilor din zilele noastre?

 

Un „Nucleu Comun” pentru o comunitate globală:

Ce este rezervat educaţiei copiilor din zilele noastre?

Sursa: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=13825

– material realizat de cercetătoarea și scriitoarea creștină Berit Kjos –

Kjos Ministries: http://www.crossroad.to/index.html

Articole: http://www.crossroad.to/text/articles.html

În timp ce mă pregăteam pentru această broșură, am dat de un titlu care ilustrează valorile corupte şi propaganda lipsită de ruşine din spatele îndoctrinării Nucleului Comun UNESCO*. Analizati vă rog cerinţa dată de acel titlu: «Studenţilor li s-a cerut să argumenteze că evreii sunt malefici” şi să dovedească loialitatea nazistă sub forma unei cerințe/sarcini aferente Nucleului Comun1 Cu alte cuvinte, se exclud valorile tradiţionale! Se îmbrățișează propaganda şocantă! Sper că această broşură va ajuta părinţii, educatorii îngrijoraţi şi copiii noştri să se pregătească împreună pentru câmpul de luptă spiritual ce ne stă înainte.

Sarcina ce îi revine UNESCO… este să ajute la apariţia unei singure culturi mondiale, cu propria ei filosofie şi context ideologic şi cu propriul ei scop cu spectru larg.2 – Julian Huxley, primul şef UNESCO, 1947

Agenda internaţională

Ţelul educaţiei s-a schimbat! Şcolile noastre publice nu mai predau acelaşi fel de învățătură, istorie, matematică şi moralitate pe care altădată noi le consideram esenţiale civismului responsabil. Noua agendă, care ne infiltrează şcolile, este proiectată pentru a instrui o nouă generaţie de elevi „progresivi” postmodernişti care să fie gata să creadă și să accepte orice ar putea sluji unui „bine colectiv” predeterminat.

Dacă educatorii lor vor reuşi, elevii de mâine nu vor mai deţine nici adevărurile, nici argumentele şi nici libertatea necesară gândirii independente. „Nucleul Comun” al lor se va baza pe o agendă globală colectivă, nu pe democraţia vestică sau pe valorile creştine. Asemenea tineretului nazist, ei vor fi învăţaţi să reacţioneze, nu să gândească, atunci când vor fi îndemnaţi să îndeplinească inimaginabilul.

Doctorul Thomas Sowell a sumarizat acest proces de schimbare a gândirii într-un articol apărut în 1993, intitlulat „Îndoctrinarea copiilor”:

Tehnicile de spălare pe creier, dezvoltate în ţările totalitariste, sunt folosite în mod obișnuit în programele de condiţionare psihologică impuse copiilor americani de vârstă şcolară. Acestea includ şocul emoţional şi desensibilizarea, izolarea psihologică faţă de orice sursă de sprijin, reducerea treptată a sistemelor de apărare, supunerea la întrebări manipulative care să contrazică / să atace valorile morale fundamentale ale individului, şi inducerea acceptării valorilor alternative pe căi psihologice, mai degrabă decât raţionale.3

Ce anume înseamnă „Nucleul Comun”?

Potrivit unei surse, educaţia „Nucleului Comun” reprezintă:

o iniţiativă educaţională a Statelor Unite, care încearcă să integreze curriculele statale diverse, urmând principiile reformei educaţionale bazate pe standarde. Iniţiativa este sponsorizată de către Asociaţia Guvernatorilor Naţionali (NGA) şi de Consiliului Ofiţerilor Conducători ai Şcolilor Statale (CCSSO).4

E greu să defineşti standardele concrete ale Nucleului Comun. Învăluiţi în premise pozitive şi în afirmaţii năucitoare, mulţi cititori de rând sunt lăsaţi să se întrebe ce anume e adevărat sau fals. Puşi în faţa unei terminologii ambigue şi nefamiliare, părinţii îngrijoraţi sunt confuzi şi descurajaţi. Ei ar putea recunoaşte strategia falsă de marketing şi propaganda înşelătoare, dar nu ştiu unde pot găsi răspunsuri oneste. De exemplu, declarația oficială a obiectivele urmărite, postată pe pagina de internet a „Iniţiativei Standardelor Statale a Nucleului Comun” este departe de a fi clară:

Standardele Statale ale Nucleului Comun oferă o înţelegere consistentă, clară a ceea ce se aşteaptă din partea elevilor să înveţe, astfel încât profesorii şi părinţii ştiu ce trebuie să facă pentru a-i putea ajuta. Standardele sunt concepute să fie robuste şi relevante pentru lumea reală, reflectând cunoştinţa şi abilităţile de care au nevoie tinerii noştri pentru a avea succes în universități şi cariere. Cu elevii americani pe deplin pregătiţi pentru viitor, comunităţile noastre vor fi cele mai bine poziţionate pentru a concura cu succes în economia globală.5

Ce anume se încearcă să se spună prin „robuste”? Sunt aceste standarde „relevante” pentru succesul tuturor elevilor, sau doar pentru aceia care vor îmbrăţişa imoralitatea crescândă şi gândirea de grup?

Aceste promisiuni creatoare de confuzie, dar care sună frumos, au adus un entuziasm imediat în rândurile unor părinţi, dar acum scepticismul creşte într-un ritm alert. Cugetaţi doar la afirmaţiile de mai jos. Cum am putea interpreta cuvinte precum „mai clare şi mai înalte”, sau „conţinuturi riguroase”? Ce anume înseamnă „riguros” într-o clasă în care adevărurile au fost înlocuite de speculaţiile grupului şi de gândirea dialectică*? Cum ar putea părinţii preocupaţi să găsească răspunsuri la nişte sloganuri năucitoare, precum sunt acestea de mai jos, care se referă la obiectivele urmărite de „Iniţiativa Standardelor Statale a Nucleului Comun”:

Mai puţine, mai clare şi mai înalte, pentru a conduce în modul cel mai bun spre măsura şi practica care e eficace

În concordanță cu aşteptările universităţilor şi locurilor de muncă

Cuprinzând conţinuturi riguroase şi aplicaţii ale cunoştinţelor prin abilităţi de ordin înalt

Evaluate la nivel internaţional, astfel încât toţi elevii noştri sunt pregătiţi pentru a avea succes în cadrul economiei noastre globale

Bazate pe cercetare şi evidenţe.6

Această agendă globală este mult mai nepotrivită, mult mai complexă şi mult mai periculoasă pentru familiile creştine, decât ne putem imagina majoritatea dintre noi. Deci, analizați acest avertisment important:

Eforturile UNESCO din anii 1960 şi 1970 de a influenţa curricula şcolară a Statelor Unite nu au avut succes. Dar acum UNESCO şi-a găsit un susţinător bogat. Pe 17 noiembrie 2004, la sediul UNESCO din Paris, UNESCO a semnat un „Acord de cooperare” de 26 de pagini cu corporaţia Microsoft, pentru a dezvolta un „curriculum de bază (Syllabus) pentru instruirea cadrelor didactice în tehnologiile informaţiei, bazat pe standarde, prevederi, etaloane şi tehnici de evaluare. Acordul afirmă că „UNESCO va explora modalităţile de facilitare a dezvoltării conţinutului acestui acord”.

În urma semnării Acordului, directorul general UNESCO, Koichiro Matsuura, a explicat acest acord într-un discurs. Unul dintre scopurile acordului, a afirmat Matsuura, este „promovarea de comunităţi care au ca practică inter-conectarea lor virtuală și difuzarea activității lor prin internet , incluzând crearea de conţinut şi de curriculă mondială care să reflecte valorile UNESCO”. Fără îndoială, aceasta este acceptabil pentru Bill Gates, deoarece Acordul afirmă că „Microsoft sprijineşte obiectivele UNESCO, exact cum acestea au fost stipulate în Constituţia UNESCO”.7

Nu cu mult după aceasta, Bill Gates (unul dintre sponsorii principali ai Nucleului Comun), şi partenerii săi UNESCO, au formulat următoarele „standarde de bază”, stipulate mai jos. Observaţi faptul că ele sunt mult mai la obiect şi mai ameninţătoare decât propaganda anterioară.

Educaţia ecologică (protecția mediului) va fi încorporată în sistemul de educaţie oficial. Oricare valoare sau atitudine, susţinută de cineva pe plan global, care nu este conformă cu definiţia Naţiunilor Unite a „educaţiei sustenabile” trebuie să se schimbe. Atitudinile din prezent sunt neacceptabile. Educaţia se va baza pe crez-şi-spiritualitate așa cum acest concept va fi definit de către colectivul / comunitatea globală. Educaţia ecologică va fi integrată în fiecare disciplină, nu doar în ştiinţe.8

Accentul din ziua de azi, care e pus pe „salvarea Pământului”, va implica cu siguranţă manipulare mentală şi degradare morală. Această „nouă” spiritualitate, concentrată în jurul Pământului, se va integra bine într-o cultură a promiscuităţii, propagandei şi păgânismului. Iar seducţia ocultului va accelera ostilitatea crescândă faţă de adevărul şi valorile biblice. Totul trebuie să se schimbe! Nu vă înşelaţi în privința acestui fapt, într-o lume în care „colectivul/comunitatea globală” determină rezultatul, Creştinismul nu va fi tolerat! Istoria a dovedit lucrul acesta.

Rădăcinile globaliste ale educaţiei „Nucleului Comun”

Părinţi, păzea! O Nouă Ordine Mondială se formează. Seminţele acestei transformări au fost plantate cu mult timp în urmă, dar puţini au fost aceia care au văzut semnele de avertizare. Acum că dovezile sunt prea multe pentru a fi negate, trebuie să ne pregătim copiii pentru o altfel de lume — o lume in care nu mai există un grup suficient de numeros de cetățeni educați și responsabili ca să mențină domnia legii și să asigure libertatea individuală.

Ţelurile educaţiei din zilele noastre au fost proiectate, cu mai bine de un secol în urmă, de către elitele socialiste americane şi britanice, care au condus/dirijat procesul din culise. Cu toate că etichetele/denumirile şi feţele s-au schimbat de-a lungul anilor, ele toate au slujit unei viziuni globaliste a unei lumi totalitare, pregătită pentru a conforma minţile tinere unui sistem umanist socialist.

Fiecare deceniu ne-a adus mai aproape de îndeplinirea acestei agende anti-creştine. „Nucleul Comun” – de asemenea numit şi „Standardele Nucleului Comun” (CSS) sau „Standardele statale ale Nucleului Comun” – este cea mai recentă variantă a unui plan educaţional internaţional. Aceste etichete înşelătoare ascund agenda globală – cel puţin pentru moment.

Nucleul Comun” este cea mai recentă extensie a programelor anterioare, care urnăresc schimbarea modului de gândire a elevilor în conformitate cu directivele UNESCO aflate în evoluție. Poate vă amintiţi câteva dintre denumirile anterioare: Educaţie pentru toţi, Educaţia bazată pe rezultate, Calitate învățării, Nici un copil lăsat în urmă, etc. În anii ce ne stau înainte noi etichete şi propagande vor continua, cu siguranţă, să avanseze această agendă globală până când scopurile stăpânilor elitei acestei lumi vor fi realizate. Într-un articol intitulat „Spiritualizarea ştiinţei, tehnologiei şi educaţiei, într-o societate a unei Singure/Unice Lumi (One-World Society) ”, dr. Martin Erdmann afirmă (în mod) corect:

[Agentul schimbării*] Aldous Huxley şi-a imaginat o viitoare societate globală controlată în întregime de către un grup de oameni de ştiinţă de elită. Cea mai cunoscută opera literară de ficțiune a lui, care elaborează această perspectivă extremă/gravă, poartă titlul de „Curajoasa Nouă Lume”. Cu ani de zile după finalizarea acestei lucrări literare, şi-a „revizitat”(recitit-reanalizat) pronosticurile doar pentru a concluziona că subestimase ritmul în care se produce această schimbare.9

Aldous Huxley a fost fratele eminentului Julian Huxley, același Julian Huxley care fost numit și a activat ca primul director general UNESCO. Adous Huxley fusese crescut printre elitele socialiste / globaliste britanice (din rândurile cărora au fost unii care au finanţat comunismul în Rusia). El (A.Huxley) le-a împărtăşit viziunea şi le-a întrezărit ţelurile totalitariste. Desigur, el nu ştiuse că peste mai bine de o jumătate de secol mai târziu, Bill Gates, cel îndoctrinat cu globalizarea, îşi va folosi averea pentru a pune în practică acea viziune pe termen lung:

Averea astronomică a lui Gates a convins milioane de persoane cum că Nucleul Comun ar fi soluţia problemelor (sistemului.) de educaţie.10

Pe măsură ce veţi parcurge cronologia de mai jos, care datează de acum un secol, observaţi persoanele puternice / influente, organizaţiile elitiste şi fundaţiile înstărite care au planificat, dirijat şi finanţat transformarea amorală* a şcolilor, bisericilor şi comunităţilor noastre. Ţelul lor comun este socialismul la nivel mondial/global: o Nouă Ordine Mondială totalitaristă!

1905. Fundaţia Carnegie pentru Avansarea Instruirii a fost fondată de către Andrew Carnegie, în 1905 şi recunoscută în 1906 printr-un act al Congresului Statelor Unite. Alături de alte fundaţii Carnegie, această fundație a fost o mare promotoare şi finanţatoare a proiectelor educaţiei globale socialiste.11

1908. John Dewey, cunoscut ca și tatăl socialist al educaţiei moderne (adică, educației progresive), a aşezat temeliile unei transformări revoluţionare a şcolilor americane. În lucrarea Religia şi şcolile noastre” el a scris: „Şcolile noastre… efectuează o muncă religioasă infinit de importantă. Ele promovează unitatea socială, din care, într-un final, trebuie să se dezvolte unitatea religioasă autentică. … Crezurile [creştine] dogmatice … le vedem … dispărând12

1919. Institutul Educaţiei Internaţionale a fost fondat printr-o subvenție din partea Institutului Carnegie pentru Pace Internaţională. … John Dewey (socialist) a activat în cadrul Consiliului Naţional Consultativ al acestuia.13

1933. John Dewey, preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Educaţiei (NEA), a devenit co-autor al primului Manifest Umanist, care afirma: „Orice religie care poate spera să devină o forţă sintetizatoare şi dinamică, în ziua de azi, trebuie să fie modelată conform nevoilor acestui veac.”14

1934. Într-un raport prezentat în cadrul întâlnirii anuale NEA, Willard Givens (ulterior secretar executiv NEA) a scris: «noi toţi, inclusiv „proprietarii” [oare cine ar putea fi aceştia?] trebuie să fie supuşi unui grad mare de control social … . Funcţia majoră a şcolii este cea de orientare socială a individului. Trebuie să urmărească să îi ofere acestuia o înţelegere a tranziţiei spre o nouă ordine socială.»15

1942. Editorul Jurnalului Asociaţiei Naţionale a Educaţiei, J. Elmer Morgan, a scris un editorial intitulat „Popoarele unite ale lumii”. În acesta, el a explicat că un guvern mondial ar avea nevoie de o ramură educaţională, un sistem mondial al banilor şi creditării, o forţă de poliţie mondială, „un document mondial al drepturilor şi îndatoririlor”.16

1946. „Înființarea [UNESCO] marchează culminarea unei mişcări pentru crearea unei agenţii internaţionale a educaţiei. … Naţiunile care devin membre UNESCO îşi asumă, cu propriul acord, o obligaţie de a revizui manualele pe care le folosesc în şcolile lor … . Fiecare naţiune membră … are o îndatorire de a se asigura că nimic din curricula ei … nu se află în contradicție cu obiectivele UNESCO.”17

1946. În editorialul său, „Profesorul şi Guvernul Mondial , J. Elmer Morgan a scris: „În străduinţa noastră de a stabili un guvern mondial adecvat, rolul profesorul … de a pregăti inimile şi minţile copiilor, e foarte important . … Chiar în vârful tuturor agenţiilor, care vor asigura instaurarea guvernului mondial, trebuie să se afle şcoala, profesorul şi profesia organizată.18

1947. Julian Huxley a scris în cadrul UNESCO: „Filosofia generală UNESCO ar trebui să fie aceea a unui umanism ştiinţific mondial, global în extinderea sa şi evoluţionist în fond … În cadrul programului său educaţional poate … să familiarizeze toate popoarele cu privire la implicaţiile transferării depline a suveranităţii naţiunilor independente către o organizaţie globală. … Sarcinile departamentului media al UNESCO [vor fi] să promoveze dezvoltarea unei perspective de viitor comune, împărtăşită de toate naţiunile şi culturile … care să ajute la apariţiei unei culturi globale unice.”19

1948. NEA a produs un set de directive internaţionale, numit:Educaţia pentru înţelegerea internaţională în şcolile americane”. Setul include această afirmaţie: „S-a fundamentat ideea potrivit căreia păstrarea păcii şi ordinii internaţionale ar putea necesita utilizarea forţei pentru a constrânge o naţiune să îşi conducă afacerile (politicile de acțiune) în limitele cadrului unui sistem mondial stabilit… . Multe persoane cred că pacea trainică, de durată, nu poate fi realizată atât timp cât sistemul statal naţional continuă în modul în care este constituit în prezent. Acest sistem actual este un sistem de anarhie internaţională.”20

1968. Profesorul univ. John Goodlad a consemnat faptul că profesorul univ. Benjamin Bloom [numit Părintele Educaţiei bazate pe rezultate (OBE)] „a fost invitat în 1968 de către UNESCO să prezinte o propunere de program de formare, de şase până la nouă săptămâni, care ar întruni parţial recomandările făcute în cadrul întâlniri UNESCO de la Moscova, adresând chestiunea formării centrelor naţionale pentru dezvoltarea curriculei şi pentru cercetare.21

1973. Autorii socialişti ai Manifestului Umanist II au scris: „Deplângem diviziunea umanităţii bazată pe temeiuri naţionaliste. Am ajuns într-un moment crucial în istoria umană în care cea mai bună soluţie este aceea de a trece dincolo de limitele suveranităţii naţionale şi de a ne îndrepta spre construirea unei comunităţi globale.”22

1976. Un program NEA, denumit O Declaraţie de Independenţă:Educaţia pentru o comunitate globală, a fost pus la dispoziţia şcolilor din întreaga ţară. … Raportul menţiona: „Educatorii din întreaga lume se află într-o postură unică de a ajuta la apariţia unei comunităţi globale interdependente armonioase.”23 Observaţie: acea „comunitate globală” a luat naştere, în mod oficial, în 1945, când Alger Hiss ocupa funcţia de Secretar General, la înfiinţarea Naţiunilor Unite.

1985. Braţul curricular al NEA, Asociaţia pentru Supervizare şi Dezvoltare Curriculară (ASCD) a co-sponsorizat un simpozion curricular internaţional în Olanda. Potrivit publicaţiei Education Week (Educația Săptămânală) directorul executiv ASCD, dr. Gordon Cawelti, a îndemnat reprezentanţii celorlalte naţiuni vestice şi ai Japoniei să facă presiuni pentru dezvoltarea unei „curricule cu un nucleu global”, bazate pe cunoștințe care vor asigura „o existenţă paşnică şi cooperativă, în cadrul speciei umane, pe această planetă”.24

1991. În data de 30 octombrie, Coaliţia Statelor Unite pentru Educaţia pentru toţi (USCEFA) a convocat o conferinţă cu titlul Învăţământul pentru toţi: Unirea Educaţiei Naționale cu cea Internaţională, având-o ca preşedintă de onoare pe Prima Doamnă, pe Barbara Bush. Această conferinţă avea să ofere o legătură vitală între planul UNESCO şi implementarea din Statele Unite. Partenerii din această asociere includeau UNESCO, UNICEF, Banca Mondială, NEA şi un lung şir de organizaţii implicate în educaţia de toate nivelurile:

Coaliţia făcea parte dintr-o reţea de 156 de naţiuni, care colaborau în scopul reformării educaţiei pe plan mondial, prin eliminarea diferenței dintre (sistemul) de învățămân specific acestor naţiuni şi programul UNESCO, denumit Educaţie pentru toţi. Vorbitoarea cea mai de seamă a fost Elena Lenskaya, delegată a ministrului rus al Educaţiei, care a vorbit pe tema „Educaţia pentru o Nouă Ordine Mondială.”25

1993. „Cele 240 de filiale ale NEA şi ale Federaţiei Americane a Profesorilor s-au alăturat pentru a forma ceea ce se numește Învățământ Internațional (EI).”26

În spatele acelei lungi cronologii istorice au stat elite influente, care susțineau această viziune globalistă. Aceste elite includ: bancheri, preşedinţi, politicieni şi de asemenea membri ai unor societăţi secrete precum Consiliul Relaţiilor Externe (CFR), Craniu și Oase (Skull and Bones), Grupul Bilderberg şi Comisia Trilaterală. Preşedintele Obama este înconjurat de consilieri îndoctrinați de gândirea globalistă, precum Joe Biden, Zbiegniew Brzezinski şi alţii.

Deci cine va conduce această şcoala globală?

În 2006, a avut loc un eveniment care a schimbat lumea. Avea să revoluţioneze educaţia, familiile, credinţa şi valorile de bază în ofilita noastră „ţară a celor liberi”. Mă refer la „Declaraţia de la Moscova”, care a fost adoptată în mod oficial pe data 2 iunie 2006, de către miniştri Educaţiei din Statele Unite, Federaţia Rusă, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia şi Regatul Unit al Marii Britanii. Membri acestui „Grup internațional al celor Opt” (G-8) şi-au angajat naţiunile lor să „coopereze în educaţie, la toate nivelurile, în secolul 21.”27

Dar cum rămâne cu standardele „Nucleului Comun” al Americii? Cum se încadrează ele în Declaraţia de la Moscova?

Promovat familiilor americane ca fiind un program educaţional îmbunătăţit, adevărul concret despre „Nucleul Comun” a fost ascuns. Liderii noştri din guvern nu ne-au spus că noi fusesem deja angajaţi într-o agendă educaţională multinaţională! Dar toate capătă sens când ne gândim la mişcarea, veche de un secol, spre o educaţie globalizată şi o Nouă Ordine Mondială!

Într-o recenzie, un reporter susținător al educaţiei conservatoare (opuse noii educații liberale, care e conformă agendei globaliste) a explicat implicaţiile „Declaraţiei de la Moscova”:

Ministrul Ştiinţei şi al Educaţiei din Rusia, Andrei Fursenko, a descris declaraţia atât ca „document final al conferinţei, cât şi ca document care va fi implementat de către miniştri educaţiei ai tuturor ţărilor din lume şi de către organizaţii internaţionale, inclusiv Banca Mondială, UNESCO şi Organizația Naţiunile Unite (O.N.U / UN).”28

Aceasta cu siguranţă sună ca un sistem global de educaţie, nu este aşa? Iar poporul american a fost ţinut în necunoştinţă de cauză! Recenzia continuă:

Departamentul pentru Educaţie al Statelor Unite a afirmat cu membri delegaţi „au promis în mod solemn să împărtășească cele mai bune practici dincolo de granițe”, pentru a clădi „un sistem educaţional care să permita oamenilor… să trăiască şi să contribuie la o societate mondială.”

La ce ne-am putea aştepta din partea Declaraţiei de la Moscova? Dacă consecințele istorice ale participării S.U.A în vederea alinierii la reformele internaţionale continuă cu această înclinație, este rezonabil să ne aşteptăm ca întregul sistem educaţional al S.U.A – de la cel preşcolar la cel primar, gimnazial şi până la cel înalt – va continua să experimenteze din ce în ce mai mult, răsturnări şi declin.29

Realităţile grave din ziua de azi îmi amintesc de afirmaţia lăudăroasă făcută de Nikita Khrushchev în 1959. Poate că avea dreptate:

Voi, americanii, sunteţi atât de naivi. Nu, nu veţi accepta comunismul direct, dintr-o dată, dar noi vom continua să vă hrănim cu doze mici de socialism, până când în final, vă veţi trezi şi veţi afla că deja aveţi comunismul. Nu va trebui să ne luptăm cu voi pentru asta. Vă vom slăbi economia în aşa fel încât veţi cădea în mâinile noastre asemenea fructelor răscoapte.30

Proiectarea unei lumi interconectate

În cadrul localității globale… vor exista reţele care îi vor lega pe studenţii din lumea întreagă între ei şi de un vast corp de informaţii şi cunoştințe umane.31

Aceasta a fost promisiunea făcută în 1994, în timpul unei conferinţe trans-atlantice între Washington şi Berlin. Secretarul Educaţiei, Richard Riley, şi Secretarul Muncii, Robert Reich, au împărtăşit strategii pentru construirea Şcolilor Localității Globale împreună cu omologii lor germani. Aceştia au fost de aceeaşi părere, în ce privește faptul, că acordul în educaţie va fi esenţial scopurilor lor de „a instaura transformarea socială”.32

Va întrebați oare, ce fel de „transformare socială” planuiesc aceștia să instaureze?

A fost cumva libertatea personală o temă în agenda lor? Sau au căutat ei, mai degrabă, să obțină un control guvernamental totalitar, precum în Revoluţia Franceză? Care ţeluri şi valori au ghidat planurile lor pentru educaţie globală şi transformare socială? Capitalismul? Socialismul? Sau comunismul? Sau o nouă formă de totalitarism?

Și oare Islamul militant unde se încadrează în acest efort pentru obținerea puterii globale, depus pentru acapararea minţilor colective ale copiilor? Liderii ambiţioşi ai Islamului, orientaţi spre Sharia, e greu de crezut că o să facă vreun compromis! Şi de ce ar face ei vreunul? Politicienii corupţi şi stăpânii mass-mediei liberale se spetesc să protejeze „drepturile” islamice. Însă liderii islamici îşi au propria lor agendă în America, precum şi în Orientul Mijlociu, iar aceştia nu vor tolera crezurile noastre creştine.

Asaltarea copiilor cu sugestii care schimbă gândirea

O povestioară cunoscută, spusă elevilor din clasa întâi, din Pennsylvania, ilustrează atât tacticile cât şi transformarea planificată a lumii. Cu toţii cunoaştem povestioara Găinuşei roşii, care dorea să mănânce niște pâine. Ea şi-a rugat prietenii din curtea gospodăriei să o ajute să o facă. Dar câinele, pisica şi raţa spuseră toţi „nu”. Într-un final, ea a făcut toată munca de una singură. Totuşi, când pâinea a fost gata, iar mirosul ei s-a răspândit prin fermă, vecinii ei leneşi şi nedispuşi să o ajute, au fost mai mult decât dispuşi să o ajute să mănânce pâinea.

De ce nu împarţi cu noi?”, au implorat ei.

Nu”, răspunse ea. „Din moment ce nu aţi ajutat, nu veţi primi nimic”. În contextul valorilor tradiţionale, morala acestei povestioare ar putea fi: ai parte de acele lucruri pentru care munceşti. Dar aceia care au învăţat să gândească şi să privească situaţia prin „noua” perspectivă globală, sunt conduşi spre o altă concluzie. Ascultaţi genurile de întrebări pe care învăţătoarea le-a pus clasei ei:

De ce a fost Găinuşa roşie aşa de zgârcită? Nu este drept oare ca oricine să apuce să mănânce? De ce nu a împărţit ea ce avea cu cei ce nu aveau nimic?33

Mama îngrijorată, care a expus această povestioară, a întrebat: „Ce fel de valori/repere morale le sunt predate copiilor?” Noua interpretare accentuează dragostea şi împărţirea, dar ce anume lipseşte? Cum ar putea asta cauza confuzie pentru valorile/reperele morale unui copil?

Răspunsurile sunt evidente. Copiilor le erau predate valori socialiste. Noua interpretare denigrează valori care i-au motivat pe americani să fie harnici, responsabili şi cinstiţi. Întrebările învăţătoarei erau de fapt sugestii strategice cu scopul să dirijeze grupul spre ridiculizarea valorilor tradiţionale, pentru a determina perceperea realităţii şi a societăţii dintr-o nouă perspectivă corectă politic, şi să intimideze şi să producă sentimente de ruşine în oricine care îndrăznește să nu fie de acord.

Un nou „tipar” mental (mod de gândire) este esenţial pentru schimbarea mondială a paradigmei. Dar pentru a lansa noul sistem, vechile tipare/şabloane (moduri de gândire) trebuie să devină vagi, să fie frânte şi uitate. Instituţia educaţională ştie că acei copii, care sunt hrăniţi cu o doză zilnică de adevăr biblic, vor rezista planurilor lor de schimbare. Instituția de învățământ, de asemenea, cunoaşte faptul că studenţii asaltați cu sugestii strategice vor respinge probabil creştinismul. Dacă şcolile pot crea tipul „potrivit” de filtru în minţile micilor copii, noile crezuri mondiale/globaliste se vor integra perfect în gândirea lor.

Concentrarea pe sentimente/emoții, nu pe adevăruri/realități

Această schimbare de la o educaţia bazată pe adevăruri/realități/fapte la genul de manipulare mentală şi modalitate de învăţare bazată pe sentimente, a început cu mai bine de 70 de ani în urmă. De-a lungul deceniilor, strategiile folosite anterior pentru a manipula minţile în Uniunea Sovietică şi în Germania Nazistă, au fost dezvoltate mai întâi la Clinica Tavistock de lângă Londra, iar apoi la Şcoala Germaniei din Frankfurt (denumită, original, Institutul pentru Cercetare Socială din Frankfurt). Metodele lor de modelare/manipulare a minţii s-au răspândit curând către un număr în creştere de centre de cercetare psihosocială din America. Au fost rafinate la universităţi precum Columbia, Harvard, Stanford şi alte universităţi americane, în laboratoare noastre de educaţie regională şi la Institutul Aspen pentru Studii Umaniste, unde a fost remediat Elián González*, în cadrul pregătirii întoarcerii sale spre un sistem comunist.

În 1989 la Conferinţa Guvernatorului pe Tema Educaţiei din Kansas, dr. Shirley McCune, pe atunci şefa Laboratorului Educaţional Regional din Zona Centrală a S.U.A, a sintetizat metoda/tactica de acțiune în discursul ei inaugural:

Revoluţia… în curriculă înseamnă că noi nu le mai predăm adevăruri/realități/fapte copiilor… . Noi nu mai privim predarea adevărurilor şi a informaţiei ca fiind rezultatul principal al educaţiei.34

Ce va lua locul logicii, adevărurilor şi a analizei în epoca care vine?” Această întrebare retorică a fost pusă de către dr. Donald A. Cowan, preşedinte emerit al Universităţii din Dallas. Răspunsul său revelator dezvăluie un pas important înspre noul consens/noua armonie:

Modalitatea centrală de gândire, în această nouă eră, va fi imaginaţia … . Imaginaţia va fi agentul activ, creativ, al culturii, transformând materiile nerafinate într-o stare mai elevată, mai plină de cunoaştere.35

O exemplificare simplă a acestui proces a fost prezentată de către un profesor creştin din Sunnyvale, California. În timpul unei adunări publice de şcoală primară, elevii au cântat cuvintele Imnului Planetar al Pacificatorilor pe melodia imnului naţional american, „Star

Spangled Banner”. Această melodie, care simbolizase libertatea pentru cei care iubeau America, acum a devenit un declanşator tactic, folosit pentru a îndepărta inimile de la vechile căi spre noua viziune.

Pentru a forma „elevi de talie mondială”, care privesc realitatea printr-un filtru multicultural, inginerii sociali continuă să îşi testeze cele mai recente modificări de strategii pe copiii noştri. O tactică este cea a controlului/coordonării gândirii de grup (procesul dialectic*), care îi stimulează să respingă moralitatea lor veche învăţată acasă şi să accepte valorile colective ale grupului lor de dialog din clasă.

Războiul împotriva valorilor creştine nu va înceta, iar copiii noştri vor rămâne ţinta cea mai mare. Semnele unei transformări globale complete sunt mai aproape decât realizează majoritatea oamenilor. Nu ne mai putem conta pe Constituţia S.U.A, care s-a bazat pe valori morale şi juste, deoarece ea este redefinită zilnic. Mai degrabă decât mai rar, alegerile/opțiunile din ziua de azi sunt în contradicţie totală faţă de standardele biblice, care au ajutat la crearea valorilor fondatoare ale Americii. Fie ca Dumnezeu să ne arate cum putem să ne echipăm cel mai bine copiii, pentru ca să reziste în mijlocul bătăliilor care vor urma. Haideţi să ne amintim că Domnul nostru încă domneşte! În mijlocul acestui război spiritual El ne va oferi cu siguranţă tăria și înţelepciunea Sa, apropierea Sa mângâietoare tuturor celor care vor alege să se încreadă în El şi să-L urmeze!

O, Dumnezeul nostru,. . . noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care vine împotriva noastră! Noi nu ştim ce să ne facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi către Tine! (2 Cronici 20:12, NTR)

Domnul este stânca mea, cetatea mea și mântuitorul meu! Dumnezeul meu, puterea mea, în care mă încred. (Psalmul 18:2, TBS)

Dar El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea este făcută desăvârşită în slăbiciune.“(2 Corinteni 12:9, NTR)

Referinte:

1. Tiffany Gabay, “Students Asked to ‘Argue That Jews Are Evil’ and Prove Nazi Loyalty in Assignment Linked to Common Core” (The Blaze, April 12, 2013 “http://www.theblaze.com/stories/2013/04/12/students-asked-to-argue-that-jews-are-evil-and-prove-nazi-loyalty-in-assignment-linked-to-common-core).
2. Julian Huxley—see http://www.crossroad.to/Quotes/globalism/julian-huxley.htm.
3. Thomas Sowell, “Indoctrinating the Children” (Forbes, February 1, 1993), p. 65.
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative.
5. http://www.corestandards.org.
6. http://www.corestandards.org/assets/Criteria.pdf.
7. Phyllis Schlafly, “Bill Gates Teams Up With UNESCO” (Eagle Forum, November 30, 2005, http://www.eagleforum.org/column/2005/nov05/05-11-30.html).
8. Ibid.
9. Martin Erdmann, “The Spiritualization of Science, Technology and Education in a One-World Society” (European Journal of Nanomedicine, January 2009, Volume 2, http://www.clinam.org/images/stories/pdf/volume2.1.pdf), p. 31.
10. “Top Ten Scariest People in Education Reform: #5 – Bill Gates” (August 2013, http://whatiscommoncore.wordpress.com/2013/03/28/top-ten-scariest-people-in-education-reform-5-bill-gates).
11. http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Foundation_for_the_Advancement_of_Teaching.
12. John Dewey, “Religion and our Schools” (July 6, 2006. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0141620980200202#preview).
13. Dennis Laurence Cuddy, Ph.D., Chronology of Education With Quotable Quotes (Highland City, FL: Pro Family Forum, Inc., 1993), p. 18. Many of the quotes in my chronological list on pages 8-11 are from Dr. Cuddy’s Quotable Quotes book; used with permission.
14. The Humanist Manifesto 1 (1933) was the first public declaration of the views and objectives of humanism. It rejected God and His values but affirmed humanist faith in the power and evolution of man. http://americanhumanist.org/Humanism/Humanist_Manifesto_I.
15. Willard Givens presented a report titled “Education for the New America” at the 72nd Annual Meeting of the NEA, held in Washington, D.C. in July 1934.
16. Joy Elmer Morgan, “The United Peoples of the World” (The Journal of the National Education Association, December 1942), p.261.
17. I.L. Kandel, “National Education in an International World” (The Journal of the National Education Association , Vol. 35, 1946), p. 191.
18. J. Elmer Morgan, “The Teacher and World Government” (The Journal of the National Education Association, January 1946), p.1.
19. Julian Huxley (Washington DC: Public Affairs Press, 1947). See http://www.crossroad.to/Quotes/globalism/julian-huxley.htm.
20. Dennis Cuddy, Ph.D., “The Grab for Power: A Chronology of the NEA” (Marlborough NH: Plymouth Rock Foundation, 1993); p. 8.
21. John I. Goodlad & Associates, Curriculum Inquiry—the Study of Curriculum Practice (NY: McGraw Hill, 1979), p. 261.
22. Humanist Manifesto II, Tenet #12. http://americanhumanist.org/Humanism/Humanist_Manifesto_II .
23. The NEA promotes “A Declaration of Interdependence: Education for a Global Community” (September, 1976. Cuddy, Chronology of Education, p. 59).
24. Susan Hooper, “Educator Proposes a Global ‘Core Curriculum’” (Education Week, http://www.edweek.org/ew/articles/1985/11/27/06110023.h05.html).
25. The Conference on “Learning for All: Bridging Domestic and International Education” with Barbara Bush (Honorary Chair) and a Russian keynote speaker, Elena Lenskaya, October 30-November 1, 1991.
26. Dennis Cuddy, Chronology of Education With Quotable Quotes, op. cit., p. 100.
27. “Moscow Declaration” Adopted by G-8: Education Ministers—Secretary Spellings Commits U.S., Eagle Forum, U.S. Dept. of Education, June 2, 2006. http://www.eagleforum.org/educate/2006/june06/moscow.html.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Nikita Khrushchev, “Dark Predictions of a KGB Defector,” 1959 at http://frontpagemag.com/2010/10/19/dark-predictions-of-a-kgb-defector/print.
31. From a publicity flier announcing the trans-Atlantic conference held April 10-13, 1994.
32. Ibid.
33. This story was included in the first grade curriculum in New Pittsburgh, PA. The story was also told–using the new paradigm context—at a parents’ meeting explaining Character Education. Anita Hoge, formerly a Pennsylvania mother and researcher, reported the story to me.
34. At the time of her 1989 keynote speech, Shirley McCune presided over the Mid-Continent Regional Educational Laboratory (McREL). The Regional Educational Laboratories are private, non-profit corporations which are funded, in whole or in part, under Title IV of the Elementary and Secondary Education Act of 1965.
35. Spoken at a 1988 forum address at the Dallas Institute of Humanities and Culture. This address formed the nucleus for his book, Unbinding Prometheus: Education for the Coming Age.

GLOSAR (nu apare în versiunea în limba engleză)

*UNESCO = ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ (în engl.: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – U.N.E.S.C.O.), agenție specializată guvernamentală în cadrul sistemului O.N.U., cu sediul la Paris (Franța), creată în nov. 1945 în urma Conferinței de la Londra (își începe activitatea la 4 nov. 1946), în scopul intensificării colaborării între națiuni în domeniul educației, științei, culturii și comunicării, în spiritul respectului universal pentru dreptate și în dominația legii, pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, indiferent de rasă, sex, limbă sau religie. Promovează cooperarea intelectuală internațională, realizează asistența operațională și stimulează schimburile internaționale și cunoașterea reciprocă în domeniile educației, științei și culturii. U.N.E.S.C.O. are 188 de state membre (2002), între care și România (din 12 iul. 1955).

*proces dialectic = dialectica este un model de gândire/raționament propus și teoretizat de influentul filozof german G.W.F. Hegel. Hegel, respingând conceptul de Adevăr absolut/obiectiv (adevărul așa cum e prezentat de Biblie) stipulează că, obligatoriu, pentru a facilita ajungerea la o înțelegere adâncă a structurii obiectului gândirii se trece prin fuzionarea tezei (un adevăr/enunț) cu o antiteza (un adevăr/enunț opus tezei) pentru a rezulta astfel, o sinteză (a celor două). Sinteza ar fi un adevăr ‘’mai evoluat, mai înalt, superior” obținut prin acest continuu process evolutiv de fuziune a contradicțiilor (adevărurilor relative/subiective”). Procesul este evolutiv și repetabil la nesfârșit, “adevărurile” evoluând odată cu societatea, credea Hegel, filozoful îndrăgostit fatal de occultism/misticism.

Acest mod manipulativ de compromitere a adevarului si de schimbare efectivă a procesului de gândire se poate realizează folosind ca metodă dialogul repetat într-un grup țintă de oameni (cu întrebări strategice care să contrazică sau să pună sub semnul îndoielii adevărurile/ideile care se doresc deconstruite), cu specificația imperativă că pentru a obține gândirea de grup/colectivă în procesul dialectic (hegelian), e obligatoriu realizarea consensului, prin compromisul crezurilor/ideilor participanților la dialog, obținut prin anihilarea ideilor contradictorii cu ajutorul sintezei (amestecul lor, sincretismul lor; teza+antiteză=sinteza ) Un rol esențial aici îl are agentul facilitator, care e coordonatorul/liderul grupului, care dirijează în acest grup țintă procesul dialectic.

*agentul schimbării = conform definiției seculare dată dicționar, agentul schimbării e acea persoană care încurajează oamenii să-și modifice comportamentul și opiniile; ea este o persoană din afara sau din interiorul unei organizații care ajută/facilitează ca organizația să se transfome singură prin concentrarea pe anumite scopuri (de exemplu: eficacitate organizatorică, dezvoltare și îmbunătățire). Agentul schimbării își axează eforturile în special pe schimbarea tehnicilor, sarcinilor și structurilor relațiilor interpersonale și relațiilor din cadrul grupului într-o organizație. Scopul principal pe care se concentrează agentul schimbarii ar fi oamenii din organizație și relațiile dintre ei pentru a facilita ulterior dirijarea/controlul grupului în procesul dialectic. De aceea agentul schimbării se mai numește și (agent) facilitator.

*amorală = care nu are noțiunea moralității, indiferent față de morală

*remedierea lui Elián González = E. Gonzáles a fost un tânăr născut in Republica (comunistă) Cuba și care a fost luat de mic copil în Statele Unite de către mama sa fugară și crescut acolo o lungă perioadă. El a fost însă repatriat ulterior în ţara sa de origine, după multe discuţii, negocieri şi mișcări de solidaritate ale cetăţenilor din Cuba şi, în special, în urma dorinţelor şi eforturilor depuse de către tatăl acestuia. Înainte însă de a fi repatriat în Cuba comunistă, la tatăl său, acesta a trecut printr-un proces de spălare pe creier”, un fel de reeducare juvenilă, la Institutul Aspen pentru Studii Umaniste din S.U.A, destinat să-l ajute să se debaraseze de cultura (sistemul) occidental american (capitalist) în care a fost crescut de mama sa în S.U.A, pentru a se putea integra în cultura (sistemul) comunist cubanez.

18 Comments

 1. Mi-am facut timp sa citesc tot articolul si ceea ce conteaza cel mai mult din el e finalul. Trebuie intr-adevar sa veghem in ceea ce priveste educatia etica si “stiintifico-evolutionista” pe care o primesc copiii nostri la scoala.
  Dar cel mai mult cred ca trebuie sa ii educam pe copiii nostri in spirit Biblic si daca ne vom indeplini acest scop copiii nostri nu vor deraia, in schimb ne putem astepta la persecutie in anii care vor urma.
  Oricum, agenda satanica mondiala se va implini doar cu acordul Lui Dumnezeu si in timpul cand va dori Dumnezeu. Profetiile biblice ne vorbesc si ei de un guvern mondial unic la sfarsitul vremurilor, asa ca un crestin adevarat nu ar trebui sa fie prea surprins de continutul acestui articol, ci doar sa vegheze si sa se increada in Dumnezeu.
  Noi suntem straini si calatori pe acest Pamant si nu trebuie sa uitam ca oricat de mult ne place viata pe acest Pamant, de fapt telul este Patria Cereasca, asa ca mai mult decat moartea fizica, nu mai pot sa ne faca nimic in plus regimul satanic al guvernului unic mondial condus de anticrist, insa stim ca Dumnezeu ne va duce in slava dupa aceea.
  Apostolul Pavel nu scria complet aiurea urmatoarele randuri, ci era perfect convins de realitatea lor:
  Filipeni 1: 21-24
  “Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig.
  Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg.
  Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup.”
  Ideea este ca cei care fac parte din marele plan si pun umarul la realizarea guvernului mondial si aparitia lui anticrist cu buna stiinta de fapt sunt sclavii diavolului si fac exact ce le spune stapanul lor sa faca inclusiv persecutia sau chiar uciderea crestinilor. Daca un crestin nu pierde acest detaliu din vedere va iesi biruitor in aceasta lupta pe care nu o da impotriva guvernului mondial si al oamenilor care il conduc ci impotriva duhurilor rele care ii poseda pe cei care ii persecuta pe crestini. Chiar daca asta inseamna pierderea vietii unui crestin, de fapt inseamna castigarea mantuirii si a slavei ceresti.
  Efeseni 6:12 “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”
  Cam la asta ar trebui sa ne asteptam atunci cand regimul lui anticrist se va instaura impreuna cu guvernul lui mondial:
  Marcu 13:11-13 “Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî.” Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; DAR CINE VA RĂBDA PÂNĂ LA SFÂRȘIT VA FI MÂNTUIT”

   • Din pacate e din ce in ce mai greu sa-i educi pe tineri in spirit biblic deoarece ei sunt mai apoi re-educati in spirit globalist. Chiar zilele trecute am participat la o conferinta de “trezire spirituala” aici in Germania cu Bill Johnson and Company. Spalare de creiere in masa. Mii de tineri (si asa sunt putini tineri evanghelici in Germania) sunt re-educati de acesti sarlatani ca sa nu mai gandeasca si sa accepte toate aberatiile ca fiind mari si noi adevaruri spirituale revelate generatiei actuale…

 2. EVANGHELIA SOCIALĂ, CONSILIUL BISERICILOR ȘI SOCIALISMUL FABIAN
  Sursa: http://www.thebereancall.org/content/social-gospel-councils-churches-and-fabian-socialism

  Cateva mici detalii despre Socialismul Fabian si despre teologul “evanghelic” WALTER RAUSCHENBUSCH (1861-1918), considerat “tatal EVANGHELIEI SOCIALE”.

  Walter Rauschenbusch a studiat teologia la universitatea americana University of Rochester si apoi a lucrat, din 1902, ca profesor de Istoria Bisericii la seminarul teologic american Rochester Theological Seminary, care i-a oferit astfel ulterior o platforma pentru scrierea si mai ales DIFUZAREA cartilor sale, de genul: “Criticând Ordinea Sociala” si “O teologia pentru Evanghelia Sociala”. Aceste carti ale lui WALTER RAUSCHENBUSCH erau îmbibate de ideologie socialista și de ceea ce teologii numesc “critica înaltă a bibliei” ( care e de fapt arta satanica a DECONSTRUCTIONISMULUI biblic) . Astfel, W. Rauschenbusch, a reusit sa creeze prin aceasta teologie revolutionara malignă o “evanghelie” mai “RELEVANTA” si mai “PLINA DE COMPASIUNE” pentru multi.
  Cu ajutorul ei, asa cum a firmat si dr. A. W. Beaven, fostul presedinte al Consiliului Federal al Bisericilor, s-a produs “o schimbare atat de directie cat si in accentele puse/urmate mai apoi de Protestantismul American”. Coincidenta, sau nu,… SIGUR nu!, amandoua institutiile de invatamnat superior teologic, unde a studiat si lucrat W. Rauschenbusch, au fost fondate de nimeni altul decat faimosul John D. ROCKEFELLER, care a fondat sute de institutii de învătământ si “crestine”.

  W. Rauschenbusch a introdus conceptul apostat că Isus Cristos a fost unul ” care NU a venit sa salveze pacatosii din pacatele lor, ci unul care a avut o ‘pasiune sociala’ pentru societate”. W. Rauschenbusch și camarazii săi au înființat “Frația Împărăției” care a reunit lideri de biserici, care gândeau la fel ca și el, sub o dorință socială comună de înfăptuire a ”Împărăției Lui Dumnezeu” .

  Planul lor s-ar potrivi ca o mănusă cu năzuințele și strădaniile neo-evanghelismului contemporan. Planul lor chema la reformă politică, Unitate Ecumenică, “Justiție Socială” și Pace Globală. Sună familiar, nu-i așa…?

  În 1907 W. Rauschenbusch s-a întâlnit cu liderii Socialiștilor Fabieni din Anglia, Sidney Webb și Beatrice Potter Webb. Spre deosebire de agitații revoluționari Marxiști (care credeau că schimbarea societății spre progres trebuie făcută prin violență, prin revoluție armată), metodicii socialiști fabieni puneau accentul pe transformarea pașnică a societății pentru a atinge scopurile lor, transformare realizabilă prin propagandă și infiltrarea universităților, seminariilor și bisericilor.

  De-alungul anilor, această mișcare a socialiștilor fabieni a crescut și i-a inclus și pe: Bertrand Russell, H. G. Wells (care a scris cartea “Conspiratia Deschisa. Planul de executie pentru o revoluție mondială”), dramaturgul George Bernard Shaw, apoi Sinclair Lewis, pe lidera Societății TEOSOFICE, Annie Besant, și pe liderul comunist Harry Dexter White care a lucrat cu ALGER HISS la înființarea O.N.U sau U.N (in engleza). Această ideologie a Socialismului Fabian s-a răspândit in națiunile din Vest (occident), datorită, în parte, bisericilor liberale care i-au predicat mesajul ca și cum ar fi suținut de autoritatea Lui Dumnezeu.

  • Frate Traian, multumim de informatii. Cine doreste mai multe informatii pe aceasta tema poate consulta cartile lui Brannon Howse “Grave Influence” si “Religious Trojan Horse”. Costa 15$ impreuna, in varianta eBook. Si acum urmeaza sa apara un al treilea volum din aceeasi serie “The Coming Religious Reich”

  • SOCIALISMUL FABIAN / Societatea Fabian (strategia de război a unui general roman):

   Societatea Fabian este o organizaţie britanică elitistă fondată în 1884, asemanatoare cu organizatiile oculte mondiale ale Francmasoneriei si Iluminatilor. De fapt ȚELURILE si SCOPURILE ei fundamentale se interpatrund și se identifică in asa mare proportie cu ale Masoneriei si Iluminatilor, încat singura concluzie logica este ca izvorăsc din aceeași SURSA.
   Denumirea Societatii FABIAN vine de la numele generalului roman din secolul al treilea î. Hr., Quintus Fabius Maximus, care l-a învins pe Hannibal. Fabianii au “descoperit” secretul strategiei acestui general: niciodată să nu înfrunţi direct inamicul, în câmp deschis, ci înfrânge-l treptat, prin mai multe bătălii mici, retrăgându-te după fiecare atac victorios. Fabius a fost un mare războinic aplicând simpla strategie a răbdării gradate. Ştia că nu poate înfrânge armatele puternice ale lui Hannibal într-o confruntare deschisă, pentru că avea mult mai puţini luptători. Niciodată nu şi-a înfruntat direct inamicul.

   Simbolul societăţii Fabian: UN LUP ÎMBRĂCAT ÎN HAINĂ DE OAIE !
   Aceasta este si strategia adoptată de Societatea Fabian, ceea ce decurge din înțelegerea biblică a simbolului/emblemei lor. Infiltrarea lenta a sferelor societății cu ajutorul unor ideologii menite sa deconstruiasca vechile ideologii, credinte, principii, etc., pentru TRANSFORMAREA GLOBALĂ A LUMII: social, politic si religios. Trebuie să se mulţumească cu o serie de mici victorii care, însumate, vor avea ca rezultat o mare victorie şi triumful absolut al socialismului. Așa numita politică a pașilor mărunți !
   Simbolul iniţial al societăţii era o broască ţestoasă, sugerând înaintarea înceată, greoaie a animalului, dar mai târziu l-au schimbat cu un lup îmbrăcat în piele de oaie, pe care George Bernard Shaw (membru al Societăţii Fabian), îl sugerase cu mult timp înainte, considerându-l un simbol mult mai potrivit pentru emblema Societăţii Fabian, decât o ţestoasă.

   Oh, si pentru cei care nu prea stiti mare lucru despre, marele socialist fabian, care a jucat un rol important si in infiintarea acestei societății, laureat al premiului Nobel pentru literatura in 1925, scriitorul irlandez George Bernard Shaw, mare fan al lui A. Hitler si al politicii naziste de eugenie, am sa va dau doar un singur citat CARE-I CONTUREAZA FOARTE PRECIS INTENTIILE SALE “SOCIALISTE”, precum si ale societatii fabian in care era tare implicat:

   “A part of eugenic politics would finally land us in an extensive use of the lethal chamber. A great many people would have to be put out of existence simply because it wastes other people’s time to look after them.” ( O parte a politicilor de eugenie ne-ar aduce/determina in final să utilizam la scară largă camere destinate suprimarii vieților. Un mare număr de oameni ar trebuii să fie EXTERMINAT pentru ca IROSESTE TIMPUL altor oameni care trebuie sa aibe grija de ei”
   SURSA: George Bernard Shaw, Lecture to the Eugenics Education Society, Reported in The Daily Express, March 4, 1910.

  • Celebra familie de magnati occidentali, ROCKEFELLER, a pompat sume imense de bani pentru sutinerea SOCIALISMULUI FABIAN si pentru infiintarea in 1921, in S.U.A, a Consiliului pentru Relatii Externe (celebrul CFR). CFR s-a infiintat cu ajutorul socialistilor fabieni din Anglia! CFR nu este altceva decat o ramura a Societatii Socialistilor Fabieni din U.K.! CFR este o organizatie plina de masoni !

   Apropos, un distins membru in CFR (Council on Foreign Relation/ Consiliul pentru Relatii Externe) este si mega-pastorul RICK WARREN, mogulul retelei PDC (Biserici Conduse de Scop), gurul sau ”papa” neo-evanghelicilor (evanghelicilor neo-liberali). SURSA: http://www.cfr.org/about/membership/roster.html?letter=W
   Dar atentie !, CFR este o ramura a Societatii Socialismului Fabian, infiintat in SUA in 1921 cu sprijinul financiar al familiei Rockefeller.

   Planul globalist “evanghelic” P.E.A.C.E (PACE in lb. romana), al lui Rick Warren, seamana incredibil de bine cu planurile globaliste de PACE ale colosului ocult NEW AGE si ale O.N.U (U.N-in lb. engleza). Defapt e ACELASI lucru, dar abilul si genialul demagog RICK WARREN camufleaza in limbaj comun evanghelic, intentiile planului globalist de “pace si securitate” al O.N.U (U.N) si al colosului ocult NEW AGE, pentru a fi mai usor “digerabil”/acceptat de bisericile crestine !!!

 3. Paul,

  Ai ceva filmari de la la conferinta recenta de adormire spirituală in masa, a lui Bill Johnson din Germania ? Anul care vine am inteles ca vine și descaleca cu tot țircusul lui carismatic și pe plaiurile evanghelice mioritice.

 4. Imi permit un off-topic: ai fost la Stuttgart la Hope Revolution / Holy Spirit Night? Am fost si eu o data acum vreo 2 ani. Ar fi interesant sa-ti aud parerea.

  • Da am fost intr-o seara cand a “predicat” Bill Johnson si s-au facut cateva “minuni” de genul vindecari de tumori pe creier sau vindecari de artrita, pe care nu le poate documenta oricum nimeni. Am fost surprins de numarul mare de participanti care se inghesuiau la coada sa asculte niste invatatori mincinosi, iar in sala aproape toate locurile erau ocupate. Eram aproape sa vorbesc si cu Bill Johnson si sa-l intreb despre vizita in Romania, dar imediat dupa predica l-au scos bodyguarzii afara prin spate. Credeam ca va face putina baie de multime… si nu am actionat mai repede 🙂 Invatatura de minte 😀

 5. Paul, într-un fel sunt invidios pentru insistenţa şi perseverenţa lor(stiu ca nu mă înţelegi greşit).
  Dacă ne uităm “cu băgare de seamă” putem vedea tentaculele lor peste tot. Ni se spune ce să facem să fim “fericiti”: cumpără, împrumută, mergi în concedii, fa aşa că să salvăm planeta(de cine?) si, cel mai “important”, nimic despre Dumnezeu.
  Dar, mă consolez cel putin cu gândul ca Dumnezeu conduce lumea.
  Cum a fost la conferinţa lui Bill? O sa ai un post pe tema asta?
  Salutari si pace.

  • Vlad, cine isi mai aduce aminte de evenimentul BELIEV3 stie ca in prealabil au fost doua “actiuni sociale” de plantare de copaci si de strangere de gunoaie din ceva parc. Coincidenta? Eu cred ca nu… Si evanghelicii trebuie sa participe la aceasta salvare a planetei, astfel ca avem o evanghelie falsa pluc ecologism si prin asta unii inteleg ca sunt buni crestini…

   O sa incerc sa pun si ceva poze de la conferinta cu Bill Johnson, ca de scris am tot scris pana acum. In seara in care am fost eu nu s-a intamplat nimic iesit din comun. Au fost destul de cumintei, fara chestii spectaculoase de genul caderi in masa pe spate, tunel de foc si alte carismatisme din astea 🙂

   Salutari si pace din Germania!

  • Sure, let’s make the world a better place, let’s heal the world (the Mother Earth/Gaia) with the social gospel actions ! Why… ??? Because the emergent/ emerging/progressive Christianity (call it anyway you want), they BELIEVE(3), Christ allegedly came to save the world (the planet Earth) – John 3:17 ! It sound New Age to the core !!!

   *Creștinism Progresiv – este o mișcare recentă în creștinismul evanghelic, care promovează în special agenda așa zisei ‘’evanghelii sociale’’ (o formă hibridă între marxism și creștinism), care se axează puternic pe promovarea ‘’justiției sociale’’ și ecologismului, și care include deseori și puncte de vedere revizioniste, ne-ortodoxe, asupra Scripturii. ( sursa: http://vegheaza.com/2015/04/06/noua-misiologie-facand-misiuni-fara-evanghelie/ )

 6. Paul, foarte bine ca ai amintit de cele 3 carti ale lui Brannon Howse. Am in plan sa mi le iau si eu, sunt EXCELENTE. Am investit o suma cu 3 zerouri (in valuta) in materiale de apologetica de calitate, aproape pe orice domeniu, in lb. engleza. Dar ma doare sufletul ca fratii care nu-si permit acest gen de achizitie, sau care nu stiu engleza suficient, NU POT AVEA efectiv acces la asemenea materiale valoroase care le-ar intari credinta enorm in Biblie si in Domnul ISUS CRISTOS si i-ar feri de lupii rapitori si de minciunile lor iscusite.

  Cand te uiti la ce carti de doi lei, multe adevarate porcarii eretice, sunt traduse in librariile evanghelice din Romania ( copiind identic trendul librariilor americane/occidentale) nu-i de mirare ca asta-i starea jalnica a “natiunii” evanghelice.

 7. EDUCATIA SEXUALA – poarta prin care se promoveaza IN SCOLI cumplitele pacate: HOMOSEXUALITATEA, AVORTUL, DESFRAUL

  Indemn UNESCO: copiii vor invata despre MASTURBARE la 5 ani si despre AVORT la 12 ani

  Romania: GRADINITA OBLIGATORIE de la 3 ani. Adica INDOCTRINARE. Intre altele vor invata despre MASTURBARE si HOMOSEXUALITATE

  https://saccsiv.wordpress.com/2015/10/14/educatia-sexuala-poarta-prin-care-se-promoveaza-in-scoli-cumplitele-pacate-homosexualitatea-avortul-desfraul/

Leave a Reply