Studii Apocalipsa vol. II – cap. 14: Triumful lui Cristos si al Evangheliei (Pastor Dragomir Stancu)

14. TRIUMFUL LUI CRISTOS ŞI AL EVANGHELIEI Apoc. 6 : 1 – 2 II 1. Când a rupt Mielul cel dintâi din cele şapte sigilii, m-am uitat şi am auzit pe una din cele patru creaturi vii zicând cu un glas ca de tunet: <<Vino!>> 2. M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal …

Continue reading ‘Studii Apocalipsa vol. II – cap. 14: Triumful lui Cristos si al Evangheliei (Pastor Dragomir Stancu)’ »

Studii Apocalipsa vol. III – cap. 30: Caderea Babilonului (Pastor Dragomir Stancu)

30. CĂDEREA BABILONULUI Apoc. 18 : 4 – 8; 20 – 24 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! 5. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns …

Continue reading ‘Studii Apocalipsa vol. III – cap. 30: Caderea Babilonului (Pastor Dragomir Stancu)’ »